Dnešní doba přináší pro stavebníky nejednu změnu. Mění se normy, legislativní požadavky, z EU přichází nové směrnice. Jak přestát tyto změny, reagovat, vyjít vstříc požadavkům, být úspěšný? Jak se na tyto změny dívají přední odborníci? Jak na tyto požadavky reagují přední architekti? Jaká je jejich vize stavebnictví? Jak využít chyb realizovaných na projektu pro své odborné znalosti? Mnoho otázek a nelehké odpovědi, na které by konference ČKLOP chtěla dát odpověď. Z bohatého a pestrého programu vybíráme upoutávky na následující témata.

Z EU přichází na náš trh nová směrnice na „nízkoenergetické budovy“. Společnosti začínají reagovat na tyto požadavky. Tyto požadavky se dotknou všech firem na trhu, ale jak postavit dům, který vyhoví všem požadavkům směrnice a bude příjemným pro jejich uživatele, obyvatele? Zamyšlení architektů nad uživatelsky příjemným domem, který dostojí požadavkům nové směrnice, je jedním z příspěvků architektů pro připravovanou konferenci.

Stále častěji zaznívají z oblasti odborné veřejnosti výtky směřující k dodavatelům materiálů pro výrobu rámů PVC oken, působících na českém trhu. Nejčastěji je zmiňována snaha ovlivnit požadavky norem (součinitel prostupu tepla rámovou konstrukcí Uf, povrchová teplota) ve svůj prospěch. Údajně dodavatelé vynakládají značnou míru energie tímto směrem proto, aby mohli, bez jakýchkoliv překážek, umísťovat na náš trh výrobky, které jsou, z hlediska tepelně izolačních vlastností, mírně řečeno zastaralé, tím pádem nevhodné, respektive přímo ohrožující zdraví uživatele. Protagonisti těchto názorů tvrdí, že se jedná o výrobky, které jsou primárně určeny pro výrazně teplejší oblasti, než je Česká republika (jižní části Evropy – Itálie, Španělsko, atd.).
Domníváme se, že je nutné některé věci uvést na pravou míru, a proto jsme připravili srovnání normových požadavků vyjádřených pro oblast otvorových výplní (tepelně izolační vlastnosti) v ČR a okolních státech společně s používanými systémy.
Je nutné podotknout, že jsme pouze vedeni snahou poskytnout ucelený pohled na tuto problematiku v rámci EU, a to na základě jasných, přesných a nezpochybnitelných faktů.
Ponecháváme zcela na posluchači, aby si vytvořil svůj vlastní názor na to, kde se nachází pravda.

Významnou součástí obvodových plášťů je samozřejmě i sklo. Technologie zušlechťování skel pro stavebnictví prošla v minulých několika letech pozoruhodným vývojem a s ní i možnosti, které může sklářství soudobé architektuře nabídnout. Příspěvek „Sklo jako významná součást obálky budov“ se zabývá pokrokem v energetické účinnosti skel a prezentuje řadu poznatků z praxe při jejich aplikaci.

Na konferenci bychom rádi přivítali i architektku Evu Jiřičnou se svým názorem na budoucí stavby s využitím obvodových plášťů v moderních trendech soudobé architektury.

Česká komora lehkých obvodových plášťů
Říčanská 132, Jesenice u Prahy
tel.: 725 711 682
cklop@cklop.cz, www.cklop.cz