IVECO rozšiřuje své portfolio digitálních služeb IVECO ON o jedinečnou sadu funkcí Safe Driving navrženou pro zvýšení bezpečnosti jízdy. Palubní systém měří soubor klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a generuje pravidelné zprávy, které pomáhají řidičům osvojit si bezpečný styl řízení a správcům vozového parku zajišťovat podmínky bezpečného řízení svých vozidel. Funkce Safe Driving je zaměřená na chybování lidského faktoru, jenž se výraznou měrou podílí na vzniku dopravních nehod, a sice informováním o rizikovém chování řidiče, což napomůže zredukovat nebezpečí možnosti vzniku nehod, snížit počty zranění a výši škod na přepravovaném zboží nebo na vozidle, a tudíž přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Funkce Safe Driving, které jsou k dispozici u vozidel IVECO S-WAY a současných modelů DAILY, vybavených zařízením Connectivity Box, jsou snadno dostupné prostřednictvím portálu IVECO ON.

Fabrizio Conicella, ředitel pro digitalizaci komerčních a speciálních vozidel v této souvislosti uvedl:V rámci značky IVECO neustále hledáme nové způsoby podpory našich zákazníků a zkvalitnění života řidičů na silnicích. Funkce Safe Driving řeší nejdůležitější problémy týkající se jejich bezpečnosti při plnění přepravních pracovních úkolů. Stejně jako nástroj Driving Style Evaluation určený pro hodnocení stylu řízení, který řidičům pomáhá zvýšit efektivnost jízdy, i jednotlivá hlášení generovaná funkcí Safe Driving poskytují cenné rady, jenž jim umožní v zájmu vlastní bezpečnosti zlepšit své chování za volantem.“

IVECO ON inovuje BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU: zavádí osobní bezpečnostní hlášení řidiče


Standardní hlášení generovaná funkcí Safe Driving poskytují správcům vozových parků přehled měřených klíčových ukazatelů výkonu (KPI), které jsou rozděleny do tří kategorií: 1) DYNAMIKA - vykazující ukazatele prudkých manévrů řízení nebo akcelerace, kontroly stability a použití ruční brzdy během jízdy; 2) NEBEZPEČÍ KOLIZE - vyhodnocující chování, jenž naznačuje možné riziko nehody, např. prudké brzdění nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti od vozidla jedoucího vpředu; a 3) DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ, např. rychlostních limitů, povolené doby řízení, maximální povolené hmotnosti vozidla, atd. Správce parku pak může analyzovat trendy na úrovni vlastního vozového parku a identifikovat oblasti, kde mohou řidiči zlepšit svůj styl jízdy a zvýšit tak vlastní bezpečnost v silničním provozu.

IVECO S-Way také nabízí služby Professional Safe Driving Report and Advising, tedy profesionální bezpečnostní hlášení a poradenství zaměřené na chování jednotlivých řidičů. Hlášení generovaná funkcí Professional Safe Driving Report analyzují výkon každého řidiče z hlediska jednotlivých indikátorů KPI a zpracovávají akční plán s návrhy na zlepšení, což řidičům i správcům vozových parků umožňuje sledovat jednotlivá dosažená zlepšení.