Pro zajištění kleneb v historickém objektu Univerzity Palackého v Olomouci bylo nutné provést dva kroky sanačního zásahu. Firma Sanatěs Olomouc s. r. o. musela dle projekčního návrhu vytvořit na rubové straně cihelné klenby diagonální klenebná žebra, která mají za úkol vynést stávající klenby a převzít jejich nosnou funkci. Současně bylo nutné realizovat i ztužující základy v úrovni stěn, na které je klenba uložena a bylo umožněno přenesení zatížení do „podpor“. Obvykle je na rubu klenby realizovaná tzv. rubová skořepina. Jedná se o vytvoření nové betonové, resp. železobetonové, klenby na rubu původní zděné. V tomto případě byl minimalizován zásah do původní konstrukce a současně je umožněn přirozený odvod vody z konstrukce klenby a prostoru pod ní. Líc konstrukce zůstává pohledový z režného zdiva a je tedy umožněno i vnikání vlhkosti do zdiva klenby.

Pohled na zesílené klenby


K realizaci žeber bylo využito prefabrikovaných suchých maltových směsí MONOCRETE ­MONOMIX TH, které jsou určeny pro sanační zásahy se statickou funkcí (třída R4 – dle ČSN EN 1504). Použití prefabrikovaných materiálů umožnilo provést sanační zásah ve stísněných podmínkách v odpovídající kvalitě.

Původní zděná klenba je tedy zesílena a velkou část zatížení mají za úkol přenést nově realizovaná žebra na rubu konstrukce. Musí však přenést vlastní váhu a částečně přenést zatížení do podpor (do stěn). Pro správnou funkčnost zdiva je nutné zhodnotit zdicí prvky i zdicí spáry a jejich spolupůsobení. Klenba je primárně zatěžována tlakem, a proto vypadlé spáry mohou ovlivnit jejich funkčnost. Z důvodu absence některých spár ve zdivu a jejich horší kvality byly spáry obnoveny pomocí vhodných maltových směsí. Hlavní vlastností je při spárování zdiva skutečnost, aby byly potlačeny objemové změny a nové spáry byly funkční dle záměru. Proto byla použita vysokopevnostní nesmrštivá jemnozrnná malta SUPERFIX TH.
Vhodný statický návrh, který dokáže zohlednit i pohyb vody ve stávající konstrukci při jejím provozu, může zachránit vzhledné konstrukce kleneb v historickém prostředí. V mnohém mohou pomoci i materiály z produktů tzv. stavební chemie.

Ing. Zdeněk Vávra,
Bronislav Špringer
BETOSAN s. r. o.

BETOSAN s. r. o.
Nová cesta 291/40, 140 00 Praha 4 tel./fax: 241 431 212
e-mail: praha@betosan.cz
www.betosan.cz