Po svém dokončení a zprovoznění, které je plánováno na první polovinu roku 2014 by mělo tunelem projíždět 80 až 90 tisíc vozidel denně.

Ve světle událostí posledních dnů je však nutné dodat – možná.

Stavební společnost Metrostav totiž v úterý oznámila, že z důvodu neschválení změn v projektové dokumentaci vedením města,  ve své podstatě již nemá na stavbě co dělat. Jak dále dodal tiskový mluvčí společnosti, František Polák, město, které je investorem a zadavatelem akce, ji neřídí a za odvedené práce dluží Metrostavu více než 2,1 mld. Kč.

Krátce po tomto vyjádření vystoupil pražský primátor Hudeček s tím, že projekt prošetřuje policie a Praha podle něj projekt nemůže dostavět ani převzít z důvodů neplatné smlouvy o dílo, kterou neprojednala ani rada či zastupitelstvo. Projekt, za který město zaplatilo již dříve více než 25 mld. Kč a jehož cena se má po jeho dokončení vyšplhat na 36 mld. Kč označil za černou stavbu.

Otázek, které si nyní každý nestranný pozorovatel celé události musí pokládat, je celá řada. První z nich je bezesporu ta,  kdo za město smlouvu s Metrostavem podepisoval a jaký k tomu měl mandát, když smlouvu neprojednala ani rada ani zastupitelstvo? Další pak musí záhy následovat. Na základě jakých podkladů byly tedy stavební firmě proplaceny miliardy z veřejných prostředků, případně pokud byla zjištěna legislativní pochybení takto závažného charakteru, proč nebyla vyvolána dvoustranná jednání a věc nebyla urychleně řešena? Vždyť současný primátor Hudeček je členem městské koaliční vlády od konce roku 2011 a primátorem Prahy je od června tohoto roku. Jsou zde však i další legitimní otázky veřejnosti, jako například co bude s de facto dokončeným dopravním dílem, pokud se nenajde urychlené řešení, kdo zaplatí stovky miliónů za zastavení, případnou nutnost konzervace stavby a jak bude případně řešena doprava v severozápadní části města v budoucnu bez Blanky.

Tomu, kdo čte tyto řádky, je asi jasné, o jaký jde nesmysl. Selský rozum, na který se primátor Hudeček rád odvolává, zde jde očividně stranou. Zastavena je dnes téměř hotová stavba, na které pracovaly tisíce lidí, inženýrů a firem od roku 2006 a místo toho, aby již byla konečně předána a sloužila veřejnosti, je legislativně zpochybňována. Přitom společnost, která dílo realizuje, byla evidentně připravena předat stavbu v první polovině příštího roku tak, jak bylo plánováno. Ano. Všichni víme, že tunel Blanka má jednu nevýhodu. Je drahý. Nicméně u staveb tohoto rozsahu už to tak bývá. A pokud se vše lépe nepodchytilo v samotném počátku, co s tím teď, v listopadu, když v dubnu mají tunelem projet první auta ?

Pražané, kteří chtěli, mohli několikráte využít dnů otevřených dveří na stavbě tunelu Blanka a přesvědčit se tak na vlastní oči, za co platí. Nyní byl den otevřených dveří, který byl pro veřejnost plánován na 30.11. tohoto roku z výše uvedených důvodů zrušen. Pokud by se však uskutečnil, pražanům, kteří stavbu pravidelně sledují, by jistě neunikl fakt, že v celém tunelu jsou již kompletně položeny asfaltové vrstvy a zbývá skutečně jen pár dodělávek. Jen pro představu uvádíme, co bylo obsahem této jedné dílčí práce.  Plocha všech asfaltových vrstev v tunelu činí 120 500 m2. Položeno bylo přibližně 45 000 t asfaltové směsi. Pro Metrostav pokládku asfaltových vrstev provedla společnost Eurovia, která pro povrch použila speciální protitrhlinovou asfaltovou SAMI vrstvu ukončenou mikrokobercem Gripfibre tl. 10 mm proti vyjíždění tzv. kolejí. S přístupem pražského magistrátu však vyvstává otázka,  kdy Eurovia dostane za své práce od Metrostavu zaplaceno.

Bohužel naprostá neakceschopnost pražského magistrátu se neblaze promítá i do realizace další, pro Prahu velmi důležité stavby, kterou je rekonstrukce a dostavba Ústřední čistírny odpadních vod v Praze – Tróji. Čistírna má problém s odstraňováním dusíkatých látek, což je v rozporu s legislativou Evropské unie. Pokud se rekonstrukce nestihne do roku 2017, hrozí městu sankce ze strany EU – ve výši až milion korun denně. Příprava stavby přitom byla zahájena již v roce 2004.

Situace má z našeho pohledu pouze jedno jediné řešení. Okamžitě a urychleně zahájit jednání o odstranění překážek, které brání dokončení tunelu Blanka a zahájení revitalizace Ústřední čistírny odpadních vod Praha.

Pokud by se to primátorovi Hudečkovi záhy povedlo, možná, že by se nemusel bát nosit kolem krku hrdý primátorský řetěz.

Ivo Románek