Digitální řešení rovněž umožňuje určit, zda plánovaná izolační skla budou mít životnost delší než patnáct let, jak stanovuje norma DIN EN 1279-2 („Sklo v budově“). „Výrobci izolačních skel a oken mohou s tímto nástrojem provádět svou vlastní analýzu uskutečnitelnosti,“ vysvětluje Rutger van Eijk, obchodní ředitel pro Evropu ve společnosti SWISSPACER, přednosti nástroje a pokračuje: „Pokud by SWISSPACER Air nebyl schopen vyrovnat tlak, dají se nasimulovat alternativy. Proto jsme i v takovém případě schopni najít společně se zákazníkem vhodné řešení.“

Použití online nástroje je velmi snadné. Zpracovatel zadá na výběrovou obrazovku požadované parametry, například typ a pokov skla, dvojité nebo trojité zasklení, velikost meziprostoru a rozměry skel. Při provádění výpočtů aplikace zohledňuje jak maximální výškový rozdíl mezi místem výroby a instalace, tak i příslušnou klimatickou zónu.

Vyrovnání tlaku v izolačních sklech: Nástroj pro digitální simulaci zajišťuje větší jistotu při plánování


„Díky novému nástroji už se výrobci izolačních skel a oken nemusí spoléhat na metodu ‚pokusů a omylů‘. Nyní mají bezpečnou základnu pro výpočet, která jim usnadní proces plánování,“ shrnuje Eijk hlavní přednost nástroje CALUWIN.
Výpočet se opírá o aktuálně platné předpisy, například TRLV (Technická pravidla pro použití zasklení na lineárních podpěrách), prEN 16612:2017 (základna pro posouzení mechanických a tepelných vlastností trojitého zasklení), DIN EN 673 pro určování teploty v prostoru mezi tabulemi skla a DIN EN 1279-2 pro výpočet předpokládané životnosti.
CALUWIN je dostupný online na www.caluwin.com a jako aplikace pro iOS a Android v příslušných app storech.

Další informace najdete na https://en.swisspacer.com/caluwin nebo na www.jmp-glas.cz.