Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada významných hostů v čele s ředitelem agentury CzechInvest Karlem Kučerou, starostou obce Zlatníky–Hodkovice Jiřím Rezkem, starostou Dolních Břežan Věslavem Michalíkem, bývalým šéfem Microsoftu pro Evropu Janem Mühlfeitem, viceprezidentem firmy Roche pro Inovace Darrenem Ji, zástupci BIOCEV a ELI Beamlines, generálního dodavatele stavby firmy Metrostav a investora stavby společnosti InnoCrystal s.r.o.

Stavba inovačního centra InnoCrystal byla zkolaudována prosinci 2015 a její celkový rozpočet 102mil Kč je tvořen ze 60% dotací EU a státního rozpočtu v rámci OPPI - program Prosperita a ze 40% privátními prostředky investorů, kteří jsou zároveň manažery centra. Cílem investorů je v Hodkovicích vybudovat podnikatelský ekosystém zaměřený na rozvoj life science projektů s mezinárodním potenciálem.

Podle slov zakladatele centra Petra Kotala „jsme teprve na začátku. Tak jako ke každému hardwaru potřebujete software, tak i my této budově potřebujeme dodat obsah resp. duši. Chceme tak učinit po vzoru úspěšných institucí v USA, Švýcarsku a Izraeli, kde čerpáme nejvíce inspirace a máme nejvíce kontaktů.“

Co zajistí úspěch centra v době, kdy nová neustále vznikají, a některá stávající bojují o přežití? „Všichni členové managementu jsou zároveň investory v tomto projektu, což zajišťuje jejich angažovanost na úspěchu InnoCrystalu. Kromě naší vlastní inovační pipeline se chceme spolupodílet a finančně se angažovat v nových projektech s jasným zaměřením na jejich pozdější komercionalizaci.“ uvedl David Fojtík, jeden z investorů a managerů InnoCrystalu.

InnoCrystal vzniká jako součást budoucího klastru STAR, v těsném sousedství BIOCEVu, biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy, a ELI Beamlines, nejmodernějšího laserového zařízení na světě. „Celá oblast STAR je z hlediska inovačního potenciálu nesmírně atraktivní. Na ose Dolní Břežany – Hodkovice – Vestec vzniká lokalita, které trochu s nadsázkou říkám budoucí pražské Silicon Valley.“ prohlásil starosta obce Zlatníky-Hodkovice Ing. Jiří Rezek.