Příkladem z minulých let jsou rekonstrukce 21. budovy, tzv. Mrakodrapu, ve které sídlí Krajský úřad Zlínského kraje, dále pak 14. a 15. budovy, dnes známé jako 14|15 BAŤŮV INSTITUT nebo 32. budovy s názvem max32, která nabízí kanceláře i byty a mj. zde sídlí hlavní zlínská pošta.

V letošním roce probíhají rekonstrukce dalších objektů. Ze 13. budovy vznikne obchodní centrum s názvem OD 13 a budova bývalého sila bude sloužit jako sídlo a centrum strategických služeb akciové společnosti NWT. Obě tyto stavby mají společného jmenovatele. Na jejich výstavbě se podílela realizační firma Thermont z Napajedel jako subdodavatel otvorových hliníkových konstrukcí. Při realizaci vsadila na osvědčené a spolehlivé hliníkové systémy ALUPROF, které patří k nejrozšířenějším na českém trhu. Nedávno byla navíc dokončena rekonstrukce haly v areálu Moravanu v Otrokovicích, kterou společnost Thermont realizovala coby generální dodavatel. Více o těchto projektech naší redakci prozradili jednotliví manažeři projektů z firmy Thermont.

Bývalé baťovské silo se mění v Centrum strategických služeb firmy NWT a. s.
V současné době probíhají dokončovací práce na rekonstrukci budovy bývalého baťovského sila ve Zlíně z roku 1938. Tato budova bude nově sloužit investorovi stavby, společnosti NWT a. s., jako centrum strategických služeb. Firma zde sjednotí více provozů své společnosti a dceřiných firem. Po dokončení bude v objektu pracovat téměř 300 lidí. Cílem rekonstrukce ve svém okolí dominantní budovy je přizpůsobit bývalou zemědělskou stavbu požadavkům firmy, vytvořit z ní moderní provoz a zároveň respektovat původní funkcionalistickou architekturu.

Společnost Thermont zde realizuje hliníkové výplně osazené v obvodovém plášti budovy v přízemí objektu a požární hliníkové výplně umístěné ve skeletu výtahové šachty. Obvodový plášť je vyroben z hliníkového fasádního systému ALUPROF MB-TT50. Jeho největší předností je vysoká tepelná izolace v tzv. pasivním standardu, který byl potvrzen institutem Passive House v německém Darmstadt. Zasklení je provedeno izolačním bezpečnostním trojsklem ve složení 44.2 Stadip clear Ultra N – 14 mm Argon – 6 mm Planiclear – 14 mm Argon – 6 mm securit Planiclear Ultra N. Požární konstrukce jsou vyrobeny z nejpoužívanějšího požárního systému na českém trhu ­ALUPROF MB–78EI. Použita byla požární skla Pyrobel 16 (EI30).
„Zajímavým prvkem stavby jsou nadrozměrné skleněné výplně. Tyto trojúhelníkové fasádní výplně společně s tíhou skel ve spodních částech fasády kladly velké nároky na přesnost a precizní provedení montáže našimi pracovníky. Skla o hmotnosti kolem 550 kg bylo nutné zasklívat pomocí jeřábních mechanizmů. Realizace takových skleněných výplní je velmi náročná na přesnost jak při osazování samotných hliníkových rámů, tak při samotném zasklívání,“ dodává manažer projektu z firmy Thermont Martin Chaloupka.  

Investor:
NWT a.s.
Architekt:
Ing. arch. Ladislav Semela
Projektant:
Centroprojekt Group a.s.
Generální dodavatel:
Navláčil stavební firma, s.r.o.
Výroba a montáž hliníkových konstrukcí:
Thermont, spol. s r.o.        Dodavatel hliníkových systémů:
ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.

