Od počátku se značka GEROtop zaměřuje na poskytování profesionálních komplexních služeb v oblasti potrubních systémů a tepelných čerpadel, přičemž nabízí systémy pro ekologické a ekonomicky udržitelné stavby.

„Postupem času se díky zvýšené poptávce za strany zákazníků portfolio našich produktů a služeb postupně rozrůstalo a k naší prvotní specializaci, kterou byla geotermie, jsme přidali sortiment produktů z oblastí topení, chlazení, inženýrských sítí a vrtaných studní,“ říká v úvodu našeho rozhovoru ředitel společnosti Marek Svačinka.

Mohl byste nám prozradit, jaké jsou hlavní aktivity vaší společnosti?

Naší hlavní činností je prodej materiálu z oblasti geotermie, topení a chlazení a inženýrských sítí realizačním, topenářským, instalatérským a stavebním firmám.
Dále nabízíme široké služby v oblasti geotermie, jako např. studie proveditelnosti, které se často konzultují s vybranými architekty, projektanty, případně také s investory. Na studie navazují jednotlivé stupně projektové dokumentace až po prováděcí dokumentaci nebo dokumenty pro výběr zhotovitele. Zabýváme se také další podporou projektů jako např. ekonomickým posouzením, vyřízením legislativy, poradenstvím, podporou při realizaci atp.
Disponujeme vlastním měřicím zařízením TRT pro projekty nad 40 kW. Veškeré naše služby podléhají evropské směrnici VDI 4640.

Marek SvačinkaNa jakých trzích působíte?

Naše aktivity rozvíjíme v rámci celé České i Slovenské republiky. Sídlo firmy se nachází ve Stráži nad Nisou nedaleko Liberce. Další kanceláře jsou situovány v Praze, Olomouci a  Bratislavě.

Jaké produkty nabízí značka GEROtop v současné době?

V současné době nabízíme jednak produkty geotermie, kde se zabýváme primárními okruhy pro tepelná čerpadla země-voda (plošné kolektory, hlubinné vrty, využití základů budov), dále velkoplošné podlahové vytápění-chlazení ­LOWATEC určené především pro haly, prodejní, výrobní a skladovací prostory, ale také např. pro autosalony.
Další oblastí jsou prostupy stavebními konstrukcemi pro potrubí a kabely, kdy novinkou v tomto sortimentu je také řešení protipožárních prostupů. V neposlední řadě naše portfolio zahrnuje potrubí pro inženýrské sítě a liniové stavby, PE potrubí značky GERODUR. Na tento sortiment se váže německá svářecí technika ­HÜRNER, která má dlouholetou tradici. Vedlejším sortimentem v naší nabídce je pak nářadí pro instalatéry značky ROLLER.
Naše společnost provozuje v oblasti geotermie dva weby. Stránka www.gerotop.cz se věnuje službám. Je zaměřena na investory, architekty, energetické auditory atd. Ti zde mohou čerpat inspiraci, zhlédnout reference, přečíst řadu odborných článků. E-shop www.ekg-gerotop.cz je elektronickým katalogem geotermie a věnuje se pouze produktům.

V rámci vašeho produktového portfolia zastupujete německou značku svářecí techniky HÜRNER. Můžete blíže specifikovat, jaké produkty a služby v tomto ohledu nabízíte?

V rámci svářecí techniky HÜRNER máme k dispozici svařovací automaty určené pro svařování elektrotvarovek, přístroje pro svařování na tupo určené především pro větší průměry potrubí a bohaté příslušenství. Sortiment svářeček pro elektrotvarovky je dnes nejširší na trhu a nabízí 13 jednotlivých typů od jednoduchých až po svářečky se zaměřením konkrétního sváru pomocí GPS. Všechny svářečky jsou vybaveny skenerem a úložištěm svarů. Výhodou oproti jiným svářecím přístrojům na trhu je mj. to, že svářečky HÜRNER mají trafo, nikoliv invertor. Svářečka má sice o něco vyšší hmotnost, nicméně umožňuje svařovat velké průměry potrubí bez nutnosti chlazení a nutné odstávky přístroje.
Svářečky na tupo pak nabízíme ve třech kategoriích – manuální, poloautomatické a CNC. Součástí příslušenství jsou různé škrabky, loupače, řezáky a další nářadí pro správné svařování potrubí. Svařovací techniku máme k dispozici na každé pobočce k zapůjčení.

