Ta byla generálním dodavatelem stavby. Zhruba 85 procent stavebních nákladů hradil Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava. Zbylé náklady financoval Státní fond dopravní infrastruktury.

Obě stavby jsou součástí projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice - Týn nad Vltavou. Očekává se, že prvním úsekem z jihočeské metropole do Hluboké nad Vltavou poplují první lodě s ponorem 1,3 metrů už na jaře 2011.

Prohloubením dna se zvětšila hloubka ve zdrži České Vrbné o 400 mm a zlepšila se manipulace s jezem v případě povodňových stavů či správy řeky při zimním režimu.

Podle oblastního ředitele Metrostavu divize 6 Miroslava Führera je vodní stupeň České Vrbné specifický především koncentrací hydroelektrárny, vodáckého sportovního kanálu a do budoucna i plavební komory a ochranného přístavu. Při letních průtocích se zde proto budou muset požadavky jednotlivých uživatelů říční vody koordinovat a sladit v rámci nového řídicího systému jezu.

Během stavby se prohloubilo koryto řeky v délce 4 km mezi jezem České Vrbné a Hlubokou nad Vltavou na plavební hloubku 1,6 metru. Přitom se nezasahovalo do břehů a s výjimkou úseku mezi železničním mostem a ústím Dehtářského potoka je nyní v celé zdrži jezu Hluboká nad Vltavou minimálně 20 metrů široká plavební dráha.

Při modernizaci jezu se vybourala a přestavěla část vlastního jezu a instalovaly nové jezové technologie. Původní hydrostatické sektory byly nahrazeny podpíranými klapkami šířky 22,5 m o hrazené výšce 3 m. Stavebními úpravami prošla také přelivná plocha a pilíře, včetně nátoku do elektrárny. Spolehlivější hradící konstrukce pak umožní efektivněji udržovat plavební hladinu bez nutných rozsáhlých úprav ve zdrži jezu České Vrbné.

Po dokončení celého projektu v roce 2013 a dobudování plánovaných lodních zdvihadel na Orlíku a Slapech by měla vzniknot souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest. Řeka by pak měla být plně splavná nejen pro vodáky, ale i pro výletní lodě do rozměrů zhruba 44 x 5,4 metrů s ponorem do 1,3 metrů.


www.metrostav.cz

foto: Josef Husák