Pokud vše půjde hladce, měly by nové objekty, které se nacházejí v centru Českých Budějovic na ulici Branišovská, být k dispozici studentům již letos na podzim.

Stavba univerzitních budov byla zahájena začátkem dubna roku 2008 a skládá se ze dvou objektů pojmenovaných SO_02 a SO_04. V budoucnu je plánována dostavba spojovací haly těchto objektů. Objekt SO_02 rozlohou pokrývá cca 2 250 m2 a má 5 nadzemních podlaží. Oproti tomu budova SO_04 se rozkládá na větší ploše cca 2 350 m2, ale na rozdíl od objektu SO_02 má pouze 4 nadzemní podlaží.

Investorem této stavby je přímo Jihočeská univerzita. Ta si jako generálního dodavatele vybrala společnost Zlínstav a.s. s centrálním sídlem ve Zlíně. Stavbu navrhovala a kontrolovala projekční kancelář A+U ­Design se sídlem v Českých Budějovicích pod vedením Ing. Arch. Dagmar Polcarové. Dodávku a montáž výplní otvorů a proskleného fasádního systému realizovala napajedelská společnost Thermont, spol. s r.o. A právě tato část stavby naši redakci zajímala, proto jsme se spojili s panem Radimem Hanáčkem, aby nám přiblížil stavbu z pohledu subdodavatele fasádního systému.

"Náš díl stavebních prací spočíval ve výrobě, dodávce a montáži hliníkových výplní otvorů. Jednalo se o vnější hliníkové předsazené prosklené fasádní stěny, pásová okna, vnitřní a vnější stěnové příčky včetně dveří a oken požárních i nepožárních," uvedl pan Hanáček. Na této akci byly použity 4 druhy hliníkových systémů SAPA (jedná se o belgický hliníkový systém). Zajímavostí na této stavbě byly prosklené předsazené hliníkové fasády, které se v posledním patře zalamují do střešní konstrukce a tvoří tak část prosklené střechy. Zde bylo opravdu složité vyřešit tyto detaily takovým způsobem, aby nedocházelo k zatékání a dalším problémům. Samotná dodávka a montáž hliníkových výplní trvala 3 - 4 měsíce dle stavební připravenosti, přičemž se na montáži podílelo asi 8 - 10 našich pracovníků. "Myslím si, že až na ojedinělé menší problémy, které se ostatně žádné stavbě nevyhnou, probíhala montáž velmi dobře", dodává Hanáček.
Celkový finanční objem naší stavební části se pohyboval okolo 18 000 000 Kč.

Mimo projektu Jihočeské univerzity v současné době pracuje firma Thermont na větší zakázce pro základní školu v městě Horka nad Moravou poblíž Olomouce, kde jsou opravdu velmi zajímavé tvary hliníkových fasádních stěn a spojovacích prosklených krčků různých pavilonů. Nestandardním a velmi zajímavým objektem je zde vyučovací třída v přírodě, která je z 90% prosklená. Tento projekt by měl být dokončen do konce srpna 2009. "Mezi další projekty, které se rýsují a měli bychom je výhledově začít řešit, patří např. Hotel Gromada v Krakově, přístavba pavilonu ZOO Zlín Lešná, základní škola Libeň, přístavba prosklené budovy SPŠ strojírenské v Uherském Brodě, rekonstrukce obchodního centra Vrchlabí," dodává pan Hanáček. Mimo uvedené projekty se společnost Thermont zabývá dodávkou a montáží hliníkových výplní pro rodinné domy, výrobou a montáží zimních zahrad atp...

Ing. Jiří Zahradnický


Thermont, spol. s r.o.
2. května 1574, 763 61 Napajedla
tel.: +420 577 112 911, fax: +420 577 945 288
e-mail: thermont@thermont.cz, http://www.thermont.cz