Tento dům byl navržen k tomu, aby se stal místem plným lidí. Vrchní patra jsou určena pro ubytovací loftové jednotky s industriálním šarmem, patra pod nimi slouží jako kancelářské prostory pro ty, kteří hledají místo pro své nápady a nejnižší patra doplňují chybějící obchodní funkce dynamicky obnovujícího se areálu.

Projekt revitalizace budovy 32. areálu Baťových závodů má několik specifik. Prvním je multifunkčnost bývalého skladu hotové obuvi, dále pro areál typická světlá výška stropů 4,2 metry, která umožňuje instalaci vloženého patra do bytových jednotek, také vysoký stupeň respektování odkazu baťovské architektury během rekonstrukce.

Více informací o průběhu celé revitalizace nám sdělil Ing. Radim Hanáček ze společnosti Thermont, která byla vybrána za generálního dodavatele stavby.

Původní stav 32. budovy
Budova 32 se nachází v památkové zóně, hned přes ulici od zlínského Mrakodrapu (21. budovy), ve které měl svého času kancelář Tomáš Baťa. Budova byla poslední dobou využívána jen z části jako kancelářské a prodejní prostory. Jde o stavbu postavenou v 70. letech 20. století, která měla 9 nadzemních podlaží, 1 podzemní, přičemž v suterénu byl kryt CO. Nad úrovní střechy hlavní části budovy se nachází 10. a 11. podlaží (strojovny výtahů, vzduchotechnika atp.) Objekt byl zastřešen plochými střechami s krytinou z asfaltových pásů. Obvodový plášť budovy byl kombinací železobetonového skeletu a cihelných vyzdívek. Vnější povrchovou úpravu tvořila omítka a obklad z cihelných pásků. Výplně okenních otvorů byly původní z doby výstavby, takže jejich technický stav naprosto nevyhovoval současným požadavkům a normám. Stejně tak tomu bylo i v případě tepelně izolačních vlastností.

„Společnost Thermont provedla kompletní dodávku a montáž opláštění budovy. Ta spočívala ve výměně okenních výplní, zateplení obvodového pláště a provedení nové skladby střešního pláště“, říká Ing. Radim Hanáček.

Zvolené řešení výplní otvorů
Nová okna, stěny a dveře byly navrženy hliníkové s tříkomorovým profilem s přerušeným tepelným mostem. Okna byla řešena jako pásová, spojena zateplenou meziokenní vložkou, která zároveň slouží jako pevný prvek pro kotvení vnitřní sádrokartonové stěny. Z důvodu dodržení požárně bezpečnostního řešení bylo zapotřebí do pásových oken osadit fixní požární okno s potřebnou požární odolností.

Každý okenní modul má jedno křídlo otvíravé, přičemž spodní část okna je opatřena ventilačním oknem. Každé takové okno je opatřeno magnetickým kontaktem, který slouží pro hlídání otevření okna. Okna jsou zasklena čirými izolačními trojskly.
Spodní část objektu 2. NP je tvořena hliníkovými výkladci, které jsou proskleny od podlahy až po stropní konstrukci. Z důvodu vyšší bezpečnosti jsou tyto výkladce zaskleny bezpečnostními izolačními trojskly.

Součástí rekonstrukce budovy byla repase schodišťových prosklených stěn na jižní straně objektu. Ta spočívala v obnově a nátěru nosné konstrukce a následné výměně skel. Navržená a použitá skla jsou jednoduchá, ale bylo zde použito drátosklo. Plní tedy současně funkci bezpečnostní.

Na výrobu pásových oken a vstupních dveří byl použit hliníkový systém Aluprof MB-70HI. Jedná se o variabilní systém, který umožňuje výrobu různých typů otvíravých prvků a stěn. Nabízí vynikající technické a izolační parametry s koeficientem prostupu tepla Uf = od 1,0 W/m2K. Vysoká je také zvuková izolace (až 47 dB) či odolnost proti vloupání (RC1, 2 a 3, dříve WK).
Požární okna a dveře byly vyrobeny ze systému Aluprof MB-78EI. Jde o systém s přerušeným tepelným mostem o stavební hloubce 78 mm. Systém nabízí jednoduché zpracování a montáž, přičemž nabízí vysokou požární odolnost až EI90. V systému lze vytvořit dveře, fixní prvky nebo automatické dveře.

Hliníkové výkladce tvoří fasádní systém ­Aluprof MB-SR50N, což je sloupko-příčková konstrukce o pohledové šířce 50 s přerušeným tepelným mostem. Systém se vyznačuje vysokou variabilitou umožňující výrobu různých typů předsazených, zavěšených, lomených fasád a světlíků a to v závislosti na designových požadavcích.

Fasády s požární odolností byly navrženy v sloupko-příčkovém systému MB-SR50N EI. Systém zajišťuje vysokou požární ochranu (až EI60, oboustranně) při zachování kompatibility a pohledových rozměrů s předchozím typem MB-SR50N.

Zateplení budovy a rekonstrukce střešního pláště
Fasáda domu byla převážně pokryta obkladem z cihelných pásků. Před provedením samotného zateplení bylo tedy nutné tyto pásky odstranit a zajistit důkladnou opravu podkladu a očištění povrchu od nesourodých částic zdiva omítek, uvolněných cihelných pásků, provést otryskání stávající fasády tlakovou vodou a vyspravení kaveren a nerovností. V případech narušení železobetonových konstrukcí bylo nutné provést jejich důkladnou sanaci. Na takto připravený vyschlý podklad obvodových stěn bylo teprve možné položit vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s izolantem s jádrem z minerální vaty.
Dále byly zatepleny i některé vnitřní stěny a kompletní ostění a nadpraží všech oken. Vnější parapety byly oplechovány titanzinkovým plechem. Stávající odvětrávací otvory, které nebyly zrušeny, byly prodlouženy na nový líc ETICS, přičemž byly současně demontovány stávající mřížky a nahrazeny novými hliníkovými.

Zateplení ploché střechy bylo řešeno položením vrstev polystyrenu v tloušťce 2 x 100 mm. Hydroizolační funkci plní nová PVC folie o tl. 2 mm, která byla mechanicky ukotvena k nosné konstrukci střechy, tedy do betonové vrstvy. Součástí rekonstrukce byla také instalace nového hromosvodu.

Rekonstrukce obálky budovy začala na podzim roku 2012. „Celá rekonstrukce byla velmi náročná zejména proto, že výměna oken, střešního pláště i zateplení pláště budovy bylo prováděno v mrazivých zimních obdobích, kdy bylo zapotřebí použít topných těles umístěných přímo na lešení stojícího kolem objektu budovy. Montáž střešního pláště značně komplikoval padající sníh, ale i s takto nepříznivými podmínkami jsme si dokázali poradit“, uzavírá Ing. Hanáček.

V současné době se do budovy stěhují již první nájemníci. Za zmínku stojí přestěhování hlavní pošty z náměstí Míru, tedy ze samotného centra města Zlína.

Ing. Jiří Zahradnický

1


Thermont, spol. s r. o.

2. května 1574, 763 61 Napajedla
tel.: +420 577 112 911, fax: +420 577 945 288
e-mail: thermont@thermont.cz , www.thermont.cz

 

ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o.
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová
tel.: +420 595 136 633
e-mail: firma@aluprof-system.cz, www.aluprof-system.cz , www.aluprof.eu