Její nespornou výhodou je také vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo recyklačního střediska, které se stará o ekologické zpracování likvidovaného asfaltu a betonu. To vše přímo v Ostravě. V loňském roce oslavila tato společnost již 25. výročí od svého vzniku, což je jistě důvod k malému bilancování. Navštívili jsme proto jednatele společnosti, Bc. Lukáše Janka, MBA, a požádali ho o krátký rozhovor.

Pane jednateli, řekněte, prosím, našim čtenářům něco z historie a současnosti společnosti.

Jsme ryze českou rodinnou firmou, kterou založil děda s tátou v roce 1991 pod názvem JANKO J. & M. Začátky byly skromné – šlo převážně o výrobu a pokládku litých asfaltů, což děláme dodnes. Později přibyly dlaždičské a zemní práce, rekonstrukce chodníků, pěších stezek, veřejných prostranství a podobně. Navyšování objemu a různorodosti prací s sebou neslo nutnost zvyšování počtu kvalifikovaných zaměstnanců. Firma rostla, a tak se v roce 2000 transformovala na JANKOSTAV s. r. o., v roce 2004 jsme se přestěhovali do nynějšího areálu o rozloze zhruba pěti hektarů, v němž se nám podařilo v roce 2008 uvést do provozu naši první vlastní obalovnu asfaltových směsí. Tím jsme se stali soběstačnými a nezávislými na odběrech asfaltových směsí od konkurenčních firem. V loňském roce byla tato původní obalovna demontována a nahrazena zcela novou obalovnou ASKOM VS 3TV o výkonu 160 tun za hodinu. Tuto obalovnu provozujeme formou dceřiné společnosti Obalovna Ostrava s. r. o., kterou vlastníme společně s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o. Od konkurence nás odlišuje možnost výroby litého asfaltu – nejbližší podobná obalovna je až v Brně. Letos jsme náš litý asfalt použili i na několika stavbách Správy silnic Moravskoslezského kraje nebo Ředitelství silnic a dálnic ČR.Jaká je působnost společnosti, kolik máte zaměstnanců a jaké jsou její obraty?

Působnost společnosti je regionální a svou činnost vykonáváme většinou v Moravskoslezském kraji. S trochou nadsázky vždy říkám, že pracujeme jen do 50 km od komína. Máme zde práce poměrně dost a jsme hrdí na to, že se zde i v konkurenci nadnárodních společností dokážeme prosadit. Zaměstnáváme něco přes 100 kmenových zaměstnanců a náš obrat byl v loňském roce 214 milionů korun.

Jaké je členění společnosti?

Zabýváme se jednak pokládkou asfaltových směsí a pak klasickou stavební výrobou zaměřenou na inženýrské sítě a zemní práce, vodovody a kanalizace. V podstatě se dá říci, že jsme schopni vlastními technologiemi a pracovníky realizovat stavbu od základové pláně až po pokládky dlažeb nebo asfaltů.

Jaké je vaše strojní vybavení?

Vlastníme přes 100 mechanizačních prostředků – mimo jiné flotilu nákladních vozidel, 4 finišery pro pokládku asfaltových vrstev, které jsme schopni strojně pokládat v šířkách od 1,1 do 7 metrů. Dále vlastníme silniční frézu, grejdr, bagry, hutnicí techniku, drtič a třídič v recyklačním centru a spoustu další menší mechanizace. Naší základní filozofií v tomto směru je, že veškeré strojní vybavení musí být majetkem společnosti. Naší nespornou výhodou je i vlastní dílenské zázemí, takže veškerou strojní mechanizaci jsme si schopni sami také servisovat.

Pokládka litého asfaltu na mostní izolaciZmínil jste se o recyklačním středisku. Co byste nám řekl o něm?

Snažíme se, aby tok materiálů ve firmě fungoval jako uzavřený cyklus. To, co ze stavby vykopeme, to jsme schopni také uložit a dále pak zpracovat v recyklačním středisku. Finálním produktem jsou asfaltové a betonové recykláty pro zpětné využití do staveb s veškerými potřebnými certifikáty a prohlášeními.

Jak se liší vaše zakázky a na jakých zajímavých stavbách se nyní podílíte?

