Výrobní závod REHAU, s.r.o. zahájil svoji činnost v roce 1994. Nejdříve v pronajatých prostorách se třemi vstřikolisovacími výrobními zařízeními a s 30 pracovníky. V následujícím roce byl položen základní kámen vlastního výrobního závodu v Moravské Třebové, který se stal jediným výrobním areálem německého gigantu v České republice. V roce 1996 zde byla zahájena samotná produkce. Výrobky a systémy byly od počátku určeny pro zákazníky z automobilového průmyslu. Počátkem července 2008 firma investovala téměř 308 mil. Kč nejen do stavebních úprav, ale v první řadě do rozšíření a modernizace výrobních technologií a logistiky. Největší rozvoj závod zaznamenal v posledních čtyřech letech. Investice do dalšího rozšiřování závodu, strojů a výrobních zařízení, do robotů, inventáře i sociálního zázemí činily za toto poměrně krátké období více než 500 mil. Kč.

Velký strategický význam v regionu Evropa byl stvrzen další investicí ve výši cca 60 mil. Kč, kdy byl závod v roce 2011 rozšířen o novou provozovnu v nedalekém Jevíčku.

Významný místní partner a zaměstnavatel
V současné době je výrobní závod v Moravské Třebové s celkem 743 zaměstnanci druhým největším závodem skupiny REHAU a největším zaměstnavatelem v regionu. Ve výrobním závodě v Moravské Třebové je využívána technologie lisování, extruzní vyfukování a následná konfekce. Spektrum výrobků zahrnuje komplexní systémy vnějších dílů pro automobilový průmysl, které jsou dodávány předním evropským automobilkám. Náleží mezi ně značky jako Audi, BMW, Daimler, Ford, Jaguar, Mini, Nissan, Porsche, PSA, Škoda, Suzuki, TPCA, Volvo a VW. Dalšími zákazníky jsou pak i někteří dodavatelé do automobilek.

Provozovna v Jevíčku je zaměřena na výrobu plastových komponentů pro automobilový průmysl technologií extruze s následnou montáží. Významným krokem z hlediska prestiže bylo vybudování technologického centra v Jevíčku. Vznik centra představuje ocenění kompetencí a znalostí pracovníků české společnosti, jejíž základy byly budovány v uplynulých letech. Toto centrum slouží pro optimalizaci výrobních procesů. V současné době má 14 zaměstnanců. Nové projekty skupiny REHAU přicházejí do tohoto centra, aby tam pro ně byly vytvořeny optimální a efektivní výrobní postupy. Navíc se pracovníci technologického centra podílejí na zkouškách spojených se zahájením nových výrob. Kromě toho hledají způsob, jak zvýšit účinnost již běžících výrobních postupů.

Dynamika a rozvoj české společnosti REHAU jsou úzce spojeny se schopností zajištění kvalifikovaného personálu, a to jak v současnosti, tak i ve středně- až dlouhodobé budoucnosti. S ohledem na zaměření firmy je zásadním cílem zajištění kvalifikovaného technického personálu – jak vysokoškolsky, tak zejména středoškolsky vzdělaného.

Za svůj strategický úkol s významným celospolečenským přesahem považuje společnost REHAU aktivity na poli vzdělávání a systematické odborné přípravy kvalifikovaných pracovních sil. Proto v oblasti odborného technického vzdělávání iniciovala a od otevření prvního ročníku v roce 2012 intenzivně a průběžně podporuje nový studijní obor Mechanik plastikářských strojů, vyučovaný na Středním odborném učilišti ve Svitavách. Střední odborné učiliště zajišťuje všeobecnou výuku a firma REHAU, s.r.o. se podílí na zajištění odborné části vzdělání včetně praxe. Úspěšné zvládnutí 4letého maturitního oboru je skvělým předpokladem k následnému uplatnění nejen v oblasti zpracování polymerů, ale také v dalších technických oborech. Absolventi budou připraveni na studium na vysoké škole, aby se z nich stali vysoce kvalifikovaní odborníci s komplexními znalostmi z odborné praxe. Společnost REHAU tímto krokem významně posiluje své postavení na regionálním trhu práce a úspěšně navazuje na dlouholetou tradici v oblasti vzdělávání a vlastní výchovy odborníků, která je u skupiny REHAU vysoce ceněna a zejména v Německu patří k pilířům rozvoje firmy.

Společnost REHAU má velký zájem i o spolupráci s univerzitami. Rozšiřování kompetencí zejména v oblasti konstrukce nových výrobků a vývoje nových strojních zařízení pak napomáhá úspěšné spolupráci zejména s technickými fakultami a jejich studenty.

V roce 2011 se firma REHAU, s.r.o. stala generálním sponzorem TJ Slovan Moravská Třebová. Tímto krokem se zavázala podporovat rozvoj hokejové mládeže a jako největší firma v regionu se tak zapojila do podpory sportu v Moravské Třebové. Ve stejném roce byla slavnostně otevřena REHAU Aréna v Moravské Třebové.

Vyvrcholením oslav 20letého výročí působení výrobního závodu v Moravské Třebové na českém trhu byla letní slavnost, která se konala koncem srpna 2014. Pozvání přijalo více než 600 hostů. Mezi nimi zaměstnanci se svými partnery, zástupci skupiny REHAU Automotive i čestní hosté z regionu jako např. senátor Radko Martínek, starosta Moravské Třebové Miloš Izák nebo starosta města Jevíčka Roman Müller.

Ředitel výrobního závodu, pan Pavel Kaše, pozdravil zaměstnance, kterým poděkoval za jejich práci a nasazení. Firma REHAU přinášela již od začátku svého působení do regionu své Know-how a technologie, kterými se jí daří uspět v konkurenčním prostředí. JUDR. Miloš Izák, starosta města Moravská Třebová, podtrhl hlavně význam firmy jako největšího zaměstnavatele a místního partnera. Působení v České republice ocenil i senátor, pan Radko Martínek, který vyzdvihl aktivní přístup firmy v daném regionu, který lze dávat za vzor. Lze konstatovat, že se firma REHAU s cílem udržení zdravého životního prostředí aktivně a zodpovědně podílí na vývoji a orientaci automobilového průmyslu, a své sliby uplatňuje v praxi.

Oblast Automotive je významným pilířem firmy REHAU, specializující se na zpracování polymerů s celosvětovou působností. Firma propojením tří odvětví: stavebnictví, automotive a průmyslu, specifickým Know-how, které významně posiluje její konkurenceschopnost a pozici světového lídra, nabízí díky vysoké kvalitě produktů, poradenské činnosti a servisu, inovativní systémová řešení. Na kontinuálním růstu se podílí přes 18.000 zaměstnanců ve více než 170 místech po celém světě.

Více informací naleznete na www.rehau.cz

REHAU, s.r.o.
Linhartice 177
571 01 Moravská Třebová
E-mail: motre@rehau.com