Moderním způsobem zabezpečení budov proti neoprávněnému vstupu cizích osob jsou turnikety. Ty tvoří jasnou a zřetelnou překážku každému, kdo do objektu vchází, ať již se jedná o zaměstnance, návštěvu nebo pracovníky údržby.
Mezi přední výrobce nerezových elektronických turniketů patří brněnská společnost AZP Brno. Ta nabízí nejen turnikety, ale také dezinfekční stanice, které znemožňují průchod do hygienicky chráněného prostoru bez umytí podrážek obuvi a dezinfekce rukou.

Tři varianty turniketů pro rozličné využití

V sortimentu společnosti AZP Brno jsou případným zájemcům k dispozici hned tři typy turniketů. První z nich – závěsný elektromechanický turniket s označením TRM 02 je určen pro napojení na zařízení pro podmíněný průchod (od tlačítka, mincovního automatu, dezinfekce rukou, obuvi, automatické umyvadlové baterie popř. jiné). Zpětný průchod může být volný nebo také podmíněný. Nastavení pravý / levý průchod lze provést přímo v turniketu. Při výpadku napájení se automaticky sklopí rameno a je umožněn volný průchod bez zábrany ramene (antipanik systém požadovaný hasiči při kolaudaci). Toto sklopení lze vyvolat také oddáleným tlačítkem (např. v recepci). Turniket obsahuje světelnou indikaci směru průchodu. Turniket je dodáván jako nástěnný nebo stacionární.
Druhý turniket s označením MAD T1 a MAD T1S počítá se zpoplatněním průchodu. Turniket povoluje vstup osobám v závislosti na vhození nastaveného obnosu do mincovního automatu. Automat sčítá hodnoty jednotlivých mincí (i různých) do požadované výše. Automat přijímá a počítá ve dvou různých měnách, standardně Kč a € (ostatní na objednávku), provozovatel může nezávisle nastavit výši poplatku za vstup v obou měnách. Možnost vstupu i přes žetony ZT 2 (např. obsluha, úklid).
Turniket je dodáván ve dvou verzích – na zavěšení MAD T1 nebo na postavení MAD T1S.
Automat je vyroben v nerezové antivandalové variantě – čtečka mincí je umístěna za nepřímým vhozem. Všechny turnikety jsou vybaveny antipanikovým systemém – při výpadku napájení se automaticky sklopí rameno – umožní volný průchod, popř. je možno vyvést externí tlačítko pro vynucené sklopení ramene obsluhou. Automat je pro kontrolu možné doplnit o interní počítadlo mincí PM 3.

Obsah kompletní dodávky turniketu:

-    turniket se sklopnými rameny (a stojanem – MAD T1S),
-    mincovník s elektronikou,
-    světelná signalizace,
-    kasička,
-    zámek 2x,
-    drobný montážní materiál,
-    PM 3 – interní počítadlo mincí.

Poslední z řady turniketů od společnosti AZP Brno s označením MAD T3 A MAD T3S umožňuje nejen zpoplatnění vstupu, ale také vydání kupříkladu slevového voucheru v závislosti na obnosu vhozeném do mincovního automatu. Ten lze uplatnit v rámci dalšího nákupu kupříkladu tak, jak to u nás známe z některých čerpacích stanic PHM. Automat přijímá a počítá ve dvou různých měnách, standardně Kč a € (jiné měny na objednávku). Provozovatel může nezávisle nastavit výši poplatku za vstup v obou měnách. Možnost vstupu i přes žetony ZT 2 (např. pro obsluhu, úklid).
Automat je vyroben v nerezové antivandalové variantě – čtečka mincí je umístěna za nepřímým vhozem. Turniket je dodáván ve dvou verzích – na zavěšení MAD T3 nebo na postavení MAD T3S.

Obsah kompletní dodávky turniketu:

-    turniket se sklopnými rameny (a stojanem MAD T3S),
-    mincovník s elektronikou,
-    tiskárna s papírem,
-    světelná signalizace,
-    kasička,
-    zámek – 2x,
-    drobný montážní materiál.

Dezinfekční stanice s brodem, myčkou obuvi, dezinfekcí rukou a závorou s označením DSO 01.

Specifickým typem turniketu je dezinfekční stanice s brodem, myčkou obuvi, dezinfekcí rukou a závorou s označením DSO 01. DSO 01 je dezinfekční zařízení, které systémem kartáčů, senzorů a elektrickou závorou zajištuje hygienu a omezuje vstup a výstup do provozu.
Při průchodu směrem do chráněného prostoru nelze projít bez umytí podrážek a dezinfikování rukou. Vstupem do prostoru mytí obuvi se aktivuje pohon čtyř horizontálních rotačních kartáčů a současně začne z trysek proudit voda s naředěným dezinfekčním prostředkem. Pracovník si přechodem přes kartáče vydezinfikuje obuv. Poté přejde k dezinfekci rukou. Zabudovaný systém reaguje na současné vsunutí obou rukou do vnitřního prostoru zařízení, kde automaticky proběhne nástřik aerosolem. V případě dodržení stanoveného postupu se rozsvítí zelená kontrolka, uvolní se turniket a pracovník může projít. V opačné situaci se rozsvítí červené signalizační světlo. Pokud pracovník nezopakuje stanovený postup, je mu turniketem zabráněno projít dál.
Při výstupu z chráněného prostoru je na dezinfekční stanici umístěno tlačítko zpětného průchodu a není nutná dezinfekce rukou. Mytí obuvi musí proběhnout stejně jako při vstupu, navíc jsou v provozu i vertikální kartáče pro mytí holení. Po opuštění DSO se kartáče automaticky zastaví. V případě čištění zařízení lze jednotlivé kartáče včetně síta bez jakéhokoliv nářadí vyjmout a znovu nasadit. Zařízení lze vyřadit z činnosti zmáčknutím tlačítka CENTRAL STOP.
Dezinfekční stanice je určena k volné instalaci na podlahu a vybavena stavitelnými patkami pro vyrovnání nerovností podlahy. Vývod odpadu je nad úrovní podlahy.
Kanystr s dezinfekcí není součástí dodávky, lze jej však na vyžádání objednat.

Obsah kompletní dodávky dezinfekční stanice:

-    těleso zařízení s motory a převodovkou,
-    elektronika se snímači,
-    rotační kartáč (7 ks),
-    dezinfekce rukou,
-    elektromechanická závora,
-    pochůzné rošty,
-    vyjímatelný rošt,
-    stavitelné nohy.

Závěr

Bezpečnost každé budovy začíná u vstupu. Turniket je velmi jednoduchým, ale přitom velmi účinným prostředkem, jak jí dosáhnout. Společnost AZP Brno má s jejich výrobou a dodávkou mnohaleté zkušenosti. Záleží tedy jen na vás, jaký typ turniketu a jeho vybavení pro svůj objekt zvolíte.

AZP Brno s. r. o.
Sladovnická 17, 620 00 Brno
tel: 545 428 911; 602 570 068
e-mail: azp@azp.cz, www.azp.cz