Otázku bydlení se rozhodl řešit výstavbou dřevostavby v pasivním energetickém standardu. Ta byla zahájena na volném pozemku v podhůří Jizerských hor v létě loňského roku.

Vše odstartovala realizace základové desky. Po jejím vytvrdnutí byly ihned zahájeny práce na realizaci nosné dřevěné konstrukce. Tu tvoří systém ProtectWall®, který je z I profilů Stabil 300 mm / KVH a profilů 60/140 mm.

Parta šikovných tesařů v průběhu krátké doby zhotovila stěny, příčky, strop i krov domu. Po provedení zastřešení byly ihned zahájeny práce na vnitřním opláštění stěn, které je provedeno kompletně ze sádrokartonů firmy Knauf, konkrétně desky SDK Diamant tl. 15 mm. Opláštění bylo provedeno standardním způsobem. Zvláštní pozornost byla věnována realizaci nároží a ostění kolem oken či dalších prostupů. Ty jsou realizovány tak, že deska Diamant je proříznuta na šířku ostění u dveří a svým delším koncem pokračuje dále do místnosti. Deska je uchycena v místě ostění sponkovačkou do dřevěného hranolu.

Na šířku vazníků byla za sádrokartonový záklop aplikována foukaná tepelná izolace. Systémy Knauf hrají významnou roli i při řešení venkovní provětrávané zateplené fasády domu. Její tepelný odpor zvyšuje opět foukaná tepelná izolace, která je aplikována mezi latě dřevěného roštu. Po její aplikaci je k roštu připevněna parozábrana a fasáda je ukončena cementovými deskami Knauf Aquapanel, které jsou určeny do vlhkého venkovního prostředí. Konečná povrchová úprava fasády byla opět realizována ze systémů Knauf, kdy na povrch desek Aquapanel byla nejdříve použita armovací stěrka Knauf Uniritmo a po jejím vyzrání silikonová pastózní penetrace pod omítku. Finální vrstvu fasády tvoří silikonová pastózní omítka Knauf. Výstavba domu nyní finišuje. Lze předpokládat, že se po svém dokončení stane díky své moderní koncepci i materiálům Knauf ideálním místem pro život.

Ivo Románek

SERVIS HOTLINE 844 600 600
www.knauf.cz