Mezi vystavujícími firmami nechyběla ani německá společnost Puren GmbH, přední světový výrobce tepelných izolací z tvrdých polyuretanových pěn pod označením PIR izolace. Ta na svém výstavním stánku představila hned několik novinek.

Výborná izolace provětrávané fasády

Puren představil svou novou variantu izolačního systému určenou pro provětrávané fasády. Nesnadno zápalné izolační PU desky s hodnotou součinitele tepelné vodivosti lambda = 0,026 W/mK umožňují součinitel prostupu tepla až do hodnoty vhodné pro pasivní domy 0,12 W/m2K. Na nosnou konstrukci lze použít různé fasádní obkladové materiály jako je břidlice, dřevěné šindele, různé deskové výrobky až po plechové krytiny. Nové tepelně-izolační řešení provětrávaných fasád by mělo při výborné tepelně izolační vlastnosti desek a malé tloušťce konstrukce kromě jiného umožnit kombinaci s klasickými kontaktně zateplovacími systémy a tím obohatit realizaci velkoplošných fasád až k hranici výškových budov.

Menší tloušťka a rychlejší realizace – s foradurem lze realizovat konstrukce s ještě tenčí izolací určené pro průmyslové použití

Puren nyní dodává víceúčelové konstrukční a funkční PIR materiály určené například k realizaci stavebních prvků, a to ještě rychleji a v přesnějším provedení. Pod obchodním názvem „foradur“ se skrývají speciální izolační polotovary a opracované díly, které se zhotovují individuálně na přání zákazníka. Nejnovější CNC stroje umožňují nejen vyšší kapacitu, ale také menší tolerance a tím jemnější, tenčí a přesnější tvary. Opracované díly a polotovary desek disponují velmi dobrými izolačními hodnotami (např. 0,025 W/mK) a umožňují při srovnatelně malé tloušťce stavebních prvků splnění vysokých nároků například na okna a vchodové dveře, a to i u vchodových dveří a oken pasivních domů.
Konstrukční izolační hmoty, které se snadno zpracovávají a jsou odolné vůči teplotě a vlhkosti, se dodávají s různou povrchovou úpravou, například s drážkováním, pro odtok lepidla při všech běžných procesech lepení a nátěrů. Nabídku doplňuje funkční materiál purenit odolný proti vlhkosti, který lze zpracovávat jako dřevěné materiály, nicméně jeho výhodou jsou lepší izolační vlastnosti.

 


Osvědčení pure life pro izolační hmoty puren

Certifikace pure life pro PU izolační hmoty znamená závratný posun v návaznosti na životní prostředí a kvalitu. Na základě komplexního testování, které provedl Fraunhoferův institut pro výzkum dřeva, institut Wilhelma Klauditze (WKI), je totiž puren s okamžitou platností a evropskou působností oprávněn na vysoce kvalitní izolační materiály z programu šikmých střech, plochých střech a fasád používat označení pure life. Nová certifikace posuzuje izolační hmoty komplexně podle jejich složek a emisí a zahrnuje rovněž sledování emisního chování (WKI) podle evropského standardizovaného postupu v souladu s normou DIN CEN/TS 16516. Hodnotící kritéria emisního chování se řídí dle doporučení německé normy upravující uvolňování emisí ze stavebních materiálů AgBB.
Na pozadí tohoto vývoje stojí neustálý nárůst znečištění ovzduší v obytných prostorech. Energeticky vzduchotěsné opláštění a exhalace ze zařizovacích předmětů (nábytek, vystavené předměty, závěsy, tapety, atd.) mohou mít za následek vyšší koncentraci těkavých látek v ovzduší interiérů. Pravidelným větráním těchto prostorů sice koncentrace takových látek v dýchaném vzduchu klesá, nicméně v první řadě by mělo být cílem zvolit zdravé stavební hmoty, jako jsou například izolační hmoty puren s certifikací pure life, u nichž k takovému znečištění vzduchu vůbec nedojde.

Certifikace polyuretanových izolačních hmot pure life potvrzuje rozsáhlé pozitivní zkušenosti s polyuretany (PU). PU materiály nacházejí své uplatnění v lékařství (srdeční chlopně), v automobilovém průmyslu (sedadla, přístrojové desky) nebo v oblasti bydlení (matrace ze studené pěny).

Nově reorganizovaný PU materiálový cyklus

Jak v praxi funguje udržitelnost izolačních hmot se lze v případě purenu skutečně přesvědčit. Puren, jako průkopník v oblasti PU a se sídlem u Bodamského jezera, provozuje již celá desetiletí úctyhodné výrobní zařízení umožňující materiálový cyklus izolačních a konstrukčních hmot. Kýžený produkt se v druhém cyklu nazývá purenit a skládá se ze zbytků PU hmot. Stavební odpad, odřezky a prach z frézování pocházející z vlastní výroby a procesu balení nebo od zákazníků, kteří zpracovávají konstrukční izolační materiály puren průmyslově, se mění na funkční materiál podobný materiálům na bázi dřeva, odolný vůči vlhkosti a s izolačními vlastnostmi. Zvláště dobré uplatnění nachází purenit ve stavebnictví, a sice v podobě instalačních rámů okenní konstrukce nebo jako atikový prvek při realizaci napojení na okraj střechy bez přítomnosti tepelných mostů.
Aby mohl být tento materiál, který disponuje povolením interního i externího stavebního dohledu, dodáván v konstantní kvalitě, zaměřuje se puren na logistiku materiálového cyklu. Ať už jsou to pouhé odřezky, PE sáčky, oktabíny, brikety, palety, big bagy nebo kontejnery, je třeba mít stále na paměti podíl cizorodých látek. Vrstvy jako je hliník nebo flís ve výrobním procesu žádné problémy nezpůsobují. Zvláštními testy musí nicméně projít zbytkové látky znečištěné lepidlem, kov nebo například dřevo. To vše je v současné době nově zavedeno a upraveno ve speciální informační brožuře. Úspěšně zvolená linie PU izolačních hmot, které jsou udržitelné, chrání životní prostředí a šetří zdroje, pokračuje i v další generaci produktů.


Novinka: Nesnadno zápalné PU izolační hmoty


Odstraněním kapitoly B, části 1 stavebních předpisů dochází v Německu k nové úpravě stavebních materiálů v souvislosti s jejich reakcí na oheň. U stavebních materiálů, které jsou vyráběny v souladu s harmonizovanými evropskými normami, se reakce na oheň neklasifikuje podle známých tříd upravených normou DIN 4102-1 (třídy hořlavosti A1, A2 jakož i B1 a B2), ale výhradně podle zavedené normy DIN EN 13501. Izolační hmoty se tímto nedělí pouze dle třídy reakce na oheň (RtF) od A (nehořlavé) do F (lehce hořlavé), ale také podle dalších kritérií jako je rychlost vývinu kouře (s1 – s3), odkapávání hořících částic (d0 – d2) a do budoucna také chování při žhnutí.
Puren jako průkopník v oboru PU hmot představil na veletrhu BAU 2017 technologicky vyspělé, nesnadno zápalné PU izolační hmoty podle nové normy DIN EN 13501-1. To je doprovázeno novými možnostmi aplikací na celém obvodovém plášti budov.

S využitím podkladů firmy puren

Ing. Jiří Zahradnický