Jarolím před dvěma lety v televizi Borovku a další manažery firmy obvinil, že se „v souvislosti se stavbou dálnice D 47 podíleli na podvodu za půl miliardy korun“. Za tento osobní útok požadoval Martin Borovka u soudu omluvu za poškození dobrého jména.

Obě strany se nakonec v dohodě o smíru potvrzené soudem shodly na tom, že se Tomáš Jarolím řediteli omluví, a to přesně v tomto znění:

„Vážený pane, Ing. Martine Borovko, omlouvám se Vám, že jsem o Vás, jako o generálním řediteli a předsedovi představenstva společnosti EUROVIA CS, a. s., v trestním oznámení ze dne 20. 1. 2012 a na tiskové konferenci přenášené Českou televizí v pořadu Studio ČT24 ze dne 24. 1. 2012 nepravdivě uvedl, že jste se v souvislosti se stavbou dálnice D 47 podílel na podvodu za půl miliardy Kč.“

V době stavby tohoto úseku D47 však dotyční manažeři včetně Borovky buď vůbec ve společnosti, která byla určena jako dodavatel stavby, nepracovali, nebo působili na takových pozicích, které se stavbou nesouvisely, a neexistoval žádný způsob, jak mohli stavbu, její průběh a parametry ovlivnit.

Jde o dílčí spor, který byl veden v osobní rovině, a Martin Borovka jej považuje za vyřešený. Rozhodnutí se žádným způsobem nedotýká dalších soudních jednání a arbitráží, která v souvislosti s D47 probíhají.

www.eurovia.cz