Poškození konstrukce spočívalo v odpadávání omítky i povrchových partií betonové části zdi. Vzhledem k tomu, že nebylo možné přerušit provoz na trati, byla realizační firma METALŠPRIC SERVIS s. r. o.
(http://www.metalspric.cz/index.htm) nucena provádět opravy v náročných podmínkách a v nočních hodinách.

Bylo nutné vystavět lešení na speciální vagón a z něj provádět opravné práce. Charakter poruch a stav podkladního betonu vyžadoval ve spodní části provést opravu na mechanicky přikotvenou ocelovou síť ­ARMOBET 40/40/2. Podklad, který je v takto špatném stavu, není možné opravovat pomocí adhezně kotvených materiálů, ať jsou jejich materiálové charakteristiky sebelepší. Pro samotnou sanaci byla použita mrazuvzdorná opravná malta MONOCRETE MONOMIX TH.
Vzhledem k tomu, že zděná část stěny nebyla izolována a docházelo ke vzlínání vlhkosti stěnou, byla nejprve injektována chemickou infúzní clonou FOBISIL IC a to těsně nad betonovou částí. Tlakovou injektáží bylo přerušeno vzlínání vlhkosti stěnou. Tím byla odstraněna hlavní příčina poškození stěny spojeného s odpadáváním původní omítky. Ta byla nahrazena systémem sanačních omítek SANOFIX, který zajistí odvlhčení stěny a současně minimalizuje vznik poruch na povrchu stěny.
Podezdívka z kyklopského zdiva byla přespárována rovněž materiálem MONOCRETE MONOMIX TH.
Části stěny, které nebyly zasaženy vlhkostí, ani kontaminovány solemi, ve vyšších partiích nad úrovní terénu byly opatřeny běžnými druhy omítky. Celá stěna byla sjednocena paropropustným nátěrem.

Ing. Zdeněk Vávra,
Dalibor Husák

www.betosan.cz