Navigace prostřednictvím menu je intuitivní a realizuje se pomocí obslužného kříže, podobně jako na mnohých moderních mobilních telefonech.

Velký grafický displej

Velký displej s víceřádkovým zobrazením textu je o 70 procent větší ve srovnání s obdobnými zařízeními. Zobrazuje topné křivky a solární zisky v grafické formě. Pomocí grafického rozhraní lze mimořádně jednoduše nastavit například provozní časy pro vytápění, noční útlum či topné křivky. Černobílý displej s velkým kontrastním podsvícením a velká písmena ulehčují čitelnost i při špatných světelných podmínkách, které jsou například v tmavé místnosti. V případě hůře přístupného umístění topného zařízení je možné ovládací panel vyjmout a umístit na přístupnější místo. K tomuto účelu slouží jako příslušenství pětimetrový kabel s montážním rámečkem.

Obsluha prostřednictvím navádění v menu

Zdroj tepla může dodávat teplo s nejvyšším komfortem a maximální efektivností pouze v případě, když je regulace schopná přizpůsobit se budově a individuálním požadavkům uživatele. K tomu je zapotřebí, aby se daly všechny důležité parametry jednoduše a bez velké námahy nastavit. Nová obslužná jednotka regulace Vito­tronic proto nabízí snadno pochopitelné a přehledné ovládání pro uživatele, které je přesně přizpůsobené požadavkům provozovatele a odborné topenářské firmě.

Obslužná jednotka umožňuje uživateli zařízení jednoduše nastavit požadované teploty místnosti a volbu mezi provozními programy, stejně jako nastavení časů vytápění, změnu sklonu a úrovně topné křivky. V případě potřeby stačí jedno zmáčknutí tlačítka nápovědy ("?") pro vysvětlení dalšího postupu. Navíc je možné v této úrovni obsluhy zobrazit provozní hodnoty teploty vody v kotli, hodiny a v případě připojeného solárního systému i množství získané sluneční energie. Před nechtě­nými změnami nebo neodbornou manipulací je v regulaci integrovaná funkce ochrany přístupu ("dětská pojistka").

Servisní úroveň pro odborného topenáře slouží k důkladnému nastavení zařízení. Jasstruktura nastavení zajišťuje jednoduché uvedení do provozu, obsluhu a optimalizaci provozu zařízení.

Modulární regulace Vitotronic jsou dostupné ve dvou variantách, a to pro provoz řízený v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní regulace) a pro provoz s konstantní výstupní teplotou.


Viessmann, spol. s. r. o.
Chrášťany 189, 252 19 Rudná u Prahy

tel.: 257 090 900, fax: 255 950 306
e-mail: viessmann@viessmann.cz, www.viessmann.cz