Stavební geologie - ­Geo­technika, a.s., největší a nejstarší česká geotechnická konzultační společnost s více než 80 letou tradicí, se v rámci jednotného nastavení své obchodní a komunikační politiky přejmenovala na ARCADIS Geotechnika a.s.
Důvodem změny názvu je stále užší spolupráce s mezinárodní skupinou ARCADIS, ve které Stavební geologie - Geotechnika od roku 2002 působí.
Václav Hořejší, předseda představenstva a ředitel společnosti, v této souvislosti uvedl: "Přejmenováním společnosti na ­ARCADIS Geotechnika jsme se přihlásili k propojení naší společnosti se skupinou ARCADIS, která disponuje nejvýznamnějšími světovými odborníky a používá nejnovější trendy
a technologie v oblasti geotechnického a environmentálního inženýrství.”
V České republice patří ke klientům ARCADIS Geotechnika investoři a největší stavební firmy z oblasti dopravní infrastruktury, jako například Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, Ředitelství vodních cest, Magistrát hlavního města Prahy, Skanska, Eurovia, Metrostav, Strabag a mnoho dalších, stejně jako nejvýznamnější projekční firmy SUDOP Praha, Pragoprojekt, Valbek, Dopravoprojekt Brno a další.
ARCADIS Geotechnika nabízí v České republice těmto a jiným firmám široké spektrum služeb v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů.

O skupině ARCADIS

Skupina ARCADIS se řadí ke světové špičce v oblasti řízení stavebních projektů, ochrany životního prostředí a investičního poradenství. ­ARCADIS je v daném segmentu podnikání třetí největší firmou
v Evropě a v celosvětovém měřítku patří mezi 10 největších společností podobného zaměření. Skupina ARCADIS působí v Evropě, Asii, Severní i Jižní Americe. Na 200 pobočkách ve stovce zemí světa zaměstnává více než 14 000 pracovníků. Celkový objem tržeb skupiny přesáhl v roce 2008
1,7 miliardy eur. Mezi ­klienty ­ARCADIS patří soukromí investoři, banky, nadnárodní společnosti, veřejné instituce i vládní ­organizace.
Skupina ARCADIS je v České republice zastoupena prostřednictvím holdingové společ­nosti ­ARCADIS CZ a.s., do které kromě ARCADIS Geotechnika a.s., patří také ARCADIS Project ­Management s.r.o.

O společnosti ARCADIS Geotechnika

ARCADIS Geotechnika a.s. je s více než 80 letou tradicí největší a nejstarší geotechnickou konzultační společností v České republice. Jedinečnost, úspěšnost a síla společnosti ARCADIS ­Geo­technika a.s. spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě dlouholeté tradice na českém trhu a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení velkých inženýrských projektů. Společnost se zaměřuje na poradenství, supervize, průzkum a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice, zakládání staveb, podzemních stavbách a též v oblasti životního prostředí. Akciová společnost působí v České a Slovenské republice, ve svých osmi pobočkách zaměstnává na 180 odborníků a její celkový objem výkonů v roce 2008 přesáhl 420 milionů Kč.