Minulý rok byl pro výrobce distančních rámečků pro teplou hranu obecně velmi uspokojivý. Cholley vysvětluje: „Stejně jako ostatní jsme se museli poprat s nárůstem cen surovin i energií. O to větší mám radost, že jsme se – i přes nedostatek surovin – vždy vyrovnali s trvale vysokou poptávkou.“ K pozitivním zprávám patří také uvedení nového produktu na trh: díky SWISSPACER Ultimate Pro se dají distanční rámečky zpracovávat ještě snáz. „Díky upravenému složení jsou naše produkty pružnější. Takže jsou odolnější při výrobních procesech. Podle testů to velmi pozitivně hodnotí zvláště výrobci velmi velkých izolačních skel.“

I když první čtvrtletí bylo dobré, generální ředitel počítá s tím, že letošní rok může ještě přinést nepředvídatelné události. „Situaci sledujeme velice pečlivě. V průběhu roku může dojít k poklesu, protože rekonstrukce nevykompenzují nižší poptávku po nových stavbách.“

Naše společnost má naštěstí velmi dobrou mezinárodní pozici, takže můžeme realizovat velké zakázky i mimo Evropu. V Americe i v Asii je celá řada zemí, kde narůstá zájem dostávat evropským požadavkům a využívat místní znalosti. Mimořádný potenciál mají také aplikace izolačních skel – nejen klasická okna a řešení fasád. Všude tam, kde je cílem optimalizovat izolační skla tak, aby propouštěla co nejméně tepla nebo chladu a minimalizovala kondenzaci, jsou distanční rámečky pro teplou hranu drobným, ale zásadním prvkem.

Hlavním tématem zůstává udržitelnost

„Pokud jde o boj proti globálnímu oteplování, je stavebnictví a zvláště trh s bydlením jednoznačně jedním z hlavních faktorů,“ zdůrazňuje Cholley. „Jsem upřímně přesvědčen, že nízká uhlíková stopa se brzy stane nedílnou součástí parametrů, podle kterých se bude posuzovat výkon a konkurenceschopnost výrobku. Hodnoty, kterých se dosahuje při stavbě a při provozu budov, patří už teď ke klíčovým parametrům – a od každé součástky se očekává, že k celkovému výsledku přispěje.“

Společnost také sleduje, jak vlády v různých zemích nastavují a mění limity pro CO2 vázaný v novostavbách. Například ve Francii teď omezily množství CO2, které se smí vyprodukovat při stavbě budovy. „Tato tendence bude sílit napříč Evropou i mimo ni a bude mít na trh zásadní dopady,“ ujišťuje Cholley.


SWISSPACER patří mezi výrobce distančních rámečků, kteří mohou doložit environmentální prohlášení o produktu (EPD) ke všem šířkám distančních rámečků. Zvláště v otázce uhlíkové stopy je SWISSPACER jednoznačně špičkou v oboru. „Naší strategií je být leaderem v oblasti udržitelnosti a oddělit růst společnosti od produkce uhlíkových emisí,“ vysvětluje Cholley. „To znamená, že budeme snižovat produkci skleníkových plynů ve srovnání s rokem 2017 bez ohledu na to, kolik toho v následujících letech vyrobíme. Snažíme se snížit přímé a nepřímé emise přibližně o 30 %. Věříme, že u ostatních emisí, které vznikají v průběhu životního cyklu produktů, jako je doprava nebo nakládání s odpady, máme šanci snížit emise zhruba o 15 %,“ říká Cholley optimisticky. 

Zákazník v centru zájmu

SWISSPACER vnímá jako velmi důležitý úkol i podporu zákazníků. Ať už se jedná o individuální přizpůsobení technických služeb, přípravu EPD, nebo rozšiřování digitalizovaných procesů od zákazníkovy objednávky po výrobu a dodání. „Těmito způsoby chceme zlepšovat zákaznický zážitek, protože ten tvoří významnou část naší konkurenční výhody, kterou SWISSPACER poskytuje svým zákazníkům,“ říká Francis Cholley.

I po téměř 30 letech v Saint-Gobain bere Francis Cholley pozici generálního ředitele jako něco mimořádného: „Z osobního pohledu mi práce ve SWISSPACER umožnila navštívit nové země a pracovat s lidmi nejrůznějších národností. Je skvělé, že mi i po letech práce v tomto odvětví přináší nové zážitky a výzvy.“