K nim patří zejména komunikace místního, regionálního, ale i celostátního významu, vodovody, kanalizace a plynovody. Prvořadou snahou celého pracovního kolektivu je dosažení spokojenosti zákazníka.

V uplynulém období se podílela na celé řadě významných staveb, ale také na menších užitečných projektech a realizacích. Mezi takové akce lze bezpochyby zařadit rekonstrukci mostu přes řeku Rokytnou v Jaroměřicích nad Rokytnou, který se nachází v těsné blízkosti státního zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Výše zmiňovaný most je součástí komunikace č. II/152 a propojuje sever s jihem kraje Vysočina. Kvůli velmi špatnému technickému stavu, omezené nosnosti a nedostatečnému šířkovému uspořádání byl neuralgickým bodem na jinak velmi příjemné komunikaci.

Původní dvoupólový most byl přeprojektován na jednopólový, bez středového opěrného pilíře za využití monolitického železobetonového předpjatého rámu vetknutého do masivních předpjatých opěr, které jsou založeny na železobetonových základech. Ty jsou podepřeny podepřenými vrtanými piloty, na které navazují krátká železobetonová křídla. Této rekonstrukce využilo město k restaurování památkově chráněných soch Jana Nepomuckého, Jana Sarkandra a sousoší Piety a Kavalérie, které byly posléze umístěny na nových podstavcích zpět na most. Součástí mostu je chodník pro pěší, pod kterým vedou inženýrské sítě.

Tato stavba byla přihlášena investorem (krajem Vysočina) a později i zvítězila v hodnocení Staveb Vysočiny za rok 2007 v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské. Následně ve veřejné celostátní soutěži Dopravní stavba roku 2007 obdržela Cenu veřejnosti.

I další akce, na kterých se projektanti z PROfi Jihlava podíleli, získaly neméně významná ocenění. Důkazem, že jsou odborníci na svém místě, jsou nejen vizualizace projektů v kraji Vysočina, ale jak je z jejich referencí na webových stránkách www.profi-ji.cz patrné, tak i v ostatních částech republiky. V současnosti je realizován např. projekt rekonstrukce křižovatky silnice I/38 a I/34 v Havlíčkově Brodě (křižovatka u řeky), přeložka silnice II/353 (obchvat obce Bohdalov) nebo přeložka silnice II/405 v úseku Brtnice - Zašovice.

Důležitým mezníkem v činnosti společnosti je rok 2003, kdy začala působit její dceřiná společnost IS engineering s.r.o. se zaměřením na inženýrskou činnost a především na technické dozory staveb. Jak již samotný název společnosti napovídá, PROfi Jihlava nabízí investorům profesionální přístup v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb. Ať již se se jedná o stavby dopravní, vodohospodářské, městského inženýrství či v oboru pozemního stavitelství, nebo plynárenství. V každé z těchto oblastí mohou odborníci z PROfi Jihlava nabídnout svým klientům mnohaleté zkušenosti. Každý projekt je pro všechny zainteresované navzdory všem překážkám a nástrahám vždy novou výzvou. Cílem veškerého úsilí pracovníků firmy pak je, aby jimi navržená řešení byla plně funkční a dlouhodobě bezproblémově sloužila všem uživatelům.


PROfi Jihlava spol. s r.o.
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
tel.: 567 310 106, fax: 567 579 150
e-mail: info@profi-ji.cz
www.profi-ji.cz