Naše města se stále více zahřívají, přibývá míst, která jsou téměř neobyvatelná a krajinu trápí sucho. Většina současných moderních budov se snaží za pomoci nákladných technologií vytvořit uvnitř stavby umělé klimatizované prostředí, zatímco vnější pláště budov odrážejí a vyzařují teplo do okolí.

Zcela jiným přístupem je nový směr stavění, inspirovaný fungováním oáz, pro který je charakteristická voda a zeleň. Klíčem k úspěchu je využití toho, co nám nabízí sama příroda! Zelené střechy a fasády se postupně stávají součástí staveb. Je to z velké části způsobeno jejich estetickou hodnotou, ale hlavně díky dalším přínosům, které toto řešení přináší.
Zelené střechy nám přináší širokou škálu přínosů a výhod. Jsou krásné, funkční a dokonce nám pomáhají šetřit peníze. Zelené střechy chrání hydroizolaci i konstrukci střechy před teplotními výkyvy, kroupami, klimatickými vlivy a tím prodlužují její životnost. Zelené střechy dokážou zachytit dešťovou vodu a tím odlehčují kanalizačnímu řádu. Současně díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin ochlazují a zvlhčují své okolí. Tím také zelená střechy výrazně přispívají k ochlazení budovy v létě. Díky zelené střeše a zeleným stěnám si u svého střešního bytu s nádherným výhledem můžete vytvořit zelenou oázu ve středu rozpáleného města. Mezi další přínosy patří pohlcování prachu, snížení hlučnosti a mnoho dalších. Navíc, díky masivnějšímu rozšíření, již nejsou zelené střechy jen pro pár vyvolených jedinců, ale stávají se častou součástí budov.

Zelená střecha


V současné době, kdy se neustále zvyšuje letní teplota a města se pomalu stávají v těchto měsících v podstatě neobyvatelná, je velmi aktuální snaha najít řešení, jak tomuto přehřívání zabránit. Sluneční záření přináší energii ve výši 1 kW/m2 plochy, v případě, že dopadne např. na silnici nebo střechu, dojde k přeměně téměř celé této energie na teplo a to ohřívá své okolí. Důsledkem tohoto efektu dochází k zahřátí silnic, střech i stěn budov. Teplo se uvolňuje jak do okolí, tak i směrem dovnitř do budov a tím činí podstřešní byty často neobyvatelnými. Zelené střechy a fasády dokážou tomuto jevu zabránit. Díky zeleným střechám je možné, aby střecha měla i v největších parnech jen o minimum vyšší teplotu než je teplota vzduchu, v kombinaci se zelenými fasádami dokážeme dosáhnout snížení teploty v okolí. Pozitivní zprávou je i skutečnost, že od r. 2017 je možné čerpat na zelené střechy dotaci v rámci titulu Zelená úsporám.
Společnost LIKO-S, a. s. vyvinula systém stavby se zeleným pokryvem, který je díky své nízké hmotnosti možné použít i jako nástavbu na starší městské domy. Díky zeleným stěnám a střechám je teplota v okolí tohoto domu nižší než v okolí a je tedy opravdu možné prostor střechy využít jako plnohodnotný obytný prostor.
Současné pokročilé technologie systémů zelených střech umožňují i efektivně řídit odtok vody ze střechy a tím předcházet riziku vzniku lokálních povodní. Naše zelené střechy dokážou zachytit až 100 mm vodního sloupce a dále s touto vodou efektivně hospodařit. V případě potřeby je možné vytvořit i stavbu v bezodtokém režimu, kde jsme schopni zaručit, že žádná dešťová voda z budovy neodteče do kanalizace.

Druhy zelených stěn

Živá fasáda

Základem jsou nerezové rošty, na které jsou připevněny speciálně vyrobené koše nebo celé bloky materiálu, v kterém jsou rostliny pěstovány. Živá fasáda budovu v létě chladí, v zimě zahřívá a vytváří příznivé mikroklima.

Modulární systém

Modulární systém umožňuje okamžité ozelenění vaší fasády. Trvalky a dřeviny jsou do modulů sazeny ve fázi mikro-hrudek a pro dobré zakořenění potřebují 2 až 5 měsíců péče. Toto pro vás samozřejmě zajistíme my, vy už se jen budete radovat z okamžitého efektu na vaší fasádě.
Základem systému je hliníkový rám (1), do kterého jsou zasazeny moduly (2) s unikátním substrátem (3) překrytým ultra-odolnou fólií (4), která umožňuje rovnoměrnou distribuci vody a zabraňuje vysychání. Celý modul je překryt nerezovou mřížkou (5) připojenou na kovový rám. Jeden modul obsahuje 10 rostlin (6), což odpovídá počtu 35 rostlin na m2.

Modulární systém – schéma


Kořenová čistírna

Svou fasádu můžete doplnit také o kořenovou čistírnu, která vám pomůže zužitkovat vodu použitou v budově. Jednoduše ji přečistí a vy ji potom můžete použít pro splachování nebo závlahu dalších částí fasády. Voda je recyklována a minimum jí odtéká kanalizací pryč.
Fasádní kořenová čistírna se skládá ze soustavy nad sebou umístěných nerezových kazet vyplněných substrátem částečně nasyceným vodou s povrchem z říčního štěrku. V kazetách rostou mokřadní rostliny a bakterie usazené na porézním materiálu. Voda je dávkována čerpadlem a samospádem teče z jedné kazety do druhé.


Kořenová čistírna


LIKO-NOE – jedinečný koncept v praxi

Liko-Noe malá kancelářská budova, která stojí v průmyslovém areálu nedaleko Slavkova u Brna. Díky kombinaci zelených prvků, které pozitivně ovlivňují kvalitu prostředí, tato budova získala titul nejzdravější kancelář v ČR. Praktické zkušenosti a pocity z užívání této budovy můžete nají na webových stránkách. Není nezajímavé, že tato budova byla postavena za pouhých 27 dní.
Pojďte s námi stavět jinak, vytvořte si svoje oázy v městské poušti.

www.zelenafasada.cz
www.liko-noe.cz