Vždyť ze 40.000 pracovních úrazů v ČR za rok se jich na staveništích stane téměř deset tisíc. A dlužno říci, že téměř půl druhé stovky s těžkými následky a stejně tolik s následky smrtelnými.

Zajištění bezpečnosti při stavebním projektu je dnes esenciální a přináší řadu pozitiv. Vyšší hospodárnost, snížené nebezpečí úrazu a zvýšená motivace zaměstnanců je jen několik z nich. Ale ruku na srdce – velká řada stavebních projektů se spokojí s improvizovaným řešením z materiálu stavby. Přitom takovéto zajištění bezpečnosti může být velice kontraproduktivní, ve svém důsledku dokonce nebezpečnější než žádné. Improvizovaná řešení totiž často využívají zbytkové materiály, a tudíž se nemohou pevností a spolehlivostí rovnat s profesionálními systémy. A spoléhat na ně rozhodně není bezpečné.

Pád z výšky nebo do hloubky je navíc nejčastější příčinou vážných pracovních úrazů na staveništi. A přitom stačí tak málo: pro zajištění bezpečnosti stavebních čet vybrat systémovou ochranu volného okraje či předmontované stavební plošiny a kvalitní pracovní lešení. Například společnost Doka, která je primárně dodavatelem bednicích systémů, má v oblasti bezpečnosti celistvou strategii, která sahá od vývoje výrobků přes bezpečnostní poradenství a služby až po rozsáhlou nabídku bezpečnostních výrobků úzce navázaných na realizaci hrubé stavby.

Kompletní bezpečnost od první myšlenky
Odborníci na bednění počítají s bezpečností už od prvotních plánů při vývoji systémů. Proto patří bezpečnost, snadná manipulace a ergonomie mezi důležité vlastnosti výrobků Doka. Vše začíná už výběrem materiálů pro systémové díly a dokumentací použití výrobků. Nasazení vysoce kvalitních materiálů a surovin pak zajišťuje jak dlouhou životnost, tak i bezpečnost bednicích prvků. Díky neustálému prověřování a vývoji sortimentu výrobků při zohlednění bezpečnosti jsou bednicí systémy Doka spolehlivým a efektivním řešením pro každý stavební projekt.

Systémová bezpečnost
Systémy Doka propojují rychlost, bezpečnost a hospodárnost na staveništi. Pro vysoký standard poskytuje Doka kompletní systémy pro stropní, stěnová nebo sloupová bednění.

U těchto bednění jsou ochranné funkce jako pracovní plošiny s ochranou okraje nebo výstupy standardně integrované. Předmontáž ochranných prvků na zemi a jednoduché spojovací díly, které umožňují současné přemísťování bednění a plošiny, zajišťují rychlý a bezpečný průběh výstavby. Jednotlivé systémy lešení jako pracovní plošina M nebo skládací plošina K jsou spolehlivé, snadno použitelné a flexibilní při nasazení.

Výstupová řešení, například jako schodišťová věž Staxo 250 nebo výstupový systém XS, umožňují zákazníkům Doka bezpečný výstup a přístup ke všem pracovním úrovním. Ergonomická konstrukce výstupů navíc podporuje efektivní průběh stavby díky nenáročnému a bezpečnému výstupu a sestupu. Nový rozměr pracovního komfortu pak představují novinky, jako je třeba rámové zakrytí Xbright pro ochranný štít Xclimb 60. Díky větru odolné a průsvitné PK osázce poskytuje Xbright příjemné a především bezpečné pracovní podmínky.

Bezpečnost se vyplácí i při přemísťování a dopravě. Inovativní řešení, jako samošplhací výtah pro bednicí stoly TLS a výkonný DoKart, udávají nová měřítka při vertikálním respektive horizontálním přemísťování a optimalizují logistiku na staveništi z hlediska bezpečnosti a rychlosti.

Bezpečnost od projektování až po dokončení výstavby
Už v rámci fáze projektování podporuje Doka své zákazníky odborným poradenstvím a dlouholetou zkušeností v oblasti bezpečnosti. Důkladná analýza výchozí situace je základem pro individuální řešení a vhodné výrobky jako výstupy a ochranné systémy jsou integrovány už při projektování bednění. Efektivního nasazení bednicích systémů je dosaženo nejen díky vybavení, ale především díky správnému použití komponentů. Podklady, jako například plány nasazení, návody a listy s bezpečnostními údaji, jsou proto důležitým základem pro bezpečné staveniště. Služby jako praktické školení a semináře, servis montážních mistrů a nasazení odborných poradců podporují bezpečnost na vysoké úrovni přímo na stavbě.

Potvrzená bezpečnost
Viditelnými znaky spolehlivosti výrobků Doka jsou certifikáty jako značky CE nebo GS.
Doka Safety Network (DSN) poskytuje prostor pro výměnu zkušeností a myšlenek na téma bezpečnost mezi zaměstnanci Doka, zákazníky a experty. Díky tomuto angažmá Doka obdržela řadu vyznamenání a uznání jako  „Good Practice Award“, „European Agency for Safety and Health at Work“ nebo cenu za bezpečnost v pozemním stavitelství španělské komory pro pozemní stavitelství (CGATE).

Vysoký bezpečnostní standard motivuje zaměstnance na staveništi k maximálním výkonům
a snižuje riziko, že v nejhorším případě dojde k zastavení stavby. Studie dokládají: „Return-on-Prevention“ (ROP) lze ohodnotit faktorem 2,2. To znamená: investice do bezpečnostních opatření ve výši 1 milion korun přinese ROP 2,2 miliony korun.

Součást kultury společnosti
Zcela bezpečná řešení jsou u společnosti Doka součástí kultury nejen při projektech, ale i v samotné Doka Group. Kampaně a opatření, která zdaleka překračují zákonem daný rozsah, jsou jednoznačným signálem. Iniciativy vytvářejí povědomí pro toto téma a jsou důležitým příspěvkem k motivaci zaměstnanců a logem ds Doka vytvořila vlastní symbol, který na první pohled odkazuje na bezpečnostní řešení Doka.

Přehled bezpečnostních systémů Doka:

Pracovní a ochranná lešení
- Pracovní plošina M
- Skládací plošina K
- Plošinový systém Xsafe plus

Ochrana proti pádu
- Ochranné zábradlí
- Systém ochrany okraje XP

Ochranné štíty
- Ochranný štít Xclimb 60

Výstupy
- Schodišťová věž
- Výstupový systém XS

www.doka.com