Proto je základním prvkem společné filozofie firmy Trimo pokrokové myšlení, průběžný vývoj a zodpovědnost k životnímu prostředí.

Do naší nové rodiny produktů ohleduplných k životnímu prostředí jsme přidali dalšího člena - Trimo EcoSolar PV fotovoltaický střešní panel. Tyto panely vyrábí elektrickou energii přeměnou slunečního záření, čímž se snižuje zátěž životního prostředí na minimum.
Fotovoltaický panel Trimo EcoSolar PV je integrovaný produkt, skládající se ze střešního panelu SNV-3L a tenké vrstvy fotovoltaického článku. Tyto fotovoltaické články jsou umístěny mezi vnějšími trapézami panelu.

Trimo EcoSolar PV je vhodný pro použití na obchodních, průmyslových, rekreačních a mnoha dalších typech objektů. Panely se mohou rovněž instalovat na stávající budovy.

Panely Trimo EcoSolar PV nabízí majiteli jedinečnou možnost návratnosti investice prodejem získané energie.

Firma Trimo vyvinula vlastní patentovaný softwarový program, který zákazníkovi umožní vypočítat množství získané energie pro každý měsíc.

Trimo EcoSolar PV fotovoltaické střešní panely se vyznačují mnoha významnými výhodami:

- integrovaný systém, bez přídavných prvků nepříznivě ovlivňujících vzhled střešního pláště,
- bez průsaků s menším množstvím problematických detailů (menší pravděpodobnost koroze),
- bez nutnosti použití dalších nosných konstrukcí - méně materiálu pro stavbu, nižší náklady,
- velká efektivita při vysokých teplotách,
- velká efektivita při optimálním sklonu ­střechy,
- lepší využitelnost rozptýleného difuzního světla,
- nízká hmotnost článků a tím pádem nižší zátěž střechy,
- krátká návratnost investice.

Pro více informací o střešních panelech
Trimo EcoSolar PV nás prosím kontaktujte:
tel.: +420 267 282 252, e-mail: trimo@trimo.cz,
www.trimo.cz, www.trimo.si.