Jaký sortiment nabízí značka GERODUR, tedy dodavatel PE potrubí pro inženýrské sítě?

Produktová paleta potrubí je velmi široká. Můžeme ji rozdělit na potrubí, která se instalují do výkopu s nutností pískového obsypu až po potrubí vhodná pro bezvýkopové pokládky. Všechna potrubí jsou vyráběna dle normy PAS 1075, podle které se řídí i v ČR řada vodáren, vodohospodářských společností i zákazníků. Výrobní sortiment zahrnuje potrubí od 20 mm do 630 mm v několika tlakových řadách pro plyn, vodu i kanalizaci.
Součástí služeb je správný návrh potrubí, síly stěny, tlakové řady a maximálního zatížení. Jednotlivé projekty a návrhy konzultujeme se silným technickým oddělením mateřské společnosti, která se nachází v Sasku nedaleko českých hranic. Dodávky jsou tím pádem velmi flexibilní. Veškeré potrubí je certifikováno pro styk s pitnou vodou. GERODUR, jako jeden z mála výrobců, disponuje certifikátem pro organoleptické zkoušky.Mohl byste blíže specifikovat jednotlivé kategorie potrubí a pro jaké aplikace jsou vhodné?

Dle normy PAS 1075 můžeme rozdělit potrubí na kategorii 2 – dvouvrstvé potrubí, které je možné ukládat bez pískového lože a kategorii 3 – pro dvouvrstvé potrubí s ochranným pláštěm. V prvním případě (kat. 2) má GERODUR k dispozici potrubí RCprotect®, vhodné jak pro plyn, vodu i kanalizaci.
Pro kat. 3 nabízí potrubí s polypropylenovým pláštěm GEROfit®, které je možné použít pro bezvýkopovou pokládku metodou pluhování či rýhování. Potrubí GEROfit může být vybaveno vodicím drátem pro případnou pozdější lokalizaci. Je vhodné pro plyn, vodu i kanalizaci. Novinkou v sortimentu je potrubí s hliníkovou ochrannou fólií GEROfit® REX, které nalezne uplatnění především v rizikových oblastech kontaminace vody, např. tam, kde hrozí povodně, v průmyslu, u čerpacích stanic, hřbitovů atp.
Pro aplikace, kde hrozí vysoké teploty, máme k dispozici potrubí GEROfit® LHT. Je možné ho použít  až do teploty 90 °C buď pro média nebo jako kabelovou chráničku. V případě použití pro kabelovou chráničku je jeho odolnost až 110 kV. Typickým příkladem využití jsou např. větrné parky či solární elektrárny.
Obecně můžeme říci, že ­GERODUR má v nabídce potrubí jak pro pokládku do otevřeného výkopu (do pískového lože, ale i bez), tak pro bezvýkopovou pokládku metodou pluhování či rýhování popř. bezvýkopovou sanaci starého potrubí metodami burstlining, relining nebo horizontálním vrtáním s výplachem.

Co říci závěrem, jaké jsou vaše budoucí plány?

Naší základní filozofií je být společností, se kterou se dobře spolupracuje, přičemž ochota pomoci a vyhovět zákazníkům je u nás charakteristická na všech úrovních firmy. V této souvislosti hodláme klást i nadále důraz na odborný rozvoj našich zaměstnanců, rozvíjení firemní kultury a budování dobrého jména společnosti.
Chceme usilovat o dokonalý zákaznický servis a individuální přístup ke každému projektu. Rádi bychom i nadále rozvíjeli naši spolupráci s architekty, projektanty, vodárnami i vodohospodářskými společnostmi. Naším zájmem je také zvyšovat kvalitu provádění realizací liniových rozvodů pitné vody.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

e-mail: m.svacinka@gerotop.cz
tel.: 608 080 020
www.hurner.cz
www.gerodur.cz