Servitec mini
Automat Servitec je důmyslným doplněním našeho programu expanzních automatů Variomat a je vhodný zejména pro rekonstrukce stávajících soustav s tlakovými expanzními nádobami nebo jinými systémy udržování tlaku v soustavě. Zařízení je určeno pro automatické odplyňování a doplňování. Servitec dokáže snížit obsah rozpuštěných plynů v soustavě na cca 3 mg/l. To výrazně minimalizuje škody působené plyny v topných soustavách.

Snadná montáž, uvedení do provozu a téměř bezúdržbový provoz přispívá k narůstající oblibě tohoto zařízení u montážních firem. Díky novému provedení Servitec mini se portfolio těchto zařízení rozrostlo o variantu určenou pro menší soustavy a rodinné domy. I přes kompaktní rozměry pracuje Servitec mini na stejném principu jako jeho větší sourozenci, kdy je odplynění soustavy prováděno v podtlakové odplyňovací trubce a celý proces je řízen mikro­procesorem.

Servimat
Zařízení, které kombinuje výhody čerpadlového automatu a doplňuje je o již výše zmíněné vlastnosti zařízení Servitec – tedy tzv. zařízení „All in one“. Tento kombinovaný automat umožňuje spolehlivé udržování tlaku v soustavě, automatické doplňování a vysoce účinné podtlakové odplynění soustavy. Sloučením více zařízení do jednoho znamená v konečném důsledku menší náklady při projektování, zprovoznění zařízení a menší potřebu plochy ve strojovnách.

Zvýšená účinnost systému (topení nebo chlazení) a tím i úspora energie (až 10,6 %) při použití zařízení Servimat  byla ověřena a certifikována nezávislým zkušebním ústavem TÜV Nord. Jedním z podstatných argumentů pro použití tohoto zařízení jsou tedy úspory energie.

3D animace – virtuální prohlídka
Vítaným zpestřením a hojně navštěvovanou atrakcí se stala vir­tuální zóna „Reflex Explorer“ díky které si mohli návštěvníci stánku prohlédnout, jak vlastně fungují výrobky firmy Reflex v praxi.
Po nasazení 3D brýlí se stal návštěvník na zhruba 7 minut pilotem miniponorky a vydal se na výpravu do útrob typické topné soustavy. Na vlastní oči se tak stal svědkem procesů, které se dějí v odkalovací armatuře Reflex Exdirt a absolvoval jeden interval odplynění v zařízení Servitec.

Pokud byste se chtěli na vlastní oči podívat, jak výše uvedená zařízení fungují, můžete zhlédnout doprovodnou videoreportáž, kterou komentuje Ing. Martin Fořt ze společnosti Reflex CZ, s. r. o. Naskenujte QR kód mobilním telefonem nebo navštivte videoportál www.tvstav.cz, kde je video publi­kováno.

Reflex CZ, s.r.o.
Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
tel.: +420 272 090 311
e-mail: reflex@reflexcz.cz
www.reflexcz.cz