V kombinaci s dokonalým propojení výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství si OSMA dále upěvňuje vedoucí pozici na trhu.

Systém Magnacor
Odpadní systém Magnacor slouží pro stavby s beztlakou kombinovanou sanitární technikou a sítí pro dešťovou vodu. Používá se pro běžné domovní odpady a pro odvodnění silnic a dálnic. Díky vynikajícím vlastnostem je možno Magnacor použít také u potrubí pro průmyslový odpad o vysoké teplotě.

Základní údaje o systému Magnacor
Kanalizační trubky a tvarovky Magnacor pro domovní a venkovní kanalizaci jsou vyráběny v průměrech od 200 do 600 mm, v délkách 3 a 6 m a v pevnostní třídě SN8, tady s kruhovou tuhostí 8 kN/m2.

Při výrobě je použit blokový kopolymer PPC, který se zpracovává lisováním v souladu s požadavky normy EN 13476-3. Stěny trubek i tvarovek jsou zdvojené, vnitřní trubka je hladká, vnější zvlněná (viz obr. 1). Toto řešení zajišťuje nízkou hmotnost trubek a v důsledku toho jejich podstatně snazší přepravu a spouštění do výkopu.

Hlavní přednosti systému jsou:
- Vysoká kruhová tuhost
- Nízká hmotnost potrubí
- Vysoká chemická odolnost vůči protékajícímu odpadu s pH od 2 do 12 (podle normy ISO/TR 10358)
- Vysoká teplotní odolnost (max. 60 °C při trvalém působení tekoucího odpadu, 95 °C při krátkodobém)
- Vysoká mechanická odolnost při teplotách pod bodem mrazu až do -20 °C
- Vysoká kvalita výroby
- Snadná pokládka, vysoká těsnost spojů
- Možnost snadného napojení na odpadní systém z hladkých trubek
- Možnost libovolně krátit trubky a spojovat je s pomocí širokého výběru tvarovek
- Odolnost systému proti chemické a biologické korozi

Spojování
Systém Magnacor lze snadno spojovat jak se systémy hladkých KG trubek (výrobce OSMA) pro venkovní kanalizaci, tak s SC systémem odpadních šachet od společnosti Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastu s.r.o. pomocí odpovídajících tvarovek. Pro utěsňování spár se používá elastické těsnění, které je upevněno v předposlední drážce trubky. Před spojením je nutné těsnění i vnitřní části hrdla zbavit nečistot. Pro snazší spojení je možné těsnění promazat mazivem. V případě potřeby může být trubka zkrácena mechanicky nebo pomocí pily na plastové potrubí. Řez musí být proveden v zářezu kolmo k ose trubky. Před dalším použitím musí být stěny důkladně očištěny od pilin. Trubka by měla být uložena hrdlem směrem dolů, tzn. opačným směrem, než je směr odpadního proudu.

Knihovní prvky projektantům zdarma
Další významnou novinkou v nabídce společnosti OSMA jsou knihovní prvky pro projektanty. "Tyto prvky slouží pro usnadnění tvorby návrhů řešení domovních odpadů a venkovních kanalizací a jsou vytvořeny pro programy AutoCad a ArchiCad. Volně ke stažení je naleznete po registraci na našich stránkách www.kanalizacezplastu.cz," řekl Stavebním a investorským novinám Jan Garai a dodává: "Další připravovanou novinkou v tomto směru je poskytnutí bezplatné licence softwaru pro projektování kanalizace a odpadů TechCon, která by měla být k dispozici v průběhu listopadu 2009".

Skladové plochy
Jak již bylo zmíněno v úvodu, tentokrát se rozšíření netýká produktové řady a nabízených doprovodných služeb, ale rozšiřovaní skladovacích ploch. Jak již v minulosti Stavebním a investorským novinám řekla ředitelka společnosti paní Ing. Věra Davidová v rozhovoru, neustálý růst výroby vyvolává tlak na permanentní změny ve výrobním a skladovém zázemí společnosti Osma. Její slova se nyní potvrdila a nezbylo nic jiného než skladovou kapacitu rozšířit. Oproti původním 20.000 m2 venkovní plochy je nyní k dispozici 33.000 m2.

S využitím materiálů Gebr. Ostedorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o.
Michal Zmrzlík


Gebr. Ostedorf - OSMA zpracování plastů, s.r.o.
Komorovice 1, 396 01, tel.: +420 565 777 111, fax: +420 565 777 123
e-mail: info@osma-cz.cz, http://www.kanalizacezplastu.cz