Plyn, respektive vzduch v oběhové vodě otopných soustav je bohužel nepříjemná skutečnost. Žijeme v přesvědčení, že prosté odvzdušnění nás zbaví problémů se vzduchem. Běžně používaná voda pro plnění soustavy s teplotou kolem 10 °C obsahuje 22,8 litru rozpuštěného vzduchu v 1 m3! Tento vzduch se dostává s plnicí a doplňovací vodou do soustavy, kde se následně kvůli vyšší teplotě a fyzikálním zákonům z otopné vody uvolňuje v místech s nízkým tlakem – v nejvyšších místech soustavy. Nemá tedy žádný smysl umísťovat odlučovače vzduchu v nejnižších místech soustavy (kotelny, strojovny), kde je nejvyšší tlak. Rozpuštěný vzduch se v těchto místech z vody neuvolní. Naopak ve vyšších podlažích s klesajícím tlakem klesá i schopnost vody rozpouštět plyn. Rozpuštěný plyn se v těchto místech z vody uvolňuje a soustava se zavzdušňuje, zejména v otopných tělesech, kde k tomu bohužel pomáhají i termostatické ventily. Ve volné formě jsou plyny příčinou nejen špatné cirkulace média v soustavě, ale také vznikání hluku. Bublinky vzduchu jsou dokonce schopné „smirkovat” vnitřní plochy potrubí a tím snižují jeho životnost. Výsledkem je vznik kalu, který se usazuje v nejnižších místech soustav, kde je příčinou mnoha poruch cirkulace otopné vody v potrubí, zanášení armatur a v důsledku i omezení možnosti řízení otopných soustav.
Zařízení firmy Reflex se osvědčila na mnoha i velmi problematických soustavách a lze je navrhnout přesně podle potřeb zákazníka.

A) Udržování tlaku, automatické doplňování a odplyňování

Soustavy do 8 MW
Zvětšený objem soustavy se při zahřátí přepouští do beztlaké nádoby expanzního automatu a zpět se při chladnutí soustavy vrací pomocí čerpadla. V beztlaké nádobě dochází k odplyňování vody, tedy v místě soustavy s nejnižším tlakem, kde si voda na základě fyzikálních zákonů udrží nasycenost plynem odpovídající barometrickému tlaku. Postupně se sníží koncentrace rozpuštěného plynu v celé soustavě na takovou hodnotu, že ani v nejvyšším místě soustavy nedochází k jeho uvolňování.
Otopná voda je v ocelové nádobě s práškovou povrchovou úpravou oddělená od atmosféry kvalitním butylovým vakem. Tím je zamezeno jakémukoliv pronikání atmosférického vzduchu do již odplyněné otopné vody. Hydraulický modul obsahuje řídící jednotku s plně automatickým, volně programovatelným mikroprocesorovým řízením s barevným grafickým dotykovým displejem. Nastavit lze kromě jiného i kontrolované doplňování s automatickým přerušením a hlášením poruchy při překročení nastaveného času doplňování nebo počtu cyklů doplňování. Všechna hlášení na displeji jsou samozřejmě v českém jazyce. Doplněním o rozšiřující komunikační modul lze získat možnost přenosu dalších hodnot na nadřízený systém pomocí wifi či LAN.

Soustavy nad 8 MW
V těchto soustavách najde své uplatnění čerpadlový expanzní automat Variomat Giga s odplyňováním a doplňováním. Pracuje na stejném principu jako Variomat. Jeho výhodou je velká modulárnost, která spočívá v mnoha kombinacích hydraulických a řídících modulů, a to vždy dle požadavků na výkon a stupeň řízení.

B) Podtlakové odplyňování, automatické doplňování

Podtlakový odplyňovací automat s doplňováním Servitec je určený pro nasazení v součinnosti s jakýmkoli expanzním zařízením a řeší aktivní odstraňování rozpuštěného a následně i volného plynu z oběhové vody. Ze soustavy se při každém odplyňovacím cyklu přepustí určité množství vody, které se v zařízení Servitec ve vakuu odplyní a voda zbavená téměř všeho plynu se znovu vrací do soustavy. Výhodou Servitecu je kromě odplyňování vody v soustavě také odplynění doplňovací vody ještě před dopuštěním do soustavy. Automaticky řízené kulové kohouty garantují konstantní množství přepouštěné vody bez ohledu na tlakové poměry v soustavě.

Servitec je velice vhodný pro rekonstrukce systémů a pro soustavy, kde se vyskytují problémy se zavzdušňováním. Standardní provedení Servitecu se používá pro objemy soustav do 220 m3, pro větší soustavy se vyrábí na zakázku.

Reflex CZ s. r. o.
www.reflexcz.cz