13. budova – nové obchodní centrum OD 13
13. budova z roku 1918 je nejstarším objektem v areálu Baťových závodů a není ještě tak typická pro tovární architekturu jako pozdější monolitické skelety. Záměr zrekonstruovat nejstarší budovu v areálu a proměnit ji v polyfunkční obchodní dům (dále jen OD) vznikl již před pěti lety. Toho času však situace v areálu nebyla příliš nakloněna jakýmkoliv obchodním záměrům tohoto rozsahu. V roce 2013 byl projekt OD znovu přehodnocen a bylo rozhodnuto o započetí přípravných prací na projektové dokumentaci včetně jednání se všemi dotčenými institucemi. Období pěti let ukázalo, že obyvatelé Zlína uvítají rozšíření nabídky služeb, obchodů a volnočasových aktivit. Také poptávka po kancelářských a bytových prostorech v industriálním pojetí vzrostla.
Na začátku roku 2014 byly provedeny praktické zásadní kroky k naplnění záměru zbudování OD13. Současní nájemníci byli přestěhováni, celá budova vyklizena a vyčištěna od starých technologií, bylo provedeno statické zpevnění budovy a započaty práce na zateplení fasády, výměně oken a výměně střešního pláště. Následují práce v interiéru, kde probíhá instalace nových rozvodů veškerých medií a stavební úpravy tak, aby do konce listopadu 2014 byly připraveny a předány v první etapě novým nájemníkům minimálně dvě patra k užívání. Poslední etapou bude přestěhování současné tržnice do 2. NP a následné vybudování krytého parkoviště a nákupního mola nad ním. To vše do konce roku 2015.

Výrobu a montáž veškerých hliníkových oken a dveří ze systému ALUPROF zajistila firma Thermont. „Podmínkou památkářů při rekonstrukci této budovy bylo zachování původního vzhledu budovy. Její splnění znamenalo osazení oken na takzvanou předsazenou montáž. Po posouzení statikem a provedení stavebního průzkumu bylo zvoleno kotvení na ocelové kotvy s uchycením pomocí kombinace chemické kotvy a hmoždinky. Celá konstrukce kotvy byla dostatečně překryta zateplovacím systémem, tak aby nedocházelo k tepelným mostům,“ říká k této realizaci projektový manažer z firmy Thermont, Michal Válek.
Vzhledem k budoucímu určení 5. NP, kde jsou plánovány loftové byty, byl pro výplně otvorů vybrán systém s vynikajícími izolačními parametry ALUPROF MB-86 SI s izolačními trojskly a teplým rámečkem. Do ostatních okenních výplní byl použit ověřený systém ALUPROF MB-70 s izolačním dvojsklem s teplým rámečkem, který plně vyhovuje budoucímu účelu stavby. Dveře jsou provedeny z téhož systému, přičemž vnější sklo je zde bezpečnostní.

V novém obchodním domě bude k dispozici 5 000 m2 obchodních ploch a 1 500 m2 ploch pro volnočasové aktivity. Horní patra OD nabídnou klientům 1 500 m2 kancelářských ploch a 1 500 m2 ploch s loftovým bydlením.

Investor:
PMT Real a. s.
Projektant:
Stemio a. s.
Generální dodavatel:
Navláčil stavební firma, s. r. o.
Výroba a montáž hliníkových konstrukcí:
Thermont, spol. s r. o.        Dodavatel hliníkových systémů:
ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.

Rekonstrukce haly pro investora IMMO MORAVAN v Otrokovicích dopadla úspěšně
V areálu letiště v Otrokovicích (bývalý areál firmy Moravan) firma Thermont nedávno dokončila rekonstrukci dvou budov pro investora IMMO MORAVAN. Tyto nově slouží pro průmyslové využití. Investor pojal rekonstrukci velmi detailně a nechal zateplit obě budovy v systému ETICS. Střešní plášť byl opatřen vrstvou tepelné izolace a hydroizolace.

Výplně otvorů jsou tvořeny jak z hliníkových oken, které byly použity v přízemí objektu, tak i plastových oken v prvním patře. Pro hliníkové výplně v obvodovém plášti budovy byl opět zvolen systém ALUPROF MB–70.

Pro zasklení bylo vybráno izolační dvojsklo ve složení Planibel top N+ 4 mm / 16 mm Argon / Planibel Clear 4 mm. Vjezd do hal je zajištěn pomocí segmentových vrat.

Velmi zajímavou částí stavby byla realizace velkých pásových výplní. Náročnost spočívala zejména v koordinaci jednotlivých složek výstavby, které práce prováděly za plného provozu i o víkendech. Složité bylo rovněž zakrývání obráběcích strojů, které jsou s obsluhou v provozu 24 hodin denně.

Investor:
IMMO MORAVAN s. r. o.
Projektant:
Stemio a. s.
Generální dodavatel:
Thermont, spol. s r. o.        Dodavatel hliníkových systémů:
ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.

Thermont, spol. s r. o.
2. května 1574, 763 61 Napajedla
tel.: +420 577 112 911, fax: +420 577 945 288
e-mail: thermont@thermont.cz , www.thermont.cz

ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová
tel.: +420 595 136 633
www.aluprof.eu , www.dum.aluprof.eu