Důvod je jednoduchý. Beton v poslední době prošel obrovským vývojem a s přispěním různých přísad může přizpůsobovat své vlastnosti nejen povětrnostním podmínkám, ale například také typu konstrukce, hustotě výztuže nebo místu svého uložení.

Jednou ze společností, která má s výrobou betonu mnohaleté zkušenosti, je firma TBG Metrostav. Ta vyrábí nejen široký sortiment betonů pro nejrůznější druhy použití, ale také čerstvé maltové směsi Malmix, lité podlahy Anhyment, Poriment a CemFlow i řadu dalších značkových produktů.

Stále širší sortiment a nabídka služeb přivedla společnost TBG Metrostav k myšlence vytvořit novou webovou prezentaci, kde by mohli případní zájemci čerpat podrobné informace jak o produktech, tak i o nových službách.

Již z úvodní stránky nového webu je patrné, že případný zájemce o beton zde nalezne ve velmi přehledné formě vše potřebné. V hlavním menu jsou soustředěny informace nejen o jednotlivých produktech vyráběných společností (oddíl Produkty), ale i další informace o doprovodných službách, které TBG Metrostav nabízí. K nim patří možnost on-line poptávky, zajištění  dopravy betonu,  jeho čerpání s pomocí nejmodernějších čerpadel v místě zakázky a také zajištění zkoušek betonu jak při jeho výrobě, tak i na stavbě.

O kvalitě služeb TBG Metrostav nejlépe vypovídá široký výpis referenčních staveb napříč stavebními specializacemi.

Naši redakci zaujal zejména systém online poptávky. Jedná se o velmi stručný a přehledný formulář. Zde může případný zájemce o služby TBG Metrostav vyplnit přesný typ a název výrobku, specifikaci poptávky, plochu v m2 – tedy rozsah zakázky, nároky na dopravu a čerpání betonu a konečně také předpokládaný termín požadované dodávky. V dalším kroku žadatel vyplní kolonku „Místo dodání“, tedy město, obec a popřípadě další zpřesňující údaje, kam má být beton dodán. Pak již postačí jen zadat své kontaktní údaje, ať již o firmě či fyzické osobě, aby bylo zřejmé, kdo služby a dodávku objednává.

Sympatické je, že v sekci kontakty najde návštěvník kompletní seznam telefonů jak na dispečery jednotlivých betonáren společnosti včetně jejich znázornění v mapách,  údajů o otevírací době a technických parametrech, tak i jména a kontakty na všechny klíčové osoby společnosti.

Funkčnost a přehlednost webových stránek www.tbgmetrostav.czwww.tbgprazskemalty.cz je umocněna jejich zdařilým grafickým designem.

Ivo Románek

www.tbgmetrostav.cz
www.tbgprazskemalty.cz