Nachází se zde specializované pracoviště poskytující specializovanou zdravotní péči těhotným ženám, dysfertilním párům a dalším pacientům. Provádí se zde screening vrozených vývojových vad, 2D, 3D/4D ultrazvuk a jiná vyšetření.
Tato moderní budova, která svým zevnějškem odkazuje na funkcionalistický charakter Zlína, vznikla podle návrhu architekta Luďka del Maschio, který je mimo jiné autorem přestavby 32. budovy v Baťově areálu. Ten v případě Predika na funkcionalismus navazoval vědomě. Stavbu pro investora realizovala holešovská společnost Rapos, která si jako zhotovitele otvorových hliníkových výplní vybrala napajedelskou společnost ­Thermont, která má s realizací hliníkových oken a dveří a prosklených hliníkových fasád dlouholeté zkušenosti.
O představení nedávno dokončené stavby i bližší specifikaci řešení hliníkových výplní jsme požádali Ing. Radima Hanáčka z konstrukčního oddělení společnosti Thermont, spol. s r. o.
„V suterénu této vizuálně i technologicky vyspělé novostavby je vybudován archiv a technické zázemí. V přízemí a druhém podlaží jsou situovány ordinace, přičemž ve druhém patře jsou tyto doplněny o několik kanceláří. Ve třetím patře se nachází zasedací místnost, čtvrté patro nabízí ubytování pro pacienty a zdravotníky, kteří přijedou na školení a před budovou nechybí ani parkovací stání,“ říká v úvodu našeho setkání Ing. Hanáček.


Výroba a montáž hliníkových výplní otvorů a prosklených fasád ze systému ALUPROF

Při realizaci výplní stavebních otvorů tohoto objektu bylo použito několik systémů počínaje rámovými okenními systémy, fasádním resp. sloupko-příčkovým systémem a vnitřními požárními příčkami značky ALUPROF.
Většinu okenních výplní tvoří sloupko-příčkový fasádní systém ALUPROF MB-SR50N Efekt s přerušeným tepelným mostem o pohledové šířce 50 mm v celostrukturálním provedení, tedy bez krycích lišt s tmelenou strukturální spárou jak ve vodorovném tak svislém směru.
Takto navržené fasádní prvky jsou doplněny větracími křídly se skrytým rámem (skla jsou strukturálně nalepena na okenním křídle), na jejichž výrobu byl použit profilový systém ALUPROF MB-86SI, tříkomorový systém s přerušeným tepelným mostem s vynikajícími technickými parametry, jehož koeficient prostupu tepla je Uf od 0,8 W/m2K. Do oken byla navíc nainstalována akustická těsnění pro zvýšení zvukové izolace. Některá okna jsou doplněna o motorické ovládání.
Vstupní stěny přízemí budovy jsou tvořeny hliníkovými portály s jednokřídlovými automatickými dveřmi. Vnitřní požární prosklené dělící stěny ordinací a schodišťových prostor byly vyrobeny z protipožárního systému ALUPROF MB-78EI, jednoho z nejrozšířenějších protipožárních systémů u nás, který poskytuje ochranu v rozsahu 15-90 minut.
Okna a fasádní stěny jsou vyplněny izolačními trojskly, přičemž na jižní a západní straně byla použita skla s protisluneční úpravou pokovením vrstvy skla typu Stopsol Super Silver clear.
Zajímavým prvkem této budovy je fasádní sloupko-příčková stěna severní strany budovy, která prochází přes všechna patra budovy schodišťového a chodbového prostoru. Tato fasádní stěna je doplněna navazujícím proskleným přístřeškem v 1. NP budovy nad hliníkovými vstupními stěnami. Část tohoto přístřešku je s přerušeným tepelným mostem, a tvoří tak prosklené zádveří vstupní části. Skla tohoto přístřešku jsou doplněna zajímavým designovým prvkem s černým tečkovaným nástřikem seralit.
Byt ve čtvrtém poschodí je vybaven zdvižně posuvným systémem Aluprof MB-77 HS s přerušeným tepelným mostem.
Montáž hliníkových výplní byla časově náročná především z toho důvodu, že probíhala na předsazenou montáž na ocelové kotvy, přičemž celá takto provedená montáž byla doplněna připojovací spárou s použitím tepelné a hydroizolační fólie. Montáž probíhala od srpna do října roku 2016. Další nemalou překážkou v montáži byl samotný přístup na staveniště v samotném centru Zlína na velmi frekventované ulici, tudíž veškerá doprava materiálu a zvedací mechanismy pro montáž nadměrných skel probíhaly za zvýšené opatrnosti s částečným zásahem do rušného dění města Zlína,“ doplňuje Ing. Radim Hanáček.  

Ing. Jiří Zahradnický

Investor: Prediko, s. r. o.
Generální dodavatel stavby: Rapos, spol. s r. o.
Dodavatel otvorových výplní: Thermont, spol. s r. o.
Dodavatel hliníkových systémů: ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.


Thermont, spol. s r. o.
2. května 1574, 763 61 Napajedla
tel.: +420 577 112 911
e-mail: thermont@thermont.cz
www.thermont.cz


ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.
Na Rovince 879
720 00 Ostrava-Hrabová
tel.: +420 595 136 633
www.aluprof.eu
www.dum.aluprof.eu