Dvojnásob to platí o veřejných toa­letách a sanitárních prostorech. Ty navštíví v průběhu času velké množství lidí, ať již se jedná o ty více, či naopak méně kultivované. S prvky vandalismu se v dnešní době sice setkáváme již méně, avšak že by zcela vymizely, říci stále nelze.

To je jeden z důvodů, proč investoři stále více vyhledávají taková řešení sanitárních prostor, která jim přinesou nejen dokonalou funkčnost a estetiku, ale také vysokou odolnost, trvanlivost i minimální nároky na údržbu. K nim patří bezesporu jejich realizace s pomocí nerezových sanitárních systémů. Ty jsou tvořeny kupříkladu nerezovými pisoáry s automatickým elektronickým splachováním, nerezovými umývacími žlaby, nerezovými toaletami, ale také nerezovými vodovodními bateriemi, sprchami nebo kabinkami s nerezovými dveřmi.

Společností, která má s výrobou nerezových sanitárních systémů a dalších originálních výrobků z nerezu více než dvacet pět let zkušeností, je brněnská společnost AZP Brno. Obsahem jejího výrobního programu je produkce nerezových pisoárů a pisoárových žlabů, nerezových záchodů, umyvadel, výlevek, nerezových žlabů, koupelnových odtokových žlabů, vpustí nebo vodovodních baterií, sprch a to včetně i těch zahradních. Žádanými výrobky jsou v poslední době také nerezová pítka nebo nerezové dveře.

Biotop Dvůr Honětice


V uplynulém období realizovala společnost AZP Brno hned několik zajímavých zakázek vybavení sanitárních prostor tzv. „na klíč“ v České i Slovenské republice.

První z těchto realizací, kterou bychom rádi zmínili, je zajištění komplexní dodávky nerezových sanitárních systémů pro sociální zázemí v prostorách biotopu Dvora Honětice na pomezí zlínského a jihomoravského kraje. Pro tyto účely zde společnost AZP ­Brno vyrobila umývací žlaby, veškeré zařizovací předměty, kabinky včetně nerezových dveří a také odtokové žlaby. Specifické požadavky na montáž se zprvu zdály být tvrdým oříškem, ale díky zkušenostem pracovníků AZP v atypické výrobě se podařilo do detailu naplnit veškeré požadavky investora. Velmi zdařilý je také konečný architektonický výzor díla, kdy sanitární prvky z nerezu výborně doplňují ostatní přírodní materiály, ke kterým patří režné cihelné zdivo a beton. V současné době jsou nerezové sanitární systémy v provozu již déle než pět let a stále vypadají jako nové. I díky tomu jsou Honětice hojně navštěvovaným místem a také dějištěm svateb či jiných společenských akcí.

Druhou zajímavou realizací je Projekt „Mlýnica“ v Bratislavě. Ta je ukázkovým příkladem, jak lze staré nevyužívané prostory proměnit ve funkční stavbu vyprojektovanou v krásném vzdušném a moderním designu. Zde bylo úkolem pracovníků AZP Brno navrhnout a realizovat sociální zařízení objektu. Vyrobeny a dodány tu jsou atypické umývací žlaby, stojánkové baterie AUM 18P a vestavěné dávkovače mýdla. Součástí zakázky byla i dodávka nerezový pisoárů AUP 03. V současné době slouží projekt Mlýnica jako zdařilá ukázka přeměny nefunkčního objektu na prostor pro kanceláře, bydlení a volný čas.

OC Arkády Pankrác

Poslední zajímavou aplikací výrobků z nerezového programu společnosti AZP Brno naleznete ve známém pražském nákupním centru s názvem Arkády Pankrác. Zde byly pro rekonstrukci toalet a sanitárních prostor na základě požadavku investora vyrobeny speciální nástěnné baterie s elektronickým ovládáním.

Ve výčtu realizací bychom mohli samozřejmě dále pokračovat. Zmiňme alespoň krátce kupříkladu dodávku nerezových žlabů na míru do wellness centra hotelu Olšanka v Praze, instalaci nerezových toalet, pisoárů a odtokových žlabů v restauraci „Na stojáka“ v Brně atd.

I z výše uvedeného je však zřejmé, že v oblasti výroby a dodávky nerezových sanitárních systémů na míru dokáží pracovníci AZP Brno pružně zareagovat na jakýkoliv požadavek investora.

AZP Brno s. r. o.
Sladovnická 17, 620 00 Brno
tel.: 545 428 911; 602 570 068
e-mail: azp@azp.cz, www.azp.cz