Je základem zdicího systému SENDWIX navrženého přímo pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů.

Závod KM BETA na výrobu vápenopískových cihel byl postaven v Bzenci - Přívozu roku 1912. Vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality vátých křemičitých písků nazývané také Moravská Sahara, která dodnes slouží jako optimální surovinový zdroj pro výrobu. Tento závod je v současné době druhým nejstarším výrobním závodem KM BETA.

Vápenopískové zdivo je tradiční mate­riál, který nyní v růstu prodejů s přehledem překonává jednovrstvé pálené zdivo. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc.

Výborné tepelně-izolačními parametry
Systém SENDWIX je koncipován tak, aby tepelné vlastnosti zdiva vysoce překračovaly hodnoty doporučované normou. Volitelná tloušťka zateplení určuje tepelně-technické vlastnosti obvodového zdiva a tudíž i celkový tepelný odpor stěn. Systém tak nabízí celkem 64 různých řešení, která se liší skladbou i tepelně-technickými parametry. Projektant či investor si může v závislosti na stavebním záměru výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla libovolně vybrat.
Vzhledem ke své vysoké objemové hmotnosti a hustotě má vápenopískový kvádr výbornou tepelnou akumulaci. Ta umožňuje pohodlně překlenout teplotní výkyvy mezi dnem, nocí a v přechodných obdobích (jaro, podzim) bez zapnutí topné soustavy, čímž se významně sníží spotřeba energií. KMB SENDWIX navíc vyniká skvělým tlumením hluku (Rw až 56 dB – tzv. akustická pohoda), zdivo je bezpečné (nehořlavé - třída A1) a má příznivé parametry příjmu a výdeje vlhkosti (vlhkostní mikroklima).

Minimalizace tepelných mostů
I když se tzv. tepelné mosty snadněji eliminují u sendvičového zdiva, jako je systém SENDWIX, než u jednovrstvých konstrukcí, přišla letos KM BETA v tomto směru s novinkou. Nový prvek SENDWIX THERM je určen pro minimalizaci tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, případně stěnou suterénu stavby. Při jeho výrobě se používá speciální příměsi, která zvyšuje tepelný odpor o 50 %. Prvek se používá jako první zakládací řada zdicích prvků.

Systém SENDWIX úzce navazuje na další sortiment společnosti KM Beta, například betonová střešní krytina nebo maltové a omítkové směsi PROFIMIX. Značka PROFIMIX kromě malt a omítek zahrnuje také kvalitní cementové potěry, lepicí a stěrkovací hmoty. Doporučené skladby materiálů PROFIMIX najdete formou schémat na www.kmb-profimix.cz, kde jsou uvedeny i podrobnosti o jednotlivých materiálech.

Nákup stavebních materiálů KM BETA bude na podzim ještě výhodnější. K trvale nízkým cenám (až o 41 %) na www.shop.kmbeta.cz přidá KM Beta ještě podzimní akční slevy.

infolinka: 800 150 200
www.kmbeta.cz