SGG PLANITHERM® XN tak citelně snižuje spotřebu energie, náklady na topení a emise CO2. Efektivním využitím slunečního světla a sluneční energie je klima v místnosti příjemné i v zimě a v blízkosti velkoplošného zasklení.

Firma AKUTERM SKLO a. s. bude mít v nabídce nízkoemisivní sklo SGG PLANITHERM XN přibližně od podzimu 2014, kdy zároveň nahradí nyní standardní povlak SGG PLANITHERM ULTRA N.

SGG PLANITHERM XN se dodává na novém extra čirém plochém skle SGG PLANICLEAR v tloušťce 4 a 6 mm.
Různé kombinace s dalšími funkcemi, jako jsou snadná údržba, zvuková izolace nebo bezpečnost bude samozřejmostí. Navíc SGG PLANITHERM XN II je také již ve variantě k tepelnému tvrzení pro vyšší bezpečnost a ochranu zdraví.

Správnou volbou typu zasklení pro Vaše novostavby či rekonstrukce rodinných domů zajistíte dlouhodobou klimatickou pohodu a samozřejmě ekonomickou návratnost vložených investic do kvalitního zasklení.

Izolační trojsklo AKUTOP XN se nehodí pouze do novostaveb, ale také do stávajících rekonstrukcí.
Právě tam investoři ocení vysokou čirost zasklení a vyšší propustnost sluneční energie v začínající nebo končící topné sezóně.
Standardním trojsklům je často vytýkána nízká propustnost slunečního tepelného záření, kdy po výměně oken musejí častěji dříve zapínat nebo později vypínat topné médium pro daný byt.

Firma AKUTERM SKLO a. s. je připravena Vám pomoci s návrhem a řešením celkové problematiky zasklení otvorových výplní.
Ing. Kamil Konečný

AKUTERM SKLO a. s. - VÝROBA IZOLAČNÍCH SKEL, VELKOOBCHOD PLOCHÝM SKLEM
Provozovna: Novohradská 15, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 240 521, fax: 387 240 810
e-mail: info@akuterm.cz, www.akuterm.cz