Naše redakce v průběhu května požádala o rozhovor jednatele a generálního ředitele firmy Hamco Dinslaken Bausysteme GmbH, pana Ing. Christiana Hammese.

Pane řediteli, mohl byste charakterizovat systém Hamco MultiPlate?
Pod pojmem ocelová vícedesková stavební metoda Hamco MultiPlate se rozumí ohybově poddajné trubky a tunely z profilovaných, žárově pozinkovaných ocelových dílců s tloušťkou od 2,75 do 7,00 mm, které se přímo na staveništi sešroubují do navržených profilů. Rozměry vln jsou dány v mm a mají tyto hodnoty:

1.    Hamco MultiPlate 200 x 55 (MP200)
2.    Hamco MultiPlate 152,4 x 22 (MP150)
3.    Hamco MultiPlate 67,7 x 12,7 (MP 68)
4.    Hamco LinerPlate 2 příruby (LP 2-F)
5.    Hamco LinerPlate 4 příruby (LP 4-F)

Kde se nejčastěji tento systém používá a pro jaké aplikace je vhodný?
Systémy Hamco MultiPlate a Liner­­­Plate se přednostně uplatňují v silničním a inženýrském stavitelství jakož i v průmyslu a v zemědělství a jsou vhodné pro výstavbu propustků, podchodů, podjezdů, mostů a mostků, vodotečí, odtahových tunelů, ale také např. pro dopravníkové pásy, sila nebo sanace únavového opotřebení mostních staveb atd.

Jaké jsou největší přednosti realizací ze systému Hamco MultiPlate?
Stavby s použitím systému Hamco MultiPlate a LinerPlate u pozemních inženýrských staveb jsou realizovány z vlnitých ohýbaných ocelových prefabrikátů opatřených protikorozní ochranou. Tyto stavby se vyznačují svou velkou nosností, pružností, dlouhou životností, nízkými stavebními náklady a zejména krátkou dobou výstavby. Z tohoto pohledu jsou velmi praktické a hlavně ekonomické.

MP200 (rozměr vlny 200 x 55 mm)
-    Tyto profily mají mnohostranné použití a velmi hospodárný (takřka bezúdržbový) provoz. Je zde velké množství rozměrů a průřezů profilů.
-    Tloušťka plechu: 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm
-    Rozpětí: 1,57m – 17,00 m
-    Ocel: S355
-    Jakostní provedení šroubů: 10.9
-    Délka plechového systému: Násobek 1 m kombinací plechů o délce 2 m a 3 m

MP150 (rozměr vlny 152,4 x 22 mm)
-    Použití pro menší tlamové či kruhové profily.
-    Tloušťka plechu: 2 mm, 3 mm, 4 mm
-    Rozpětí: 0,78 m – 2,70 m
-    Ocel: S235
-    Jakostní provedení šroubů: 8.8
-    Délka plechového systému: 1,219 m

MP 68 (rozměr vlny 67,7 x12,7 mm)
-    Použití pro malé tlamové a kruhové profily.
-    Tloušťka plechu: 1,5 mm, 2 mm, 2,7 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,2 mm
-    Rozpětí: 0,40 m – 2,40 m
-    Ocel: S235
-    Jakostní provedení šroubů: 8.8
-    Délka plechového systému: 0,609 m

Jaké aktivity vyvíjíte v oblasti výzkumu a vývoje?
Kolektiv našich zkušených pracovníků ve spolupráci s příslušnými vědeckými institucemi dlouhodobě aktivně podporuje mezinárodní vývoj technologie v oboru využití vlnité oceli ve stavebním inženýrství. Za dobu naší historie jsme se podíleli na celé řadě oborových testů jako např.:
-    dynamický zátěžový test na kruhovém profilu z vlnité oceli (1960),
-    zátěžové zkoušky nosnosti tlamových profilů z vlnité oceli, který dodnes představuje základ pro definování dimenzí staveb z vlnité oceli (1963),
-    vývoj a uveřejnění metody výpočtu Klöppel/Glock pro definování dimenzí staveb z vlnité oceli (1970), což dodnes odpovídá stavu techniky,
-    vývoj a první uvedení výrobku z vlnité oceli 200 x 55 (MP200) na trh (1978/79) atp.

Jak probíhá logistika od poptávky přes výrobu až po dodání díla?
V první řadě bych rád zmínil, že v současné době v našem výrobním podniku v Dinslakenu disponujeme všemi mechanickými zařízeními pro výrobu ocelových profilů, jakož i vlastní žárovou zinkovnou a potahovací linkou na nanášení izolačních povlaků.

Logistický proces začíná obchodním a technickým vyjasněním. Poté se plechy předepsané tloušťky zpracovávají na lisech pro zvlnění, děrování a ohyb. Následně jdou plechy buď do našeho provozu, kde se vypalují a svařují (příčné řezy, záhyby atd.) nebo přímo do naší žárové zinkovny. Dle přání zákazníka lze na plechy navíc nanést na naší lince další izolaci, a to povlak izolačním nástřikem o tloušťce od 90 µm do 300 µm nebo je připravit přímo pro přepravu, která může proběhnout dvěma způsoby:

1. Plechy se dopraví na staveniště ve svázaných balících vč. šroubů a ostatního příslušenství. Tam se z plechů stavba smontuje.

2. Stavba se smontuje kompletně v Dinslakenu a dopraví se kamionem na staveniště. Tam se stavba pomocí odpovídajícího zvedacího zařízení uloží do stavební jámy.

Mohl byste uvést nejzajímavější referenční realizace jak ve světě, tak i v ČR?
V Německu jsme realizovali projekty v oblast Bremerhaven, ve Weissenfels (protipovodňové propustě), v Tostedu rekonstrukci podjezdu (10 x 9 m), v italském horském parku byl realizován projekt pro přechody lesní zvěře s množstvím vertikálních i horizontálních ohybů  v lesní krajině.

V ČR jsme dodali naše profily pro obchvat Chomutova, průtah obcí Chudenín, Keblov, Frýdlant, Pacov, Lomnice apod.
Pro štěrkovny a pískovny jsme se podíleli dodávkami kruhových profilů do Bratčic, Tovačova, na Slovensko do Velkých Úlan, na Vtáčník.

Na Slovensko do oblasti Smolníku jsme vydodali 7 různých profilů.  

Děkujeme za rozhovor Ing. Jiří Zahradnický

Ekon spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 – Braník
tel.: 244 462 218, fax: 244 462 208
e-mail: ekon@cdipraha.cz, www.ekonsro.cz