Materiál to byl na tehdejší dobu vskutku revoluční. Tak, jak rostly technické nároky projektantů pro výstavbu vnitřního vodovodu a topných soustav, zdokonalovaly se i jednotlivé komponenty systému, které však začínaly narážet na hranici fyzikálních vlastností použitého materiálu. Světoví dodavatelé proto usilovně hledali možnosti vylepšení krystalické struktury polymeru polypropylénu. Novým produktem je PP-RCT (zkratka je tvořena anglickými termíny Polypropylene Random Cristallinity Temperature).

Vše je ve struktuře
Nový typ polypropylénu PP-RCT se vyznačuje optimalizovanou hexagonální krystalickou mřížkou, označovanou též jako beta krystalizace. Na obr. 1, kde je porovnán mikroskopický snímek krystalické struktury PP-R (a- krystalizace) a PP-RCT (b-krystalizace), je jasně vidět jemnozrnná struktura PP-RCT. Ta má vliv na výrazné zvýšení teplotní a tlakové odolnosti nového materiálu.

PP-RCT – polypropylén budoucnosti
Nový materiál se ve svých tlakových a teplotních odolnostech téměř vyrovná síťovaným polyetylénům PEX, nebo polybutenu PB. Tato data lze odečíst z životnostních křivek, které jsou uvedeny na obr. 2. Zde najdeme porovnání křivek materiálu PP-R a PP-RCT. Zatímco křivky PP-R jsou při vyšších testovacích teplotách výrazně lomené, křivky PP-RCT vykazují lineární průběh.

Pokud bychom použili pro klasifikaci nového PP-RCT metodu MRS, běžně používanou pro hodnocení polyetylénu při 20 °C, bude původní PP-R odpovídat označení PP-R 80 a nový PP-RCT přibližně PP-R 120. Vzpomeneme-li si, co před lety znamenalo zavedení vysokohustotního polyetylénu HDPE 100 do výroby potrubí pro inženýrské sítě, je směr dalšího vývoje instalačních systémů z polypropylénu zcela zřetelný. Nový materiál PP-RCT postupně zaváděný společností FV Plast do výroby zcela nových nebo inovovaných výrobků si zachovává všechny dosavadní kladné vlastnosti, jako je snadná svařitelnost, pružnost, hygienická nezávadnost, nebo mechanická odolnost, a přidává k nim vynikající teplotní a tlakovou odolnost, zvýšenou životnost a zvětšený průtočný profil.

FV PP-RCT UNI – nová trubka – nový rozměr
První novinkou roku 2015 v sortimentu polypropylénové větve systému FV AQUA, dodávaného společností FV Plast, a. s., je trubka FV PP-RCT UNI. Jak z názvu vyplývá, jde o UNIVERZÁLNÍ trubku vyrobenou z nového typu polypropylénu PP-RCT. Stěna trubky a hlavně její tloušťka jsou optimálně navrženy pro tlakové a teplotní podmínky panující v rozvodech pitné a teplé vody o dlouhodobé teplotě vody 60 °C, při tlaku 10 bar.

Tato konstrukce propůjčuje nové trubce následující jedinečné vlastnosti:
•    Až o 37% větší průtočnost ve srovnání s ekvivalentem v PPR.
•    Univerzalita - jedna trubka pro teplou i studenou vodu.
•    Maximální krátkodobá teplota užití 90 °C.
•    Plná svařitelnost s trubkami a tvarovkami z „klasického“ PPR.
•    Minimální životnost 50 let.

Trubka je dodávána v dimenzích d 16 – d 250 a hlavní oblastí použití je výstavba rozvodů vody v rodinných domech a výstavba patních rozvodů a stoupacího vedení studené vody v bytových domech, veřejných a komerčních objektech a průmyslu.

FV PP-RCT FASER HOT – spolehlivé skelné vlákno, zvýšený výkon
Druhou novinkou roku 2015 v systému FV AQUA je dvojice trubek FV PP-RCT HOT a FV PP-RCT COOL. Z ní vyberme pouze trubku vyvinutou pro rozvody teplé vody s dlouhodobou teplotou 70 °C při tlaku 10 bar, tedy FV PP-RCT FASER HOT. Při vývoji této třívrstvé trubky bylo využito ověřených vynikajících vlastností kompozitního materiálu - polypropylénu s příměsí mikroskopických skelných vláken, která jí propůjčují výborné mechanické vlastnosti:

•    Až o 25% větší průtočnost ve srovnání se standardní trubkou FV PPR FASER.
•    3x nižší délková teplotní roztažnost ve srovnání s trubkou z „klasického“ PPR a = 0,05 [mm/m.K].
•    Zvýšená tuhost trubky.
•    Plná svařitelnost s tvarovkami z „klasického“ PPR.
•    Minimální životnost 50 let.

Trubka FV PP-RCT FASER HOT je určena zejména pro rozvody teplé vody v rodinných domech, patní rozvody a stoupací vedení teplé vody a cirkulace teplé vody v bytových domech, veřejných a průmyslových objektech. Je dodávána v dimenzích d 16 – d 250.

Souhrn – tedy 10x proč rekonstruovat rozvody z trubek FV PP-RCT UNI a FASER HOT
•    Trubky jsou navrženy pro konkrétní použití – optimální poměr výkon/cena.
•    Výborné hydraulické vlastnosti, až o 37 % vyšší průtočnost.
•    Dostupnost všech dimenzí od d 16 až po d 250 včetně všech tvarovek.
•    Nízká délková teplotní roztažnost FV PPR FASER HOT – 7 podlaží bez kompenzace.
•    Snadná a bezpečná montáž polyfuzním svařováním.
•    100% spolehlivost svarů a tedy i systému.
•    Žádné elastomerové těsnící prvky ve spojích.
•    Příznivá cena trubek, příznivá cena tvarovek a příznivá cena montáže.
•    Životnost 50 let.
•    Plná záruka po dobu 15 let na výrobní vady včetně rozsáhlého pojištění možných škod

FV Plast, a.s. - Čelákovice, o.z.
Kozovazská 1049/3, 250 88 Čelákovice
tel.: 326 706 711, fax: 326 706 721
e-mail: fv-plast@fv-plast.cz, www.fv-plast.cz