K tomuto kroku došlo dne 31. 5. 2018, kdy na společné valné hromadě v Praze fúzovalo původní SVST se Svazem podnikatelů ve stínicí technice (SPST). S účinností od 1. 7. 2018 tak existuje pouze nový subjekt, který převzal všechna práva i povinnosti původního SVST.

Protože původní forma existence neumožňovala, aby se rovnoprávnými členy staly jak právnické, tak fyzické osoby, hledali jsme způsob, jak této změny dosáhnout. Ukázalo se totiž, že i menší firmy – nevýrobní a v řadě případů fyzické osoby – by se rády maximálně zapojily do činnosti sdružení a plnohodnotně o něm rozhodovaly.
Z tohoto důvodu byl dne 26. 4. 2018 v Brně založen Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST), jehož zakládajícími členy se tehdy stalo 13 firem, z toho 11 členů původního sdružení.
Na konci května 2018 se pak konaly valné hromady obou subjektů, v rámci kterých mj. vyjádřili členové obou subjektů svou vůli fúzovat s tím, že následnickou organizací bude právě Svaz podnikatelů ve stínicí technice. Aktuálně má svaz 33 členů, jejichž přehled je k dispozici na www.svst.cz.

Následně bylo zvoleno nové představenstvo svazu ve složení: předseda představenstva – Ing. Ladislav Souček (HELLA stínící technika s. r. o.), místopředseda představenstva - Ing. Erich Stavař (ISOTRA a. s.), členové představenstva - Ondřej Behún (MARON CZ s. r. o.), Radek Havelka (Building Plastics ČR, s. r. o.), Jaroslav Hladílek (Becker - motory s. r. o.), Ing. Pavel Hostačný (HOPA PLZEŇ, s. r. o.), Leoš Paclík (SAMEZALUZIE.CZ s. r. o.).
V minulosti měli tzv. přidružení členové dvě základní omezení: nemohli být nominováni a voleni do představenstva a neměli také hlasovací právo na valných hromadách. Současná forma tyto dvě nevýhody odstranila. Při následné volbě představenstva tak mohli být nově zvoleni také dva zástupci bývalých přidružených členů. Věříme, že tak bude možné do budoucna v činnosti svazu lépe zohlednit potřeby, ale také znalosti a zkušenosti menších montážních a obchodních firem z oboru.

Soutěž REALIZACE ROKU 2018 VE STÍNICÍ TECHNICE

Termín uzávěrky třetího ročníku soutěže REALIZACE ROKU 2018 VE STÍNICÍ TECHNICE se blíží:
31. října 2018. Jedná se o soutěž staveb, v nichž hlavní roli hraje stínicí technika a rádi bychom díky soutěži ukázali architektonicky či technologicky zajímavá řešení stínění.
Do soutěže budou zahrnuty stavby dokončené v roce 2018. Přihlášená stavba se bude prezentovat zasláním fotografických snímků stavby/realizace se stínicí technikou za sledované období, snímky budou doplněny popisem charakteristiky použité stínicí techniky a způsobu její montáže. V soutěži nejde pouze o fotografie, nýbrž o zajímavá řešení stínicí techniky – specifické provedení či nestandardní problém, který bylo nutné při realizaci vyřešit. Podrobné podmínky soutěže naleznete na www.svst.cz v sekci Aktuality.
Vítěz obdrží dárkovou sadu vín. Navíc budou první 3 místa odměněna prostorem pro bezplatnou prezentaci v časopisu Stínicí a vratová technika v rozsahu jedné strany. Výběr vítězných snímků proběhne hlasováním elektronickou formou na adrese: www.svst.cz, a to ve dvou kategoriích: hlasování laické veřejnosti a hlasování odborné veřejnosti. Doba on-line hlasování: listopad – prosinec 2018. Výsledky budou oficiálně vyhlášeny na výstavě Infotherma 2019 (leden 2019 v Ostravě) a poté i na webových stránkách www.svst.cz.
Věříme, že letos bude do soutěže přihlášeno ještě více zajímavých staveb než v minulých dvou ročnících, a že tak soutěž přinese spoustu další inspirace na architektonicky zajímavé,
ale také efektivní využití stínicí techniky.

Poradenské centrum na veletrhu FOR ARCH 2018

Závěrem bychom Vás rádi pozvali do Poradenského centra pro okna a stínicí techniku, které pro Vás Svaz podnikatelů ve stínicí technice připravil ve spolupráci se společností Stavokonzult EDUK. Po dobu celého veletrhu Vám v něm poradíme, jaké správné stínění si pořídit, ať už řešíte současně se sluníčkem design interiéru místnosti anebo energetickou úsporu.

Těšíme se na Vás ve stánku C02 v hale 3.
Ing. Štěpánka Lubinová, Výkonná manažerka SPST