Vývoj požárního čerpadla s motorem Cat C27 je financován z programu EU v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR. Konstrukce čerpadla je navrhována v souladu s požadavky na evropský modul vysokokapacitního čerpání (HCP), kdy celé zařízení je soustředěno do dvou kompaktních kontejnerů.

Pro efektivní řešení rozsáhlých požárů na volných plochách, ale také požárů ve velkých městských či průmyslových aglomeracích, je toto vysoce výkonné čerpadlo schopno dodat velký objem vody na vzdálenost v řádu kilometrů. Výtlačná výška tohoto čerpadla je až 150 m, a dopravní množství 24 000 l/min.

Výkon motoru o zdvihovém objemu 27 litrů je 783 kW. Není to žádný drobeček – hmotnost motoru Cat C27 je více než 3 tuny.

Dodávka motoru Cat C27 od Zeppelin CZ proběhla na základě výběrového řízení. Svou roli při výběru sehrály i významné reference společnosti Zeppelin CZ při dalších dodávkách motorů pro čerpací techniku. Jedná se například o dodávkuspeciálních čerpadel s motory Cat C15 a Cat C4.4 pro petrochemický průmysl.

Zeppelin CZ s.r.o.
Lipová 72, 251 70 Modletice
Česká republika
info-cz@zeppelin.comwww.zeppelin.cz