Stavba výrobny byla zahájena 14. 1. 2009, a předpokládaný termín, kdy bude kompletně namontováno veškeré technické vybavení, je 23. září letošního roku. V říjnu by tak mohl být spuštěn zkušební provoz. V novém závodě najde uplatnění 25 – 35 zaměstnanců z regionu. Nový výrobní závod bude již čtvrtým, který KM Beta vlastní. Ke dvěma tradičním závodům na výrobu střešní krytiny a vápenopískových zdicích prvků (v Kyjově a Bzenci – Přívoze) totiž koncem loňského roku přibyla i Cihelna Hodonín. Ta vyrábí pálený cihelný zdicí systém pod obchodním označením HODOTHERM.

Lokalita v blízkosti surovinových zdrojů

Nový závod na výrobu suchých maltových směsí společnosti KM Beta se staví v průmyslové lokalitě na k.ú. Bzenec. Důvod pro výběr stavebního pozemku je jednoznačný, je jím blízká těžba maltového písku v okolí Bzence. Stavba roste v areálu bývalé pily, prostor je již v územním plánu veden jako plocha pro průmysl.

Specifikace nového závodu

V rámci areálu výrobny budou celkem tři celky novostaveb. Největší a nejviditelnější částí je samotná budova mísírny, ve které budou ukryta sila, třídiče a míchačka. Tato budova je nejvyšší, v hřebeni střechy dosahuje přibližně 50 m. Opláštění objektu je z jednoduchého profilovaného plechu ve firemních barvách. Na tento objekt navazuje 70 m dlouhá expediční hala s technologií balení. Zde bude v přední části umístěna tzv. „balička do pytlů“. Expediční hala je v hřebeni vysoká 9,5 m. Opláštění je stejné jako u vyšší budovy mísírny. Do haly jsou ze všech tří stran instalována sekční vrata pro možnost zajíždění nákladních aut při nakládce.  Dalším samostatným objektem je skládka písku, která má půdorysný rozměr 25,6 x 16,7 m s tím, že jedna strana je zaoblená z důvodu průjezdnosti areálu kamiony. Novým objektem je také vrátnice u vjezdu do areálu.

Stávající objekty v areálu budou většinou ponechány. Rekonstrukcí projde administrativní a sociální budova. Přilehlé objekty garáží a skladů zůstanou ve stávající podobě a budou sloužit jako zázemí při stavbě a při provozu jako údržbářské dílny.

Plocha zastavěného prostoru (závodu):

Nové zpevněné plochy v celkové ploše:                                6 000 m2

Zastavěná plocha halami                                                              2000 m2

Obestavěný prostor halami                                                        30 620 m3

Projektantem odhadnutá cena za realizaci díla je cca 273 mil. Kč bez DPH.

Termíny

Spodní stavba                                  zahájení: 14. 1. 2009, dokončení: 18. 12. 2009

Ocelová konstrukce                         zahájení: 4. 1. 2010, dokončení: 31. 7. 2010

Předpokládané dokončení montáže technologie, včetně měření a regulace a automatického systému řízení:                                                            23. 9 .2010

Následovat bude zkušební provoz.

Výrobní sortiment

Nový závod nabídne široký sortiment směsí dle příslušných receptur pro stavební průmysl, balených v pytlích i volně ložených do autocisteren. Jednotlivé druhy maltových směsí budou vyráběny v přímé závislosti na požadavcích odběratelů v zájmové lokalitě odbytu. Prioritou u vyráběných materiálů bude jednoznačně vysoká kvalita, a to z důvodu silné konkurence v oboru. Výhodou jsou v tomto směru výborné surovinové zdroje, díky kterým budou lepidla a malty KM Beta kvalitativně jedinečné.

Nabídka vyráběných materiálů bude komplexní od vnitřních omítek až k lepidlům, pro která jsou v blízkosti ideální surovinové zdroje“ popisuje plánovaný sortiment Jan Hruška, obchodní ředitel KM Beta a.s. „Nový výrobní závod je dalším krokem k naplnění vize firmy, kterou je hrubá stavba od jednoho jediného výrobce stavebních materiálů,“ doplňuje Jan Hruška.

Pro začátek výroby byl navržen sortiment zahrnující:

-          Potěry (Cementový potěr, Samonivelační anhydridový potěr …)

-          Zdicí malty (Zdicí malta cementová, Pokrývačská malta, Zakládací malta...)

-          Jádrové omítky (Jádrová omítka ruční, Jádrová omítka strojní…)

-          Štukové omítky (Vnitřní štuková omítka, Vnější štuková omítka)

-          Sanační malty (Sanační omítka vyrovnávací, Sanační štuková omítka)

-          Tepelně izolační malty

-          Lepidla (Lepidlo universal, Lepidlo flex, Lepicí a stěrkovací hmota …)

O společnosti KM Beta a.s.

Společnost KM Beta a.s., největší český výrobce betonové střešní krytiny, vápenopískových cihel a pálených zdicích prvků, je ryze českou firmou se sídlem v Hodoníně. Založena byla v listopadu 1996, čímž navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě. Ta se datuje od roku 1912, kdy byl postaven v Bzenci – Přívozu závod na výrobu vápenopískových cihel. Ten vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků též nazývané Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tato lokalita je známá svými velmi kvalitními písky se stejnou zrnitostí, čímž je dosaženo velmi vysoké kvality výrobků. V roce 1982 byla zahájena výstavba výrobního závodu v Bzenci – Přívozu na výrobu betonové střešní krytiny. S výrobou se začalo v listopadu 1983, kdy byl zahájen zkušební provoz. V letech 1988 – 1989 byl v Kyjově postaven druhý závod na výrobu betonové krytiny.

Od listopadu 2009 vlastní KM Beta a.s. také závod Cihelna Hodonín. Zdejší tradice výroby sahá až do roku 1860, kdy byl výrobní závod založen, v letošním roce tak cihelna slaví výročí 150 let od svého založení. Nabídka pálených prvků, prodávaných pod značkou HODOTHERM,  zahrnuje, kromě nosného zdiva, věncovek, překladů a příčkovek, také stropní prvky. Keramické stropní konstrukce jsou realizovány pomocí stropních nosníků HODO a stropních vložek HODO MIAKO a nebo pomocí stropních keramických desek HURDIS. Více na www.hodotherm.cz.