Na stavbě nové nemocnice se podílela celá řada stavebních i subdodavatelských firem. SPEDOS dodal ke stovce automatických dveří různých typů a provedení.

Teleskopické automatické dveře posuvné

V nemocnici, v nemocničních chodbách byly použity teleskopické jednostranné ­dvoukřídlové automatické dveře posuvné. ­Mají za úkol rozšířit průchozí šířku dveří na maximum, aby se dalo co nejpohodlněji procházet. Dveře mají jeden pevný boční díl a za něj se zasouvají dva ­díly ­posuvné.

Teleskopické automatické dveře posuvné

Jednokřídlové i dvoukřídlové automatické dveře

Posuvné
Většinu automatických dveří v nemocnici tvoří posuvná varianta s elektrickými pohony SP805L. Každé poschodí třípatrové budovy je dostupné z chodby u výtahové šachty, která je vybavena dvěma posuvnými automatickými dveřmi v rámovém provedení. Jednokřídlové dveře vedou na schodiště a dvoukřídlové dveře na vnitřní ochoz, ze kterého se pacienti dostávají do dalších oddělení. Pro lepší orientaci návštěvníků září do daleka každé patro jinou barvou. Dveře ale zůstávají všude v bílém provedení. Protože jsou dveře určeny pro širokou veřejnost, jsou ovládány automatickými bezkontaktními čidly, která dveře samy v případě potřeby otevírají a zavírají.
Naopak dveře uvnitř jednotlivých oddělení a specializovaných pracovišť jsou ovládány zejména loketními spínači, které vyvolají jejich aktivaci na pokyn odborného personálu – dotykem lokte, ruky.

Posuvné automatické dveře

Otočné
Otočné dveře v jednokřídlovém i dvoukřídlovém provedení byly instalovány tam, kde nebyly ideální podmínky pro instalaci dveří posuvných. Na rozdíl od nich při otevírání i zavírání potřebují prostor přede dveřmi pro pohyb dveřních křídel. Navíc – lidé nejsou příliš zvyklí na tento typ automatických dveří. Proto všechna otočná dveřní křídla musela být vybavena upozorněním pro procházející, které informuje, že se jedná o automatické dveře, které nelze otevírat manuálně.


Požární automatické dveře otočné

Požární automatické dveře

Každá nemocniční budova musí respektovat přísné požární předpisy, vyžadující rozdělení objektu do požárních zón. Za tím účelem jsou některé posuvné i otočné automatické dveře vyrobeny v protipožárním provedení. Poskytují požární odolnost EW45.

Další informace hledejte na www.spedos.cz nebo www.spedos.sk.