Důležitá je proto nejen jejich nová výstavba, ale i obnova a údržba. Při zajišťování těchto opatření vzrůstá poptávka po ekonomicky výhodných řešeních, která budou navíc splňovat požadavky na okolní krajinu a životní prostředí.

Poddajné, do zeminy uložené vlnité trubky z ocelových dílců firmy HAMCO, které se též nazývají ohýbané vlnité ocelové trubky nebo trubky Multi Plate, jsou stavebním a konstrukčním systémem, při kterém se montuje přímo na staveništi pomocí šroubového spojení stavební objekt. Vlastní konstrukce je složena z ocelových dílců, jež mohou mít tloušťku plechu od 3,0 do 7 mm, a které jsou příslušně zvlněny, zaobleny, zakřiveny a přizpůsobeny podle tvaru požadovaného profilu.


Obvyklými tvary jsou kruhové profily, otevřené profily různých výškových a šířkových poměrů, oblouků ve tvaru elipsy, kružnice apod.

Z mnohaletých zkušeností je prokázáno, že tyto systémy lze použít pro výstavbu propustků, podchodů, podjezdů, mostů na silničních a železničních komunikacích všech řádů a to až ke komunikacím pro nejtěžší dopravu.
Ekon s. r. o. je výhradním dovozcem a distributorem výrobků firmy Hamco Dinslaken ­Bausys­teme GmbH.
Ve spolupráci s výrobcem zajišťuje na základě údajů o projektu příslušnou nabídku na výstavbu systému, dovoz a případně montáž stavebního díla. Kromě toho se výrobky firmy HAMCO používají v průmyslu a v zemědělství.


Ekon spol. s r. o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 – Braník
tel.: 244 462 218, e-mail: ekon@cdipraha.cz, www.ekonsro.cz