Zajímavé novinky u prvně jmenované firmy naši redakci přiměly k setkání s Ing. Jiřím Javorským, ředitelem firmy ITES, kterého jsme se zeptali na poslední inovace v produktovém portfoliu italského výrobce Schnell.  

„Společnost Schnell Group je světovým lídrem v oblasti výroby strojů na zpracování betonářské oceli a vývoje softwaru pro přípravu, optimalizaci a řízení výroby v armovnách. Firmu tvoří dvanáct firem, přičemž šest stroje vyrábí, jedna vyvíjí software a dalších pět společností se zabývá servisem. Kromě strojů na zpracování betonářské oceli jako jsou např.   třmínkovačky, stříhací a ohýbací linky je také významným výrobcem rotorových rovnaček, tažíren a strojů na svařování kari sítí. Díky prvotřídnímu vývoji a neustálým inovacím je Schnell Group technologicky nejvyspělejší firmou v oboru,“ říká v úvodu našeho rozhovoru ­
Jiří Javorský.

Jednou z posledních novinek firmy je stroj Eura 25. Mohl byste jej charakterizovat a představit hlavní výhody?

Nejnovějším trendem v obo­­ru zpracování betonářské oceli je posun ke stále větším a větším průměrům svitkové oceli. V západní Evropě je již dnes běžný průměr svitků 20 mm a začíná se s výrobou svitků o průměru 25 mm.
Schnell v tomto ohledu slaví úspěchy s třmínkovačkou Eura 25, což je nejvýkonnější třmínkovačka na světě. Ta dokáže zpracovávat 1 drát o průměru 25 mm a 2 dráty o průměru 20 mm. Jedná se o třmínkovačku se dvěma ohýbacími hlavami, která kromě výroby třmínků umožňuje především výrobu tzv. hupů s ohyby na obou koncích. Maximální rychlost tahu je 160 m/min a rychlost ohybu 585°/s.
Výhodou stroje je speciální předrovnací jednotka ulehčující zavádění drátu z nového svitku. Patentovaná podávací jednotka umožňuje samostatný posuv každého drátu zvlášť. Samozřejmostí je také automatická motorizovaná výměna drátu a automaticky nastavitelné vedení drátu. Volitelná verze Bridge s mobilním vozíkem umožňuje výrobky automaticky sbírat a třídit.
Tento stroj nabízí plně elektronické rovnání s komfortním nastavením prostřednictvím joysticku na ovládacím panelu stroje. Standardem je také připojení stroje k internetu umožňující vzdálenou diagnostiku.


Na nedávné akci pořádané v červnu firmou Schnell s názvem Open House, které se zúčastnily stovky zákazníků z celého světa, byla mimo jiné představena absolutní světová novinka s názvem Senso Technology. O jakou technologii jde?

Jedná se doslova o revoluční inovaci na poli zpracování svitkové oceli.
Senso Technology je první systém na světě, který pomocí kombinace speciálních snímačů a softwaru umožňuje automatické rovnání drátu bez nutnosti zásahu obsluhy!
Systém Senso Technology dokáže rozpoznat zakřivení zpracovávaného drátu a ve spolupráci se softwarem stroje automaticky nastavit rovnací systém tak jako zkušená obsluha. Kvalita rovnání je pak špičková.

Jak vidíte budoucnost této technologie?

Podle mého soudu revoluční systém Senso Technology změní celé odvětví zpracování betonářské oceli. Firma Schnell prozatím tento systém využila u strojů na sítě, do budoucna však plánuje jeho aplikaci také u samostatných rovnaček a dalších zařízení. Myslím, že se máme se na co těšit!

Kdy budou nové technologie Eura 25 a Senso ­Technology dostupné i pro české a slovenské zákazníky?

Stroj na úpravu betonářské oceli Eura 25 je běžně dostupný, někteří naši zákazníci již o tento stroj projevili zájem. Co se týče Senso Technology, již se aplikuje u strojů na výrobu kari sítí a v krátké době bude tato technologie využita i u dalších strojů.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

ITES, spol. s r.o.
Příční 18, 669 02 Znojmo
tel.: 515 222 961
e-mail: info@ites.eu
www.ites.eu