Moderní alternativou k rozsáhlé obnově potrubního systému klasickou výkopovou metodou je tzv. vložkování (Relining), což je celkově šetrnější způsob, při němž se do stávajícího sanovaného potrubí zatahuje nové PE potrubí s menším vnějším průměrem. To by mělo těsně přilnout zevnitř ke stěnám stávajícího potrubí (close-fit), a plně tak převzít jeho funkci.

Compact Pipe – vsaďte na kvalitu

Pro bezvýkopové sanace plynového potrubí nabízí společnost Wavin Ekoplastik technologii Compact Pipe. Oproti jiným bezvýkopovým technologiím má nejen menší rozměry montážních výkopů, ale především velkou rychlost instalace, která snižuje i ekologický dopad stavby na okolí.

Potrubí Compact Pipe pro plyn je vyráběno v souladu s předpisy ISO ČSN EN 11296-3 a 11299-3. K výrobě trubek se používá pouze originální granulát PE 100 / PE 100 RC. V souladu s DVGW GW 335 A2, DIN EN 1555 a předpisem PAS 1075 se Compact Pipe PE 100 RC vyrábí v oranžové barvě a plynová potrubí Compact Pipe PE 100 RC jsou certifikované PAS 1075 dle DIN CERTCO. To potvrzuje provozní spolehlivost 100 let pro bezvýkopové instalace. Compact Pipe PE 100 RC také snáší vnější poškození a dlouhodobé bodové zatížení. Jde o potrubí nezávislé na okolním prostředí, na případné poruše starého potrubí a na typu výkopku požitého pro zpětný obsyp a zásyp potrubí bez pískového lože.

Paměťový efekt

I když je potrubí vyrobeno ve standardním kruhovém průřezu, ještě v rámci výroby se záměrně tvaruje do průřezu písmena C a v této podobě je navinuto na bubny. V případě použití je pak díky svému změněnému průřezu jednoduše vtaženo do sanovaného potrubí, kde pak následně polyetylen díky paměťovému efektu materiálu obnoví za pomoci páry a tlaku svůj původní kruhový tvar. Dokonalé přilnutí k vnitřní stěně původního potrubí pak v průběhu ochlazování vložky zajistí dotlakování vzduchem. Výsledkem přiléhavého procesu je staticky nezávislé a silné potrubí s kvalitou a životností nového potrubí. Staré potrubí přitom může dál plnit úlohu jakési další ochranné vrstvy, a výrazně tak zvyšovat tlakovou odolnost a kruhovou tuhost nového PE potrubí.

Compact Pipe pro Pražskou plynárenskou

Potrubí Compact Pipe DN/OD 520 mm bylo například nedávno využito při stavbě pro Pražskou plynárenskou. Tato stavba byla unikátní tím, že se pro ni vyrábělo potrubí na míru, a to s dosud největším vnitřním průměrem. Stávající ocelový plynovod totiž vykazoval silné nestandardní rozměry. Bezvýkopová technologie byla zvolena především kvůli eliminaci otevřených výkopů, které by jinak týdny blokovaly frekventovanou křižovatku.

Unikátní environmentální přínos

Zcela unikátní je environmentální přínos tohoto řešení. Zatímco většina technologií ponechává staré potrubí v zemi bez jeho dalšího využití a vytváří odpad a zátěž pro budoucí generace, tak použití technologie Compact Pipe využívá poslední využitelnou vlastnost starého potrubí, které dál funguje jako chránička a statická podpora. U plynovodů je navíc zajímavé hledisko bezpečnostní, protože sanací technologií Compact Pipe nevzniká volné mezikruží, které by se v případě jakékoliv poruchy mohlo u ostatních způsobů nahromadit plynem.

Metoda close-fit vložkování, potažmo technologie Compact Pipe samozřejmě není jedinou bezvýkopovou metodou sanace inženýrských sítí. Jako další alternativa se nabízí bezvýkopová výměna v nové trase, metoda řízeného horizontálního vrtání, která je v současnosti zřejmě nejvíce používanou bezvýkopovou technologií, nebo technologie pluhování. Vždy je třeba vybrat optimální přístup a technologii v závislosti na podmínkách, technické náročnosti projektu a v neposlední řadě i nákladech.        
Daniel Šnajdr, Wavin Ekoplastik