Nový odlehčený podhled KNAUF D114L  EASE
Firma Knauf uvádí na trh zcela nový typ podhledu, který je označován jako D114L EASE. Cílem nově navržené konstrukce podhledu D114 L bylo dosáhnout maximální efektivity a usnadnění práce při montáži s minimálním počtem použitých prvků všude tam, kde je požadováno pouhé dekorativní zakrytí stropů.

Podhled D114L EASE, který se řadí vedle osvědčených podhledů typu D112, využívá nové konstrukce hlavních profilů (TRAG PROFIL) s integrovanými křížovými závěsy a velmi jednoduchým systémem zavěšení pomocí nově zavedených závěsů. Hlavní profily jsou doplněny okrajovými L profily zcela nové a patentované konstrukce s podobnou fixační funkcí jako mají UD profily u běžného podhledu D112.  Sestavu doplňují prostorově úsporné CD profily se samonaklapávací funkcí na hlavní profily. Systém je kompletován sádrokartonovu deskou, která byla optimalizována pro snadnou manipulaci i dopravu.

Nový podhled nabízí díky své unikátní konstrukci zvětšení osových vzdáleností závěsných bodů na 1200 mm a osovou vzdálenost hlavních profilů až 1100 mm. V důsledku toho došlo ke snížení počtu závěsů a profilů na metr čtvereční plochy. To samo o sobě velmi zjednodušuje práci montážní firmy a šetří finance investora.

Podhled KNAUF D114L EASE najde uplatnění zejména v jednoduchých konstrukcích interiérů novostaveb, obchodních i kancelářských ploch, ve kterých nejsou na podhledy kladeny jiné než estetické požadavky. D114L EASE je ideální pro hladké podhledy bez výškových změn a množství okrasných prvků.

Zvuková izolace konstrukcí RED Piano
Novinkou mezi deskami KNAUF je sádrokartonová deska RED Piano, která najde uplatnění pro zvukové izolace různých typů konstrukcí. Její použití bude směřovat tam, kde bude potřeba vylepšit zvukovou izolaci místnosti nebo akustiku prostoru, aniž bychom museli použít specializované a mnohem dražší akustické desky Knauf.

Nadměrnému hluku je doma nebo v práci vystaveno čím dál větší množství lidí a proto je toto téma v současné době stále aktuální. Cest, jak dosáhnout zlepšení akustického komfortu v budovách nebo jednotlivých místnostech, je samozřejmě mnoho. Záleží primárně na konstrukci stavby samotné včetně použitých materiálů, rovněž jsou důležité požadované cílové hodnoty a pochopitelně velkou roli hrají i prostorové a nakonec i finanční možnosti. Jednou z nejjednodušších cest, jak je možné redukovat hluk, je použití sádrokartonových desek, které jsou schopny podstatně vyloučit hluk pronikající do místnosti (zvuková izolace) a výrazně omezit hluk vznikající v samotné místnosti (prostorová akustika).

Přestože je sádrokarton zdánlivě jednoduchý druh konstrukce, můžeme ho rozdělit z hlediska zvukové izolace do několika výkonnostních tříd. Tyto třídy jsou zjednodušeně dány typem konstrukce a použitými deskami případně jejich kombinacemi. Zatímco na začátku výkonnostní řady stojí základní desky Knauf WHITE, na zcela opačném konci jsou desky Knauf Silentboard. Nová sádrokartonová deska Knauf RED Piano zlepšuje akustické vlastnosti základní konstrukce, tedy nad rámec dosažitelný běžnými deskami Knauf WHITE. V základní skladbě příček W111, W112 respektive W115 lze například dosáhnout použitím desky Knauf RED Piano zlepšení vzduchové neprůzvučnosti o 3 dB. Podobně jako v jiných případech, lze v konstrukcích kombinovat jednotlivé desky tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot. Například u konstrukce příčky W115 je možné kombinací desky Knauf RED Piano a Knauf Diamant dosáhnout zlepšení vzduchové neprůzvučnosti o 6 dB.

Sádrokartonová deska Knauf RED Piano je vstupenka vedoucí do neuvěřitelně výkonného a tichého světa speciálních sádrokartonových desek.

Ideální hmotnost pytlů KNAUF je 30 kg
Firma Knauf opustila zavedený trend s běžnou nabídkou pytlů o velké hmotnosti. Hlavním důvodem byl ohled na pohodlí a zdraví zákazníků, protože nosit na stavbě těžké čtyřicetikilogramové pytle není snadné. Knauf tak již bude nabízet pouze pytle s hmotností 30 kg a menší.

A proč maximálně 30 kg? S lehčími pytli se snáze manipuluje, menší pytle lze lépe uspořádat na paletě, takže každou paletu je možné bez problémů zafóliovat. To omezuje možnost porušení pytlů a ztráty jejich obsahu během transportu. Přestože menší balení a foliování každé palety znamená pro výrobce vyšší náklady, jednotková cena se pro zákazníky nemění. Se změnou obalů nedošlo ani k žádným změnám v kvalitě výrobku či obalů.

Zmenšení balení bylo plánované a dlouhodobě testované především ve výrobě. Po úpravách balicího zařízení se firmě podařilo vylepšit výrobní proces, a právě jeho zkvalitnění umožnilo firmě zachovat původní ceny za tunu i u nově balených výrobků. Uvedení nového balení na trh Knauf načasoval na 1. červen 2015, kdy vstupují v celé Evropě v platnost nové legislativní požadavky na bezpečnostní značení obalů. Změna s sebou přinese i vizuální sjednocení podoby pytlů - nově budou mít pytle s výrobky značky Knauf celosvětově stejný vzhled. V orientaci zákazníkům při výběru produktů pomohou i zjednodušené piktogramy na všech nových pytlích.

S využitím podkladů firmy Knauf a ISPRESS
Ing. Jiří Zahradnický