Naše zakázky jsou co do velikosti opravdu hodně rozdílné. Od opravy menších výtluků až po zakázky za desítky miliónů korun. Ze současných zajímavých staveb bych zmínil např. regeneraci sídliště Fifejdy pro Moravskou Ostravu. Podobnými regeneracemi sídlišť se zabýváme dosti často. Pro Správu silnic Moravskoslezského kraje opravujeme komunikace v Dolní Datyni, Chlebovicích, Marklovicích u Karviné a jiné. V Bohumíně či Hlučíně jsme letos nově vybudovali desítky metrů vodovodů a kanalizací. Dokážeme realizovat stavby pro velká města, ale také zakázky pro menší obce, jako například chodník v Hukovicích. Děláme i pro nadnárodní korporace, příkladem mohou být komunikace pro společnost TEVA v Komárově. Některé zakázky jsou zdánlivě větší a významnější, ale já tvrdím, že pro nás musí být všechny stejně důležité. Všechny musíme zvládnout k plné spokojenosti zákazníka. Nemůžeme si dovolit špatné reference, protože jinak bychom zde další zakázky nezískali.

Na které vaše zajímavé stavby z dřívější doby byste upozornil?

Velice složitou stavbou pro nás byla výstavba obchodního centra Nová Karolina v objemu 50 miliónů korun. Vybudovali jsme zpevněné plochy kolem tohoto obchodního centra, jednalo se o pokládku velkoformátové zámkové dlažby a žuly. Tato pokládka měla spoustou atypických prvků, prolínaly se mezi sebou různé velikosti a tloušťky dlažeb. Kvůli vysoké hmotnosti jednotlivých dlažebních prvků nebylo možné klást dlažbu ručně, a tak se s ní manipulovalo vakuovým zdvihacím zařízením. Byla to velmi složitá stavba.

Shopping Park OstravaJak vidíte výhled letošního roku a kdo jsou vaši největší zákazníci?

Firma má rok od roku zvyšující se objemy prací. Největší krizi ve stavebnictví jsme pociťovali v letech 2010 – 2013. Letos očekáváme dobrý rok. Většinu prací provádíme pro veřejný sektor, jako jsou obce, města, magistráty. Segment našich zákazníků je ale hodně široký a my si vážíme slušné a korektní spolupráce s každým investorem. Nicméně vše je o lidech a největším problémem je nyní právě nedostatek kvalitních pracovníků. Jsme stabilizovaná firma, která netrpí fluktuací, ale lidé odcházejí do důchodu a máme čím dál tím více problémů s jejich náhradou. To se bohužel týká všech úrovní ve firmě, je úplně jedno, zda se jedná o stavebního dělníka, bagristu nebo stavbyvedoucího.

Kdo patří mezi vaše největší konkurenty?

Našimi největšími konkurenty jsou samozřejmě všechny velké nadnárodní stavební společnosti. Už jsme se s tím ale naučili tady na Ostravsku žít a jsme schopni vyhrávat zakázky i v tomto vysoce konkurenčním prostředí. Jak už jsem řekl před chvilkou – máme své vlastní strojní vybavení, profesně kvalitní zaměstnance, obalovnu asfaltových směsí a recyklační středisko. Díky tomu všemu jsme schopni naše náklady snižovat a být pro investory zajímaví. Navíc známe místní trh a jsme velice flexibilní, takže jsme i proti těmto nadnárodním společnostem konkurenceschopní. Jsme proto hrdí na to, že jsme jedna z mála firem, která je ryze česká, drží kapitál doma a investuje jej zpět do tohoto regionu.

O co chcete usilovat do budoucna a jak vidíte svou další perspektivu?

Momentálně s mou sestrou firmu vlastníme stejným dílem. Sestra má na starosti ekonomické oddělení a já řídím výrobu a obchod. Přáli bychom si, aby JANKOSTAV s. r. o. zůstal rodinnou firmou, a tak se i nadále budeme snažit o udržení své pozice a dobrého jména na trhu v našich obvyklých činnostech. Nezbytná je také pravidelná obměna strojního vybavení a doplňování vhodných zaměstnanců tak, aby ve firmě byli pokud možno jen profesionálové. Snažíme se, abychom naši práci odvedli kvalitně, včas, za předem sjednaných podmínek a předem sjednanou cenu. Fungujeme ve svém vlastním areálu a každý si nás tady může kdykoliv najít. I po 25 letech činnosti se proto budeme snažit budovat jméno společnosti tak, aby si naši zákazníci mohli říct: „Je dobře, že tuto práci pro nás udělá firma JANKOSTAV, u nich máme jistotu, že svou práci odvedou dobře.“

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí
Ing. Miroslav Bindač

JANKOSTAV s. r. o.
Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice
tel.: +420 596 237 018
e-mail: jankostav@jankostav.cz
www.jankostav.cz