První etapa projektu s názvem Alfarezidence byla dokončena v roce 2012 a čítá celkem 124 bytů velikostí 2+kk až 4+kk. Nyní výstavba pokračuje realizací druhé etapy, která obsahuje výstavbu celkem tří objektů s 202 byty velikostí 1+kk až 5+kk. Pro společnost Metrostav Development a. s. realizuje železobetonovou nosnou konstrukci stavby Metrostav a. s., konkrétně divize 6. Manažerem projektu je pan Ing. Marek Kubr, se kterým jsme měli možnost o současném vývoji stavby aktuálně hovořit.

V jaké fázi výstavby se obytný komplex nachází?

Druhá etapa obytného souboru Na Vackově obsahuje výstavbu celkem tří bytových objektů s označení A, B a C. Aktuálně realizujeme železobetonovou nosnou konstrukci, kdy se nacházíme ve fázi realizace spodní stavby. Nyní realizujeme 1. PP, které bude využito pro garážová stání a společné prostory. Konstrukce suterénu je kompletně řešena jako tzv. „bílá vana“.

Kdo vám dodává beton pro realizaci bílé vany?

Beton pro realizaci bílé vany nám dodává společnost TBG Metrostav. Od TBG Metrostav však odebíráme i další typy betonů pro tuto stavbu. Beton pro bílou vanu je nám dodáván pod obchodním názvem PERMACRETE.

Jaký je význam tohoto betonu ve spodní stavbě?

Tento beton je svojí technologií a skladbou již ve výrobě nastaven jako beton pro bílé vany. My používáme tuto směs na základě pozitivních zkušeností z historicky realizovaných projektů i dalších staveb realizovaných v současné době. Za všechny bych rád zmínil například námi nedávno dokončený bytový projekt s názvem Park Hloubětín, kde jsme pomocí tohoto betonu realizovali také spodní stavbu. Těší mě, že první etapa obytného souboru je již zkolaudována a neřešili jsme zde dosud žádnou závadu typu průsaku vody.

Jaké další zajímavé betonové konstrukce Na Vackově realizujete?

Rád bych zmínil například betonáž tenkých betonových konstrukcí výtahových šachet, pro které využíváme samozhutnitelné betony, také od TBG Metrostav. Zároveň je zde i drobně upravená receptura betonu PERMACRETE, ze kterého jsou realizovány základové desky z důvodu aplikace podlahového vsypu a jeho kompatibility s betonem PERMACRETE.

Kdy by měla být dokončena celá betonová konstrukce druhé etapy bytového souboru Na Vackově?

Jak jsem již zmínil v úvodu, předmětem výstavby je realizace celkem tří železobetonových objektů s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Celou železobetonovou konstrukci tvoří stěnový systém, ve spodním podlaží se jedná o systém kombinovaný. Kompletní železobetonová konstrukce všech objektů by měla být dokončena v červnu letošního roku.

Kdy se zde nastěhují první majitelé bytů?

Předpokládám, že by to mělo být ve druhé polovině roku 2016.

Na další podrobnosti související s výrobou a distribucí betonu PERMACRETE pro tzv. „bílé vany“ jsme se byli zeptat také obchodního náměstka společnosti TBG Metrostav pana Bc. Jakuba Šimáčka. Ten vysvětluje:

V uplynulém období jsme se zabývali myšlenkou, že bychom dodávali na trh v ČR beton, který je uzpůsoben pro použití ve vodonepropustných konstrukcích obdobně, jako je tomu v Německu či Rakousku, kde jsou na jeho výrobu zpracovány i příslušné normy. V České republice tomu tak, bohužel, prozatím není. Existuje pouze předpis České betonářské společnosti, který však má některé nedostatky a beton podle něj prozatím nejde vyrobit. My jsme však vyšli z tohoto předpisu a z požadavků rakouských a německých norem a díky tomu jsme vyrobili náš vodonepropustný beton PERMACRETE, který je nyní používán i na stavbách v ČR.

Jak reaguje na PERMACRETE stavební trh?

Pokud mohu hodnotit naše dosavadní zkušenosti s betonem PERMACRETE, pak jsem rád, že se osvědčil. Přinesl přesně ta očekávání, jaká jsme měli my i stavby, na které jsme dodávali. To znamená žádné průsaky, žádné trhliny a perfektní vodonepropustná konstrukce spodní stavby.

Jsou i jiné výhody, které přináší Perma­crete stavebním firmám?

Ano jsou. Další výhodu beton Permacrete přináší stavebním firmám ve formě finančních úspor z důvodu, že již není nutné aplikovat krystalizační přísady do betonu. To zvyšuje zájem o něj a nám to samozřejmě přineslo i další zakázky. Patří mezi ně například bytový dům na Farkáni, bytový dům u Dubu i již Vámi zmiňovaný bytový soubor Na Vackově v Praze na Žižkově. A to nás samozřejmě těší.
Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

TBG Metrostav s. r. o.
Rohanské nábřeží 68, 186 00 Praha 8
tel.: 724 132 462, fax: 222 324 492
e-mail: petr.krejca@tbg-beton.cz , www.tbg-metrostav.cz