Skladové prostory centrálního skladu v Brně jsme rozšířili již na více než 9 000 m2. Od začátku roku jsme otevřeli 3 nové pobočky - ve Velkém Meziříčí, Tišnově a později také v Chotěboři.

V říjnu 2015 bude otevřena další pobočka ve Vysokém Mýtě. Celkově tak budeme disponovat 18 prodejními místy v ČR. Obrat společnosti v roce 2014 přesáhl 1,6 mld. Kč a meziroční nárůst obratu za 1. pololetí letošního roku byl 22 %. Rozrůstáme se!!! Chceme proto zmírnit dopady své činnosti na životní prostředí a za tímto účelem jsme vytvořili „Zelený program“.

Zodpovědně na zelenou
Rozhodli jsme se přistoupit zodpovědně k životnímu prostředí a usilujeme o ekologicky příznivý provoz. Velmi dobře si uvědomujeme, že základní procesy, jako je třídění odpadů, zpětný odběr či snížení spotřeby elektrické energie, vedou k environmentální odpovědnosti. Proto velice dbáme na zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklaci nepotřebného elektromateriálu, světelných zdrojů nebo baterií, které obsahují velké množství nebezpečných látek, jako je rtuť nebo olovo. Tato separace probíhá jednak díky našim zákazníkům, ale také aktivním zapojením našich zaměstnanců, kteří zodpovědně rozlišují jednotlivé složky odpadů a umisťují je do příslušných nádob. Tyto třídící nádoby jsou umístěny na všech našich pobočkách a věříme, že s vyšší sociální zodpovědností můžeme negativní dopady na životní prostřední alespoň trochu zmírnit.

Za dobu našeho působení na trhu máme na svém seznamu spoustu zajímavých zakázek. Nezaměřujeme se však pouze na základní prodej běžného elektromateriálu a svítidel. Našim cílem jsou komplexní služby zahrnující vše od nabídky potřebného elektromateriálu a osvětlení až po zpracování světelně-technického návrhu. Samozřejmostí je včasné dodání tohoto materiálu až na místo určení. V poslední době silně vzrůstá zájem o designové osvětlení interiéru a exteriéru. Víme, že výběr tohoto typu osvětlení je nutné vidět a případně konzultovat s odborníky.  Vybudovali jsme proto světelné showroomy v Brně, Kroměříži, Pardubicích a ve Žďáře nad Sázavou, kde je našim zákazníkům k dispozici také odborně vyškolený personál. V nejbližší době bude otevřen také designový světelný showroom v Praze. Jsme si jisti, že tyto služby pomáhají zákazníkům utřídit si své myšlenky a správně se rozhodnout. Spokojený zákazník, který se k nám rád vrací, je pro nás znamením maximálního úspěchu.

Dceřiná společnost OMS lighting
Koncem července došlo ke změně názvu společnosti ELKOV ­lighting s. r. o. na OMS lighting s. r. o. V souvislosti s tímto krokem bylo změněno také logo společnosti, adresa webových stránek a e-mailové kontakty. Společnost OMS lighting se zabývá komplexním řešením projektového osvětlení se zaměřením na oblast veřejného a průmyslového osvětlení, osvětlení obchodních a kancelářských center, sportovišť a nemocničních zařízení. Jednou z nejnovějších zakázek OMS ­lighting bylo například navržení osvětlení pro administrativní budovu a halu nářaďovny společnosti Moravské kovárny a. s. v  Jihlavě.

www.elkov.cz