Schüco Systém 2°, tak zní označení pro zcela nový, energeticky efektivní, udržitelný a architektonicky propracovaný systém inteligentního opláštění budov od společnosti ­Schüco, světové jedničky v oboru. Tento unikátní, univerzálně použitelný a nadčasový systém opláštění budov, určený prioritně pro novostavby, je založený na 2 základních energeticky proaktivních komponentech: pohyblivých funkčních vrstvách (tepelně izolační, stínicí, fotovoltaické) a na termoaktivních stěnových prvcích. Adaptabilita jednotlivých funkčních vrstev vůči vnějšímu a vnitřnímu prostředí vede k maximální energetické efektivnosti budovy. Multifunkční systém 2° ztělesňuje následující funkce: tepelnou izolaci, chlazení a ventilaci s akumulací tepla, zastínění, zajištění bezpečí a soukromí i produkci energie. Vůbec první referenční objekt, městský dům se 6 apartmány, založený na technologii Schüco Systém 2°, je právě dokončován u jezera Schlei nedaleko severoněmeckého města Schleswig. V návaznosti na uvedení inteligentního opláštění budov Schüco Systém 2° do praxe byla zahájena i sériová výroba. Detailně byl celý Systém 2° představen na stavebním veletrhu BAU, který se ve druhé polovině ledna letošního roku uskutečnil v Mnichově.  

Označení Systém 2° pramení z celosvětového úsilí spočívajícího v zamezení globálnímu oteplování o více než 2° C, cíl stanovený na mezinárodní konferenci o klimatických změnách v Kodani. Ve prospěch tohoto přístupu hovoří také odhady, které uvádějí, že budovy spotřebovávají více než 40 % celosvětově vyprodukované energie. Schüco Systém 2° naplňuje všechny klíčové požadavky týkající se energetické bilance budov i moderního a sofistikovaného designu, aktivně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů spojených s výstavbou a provozem budov, konkrétně plynu CO2. V souladu s ustanoveními uvedenými v Nařízení o úspoře energie EnEV 2009, které zdůrazňuje především zpětné získávání tepla a dobré izolační vlastnosti fasád, bude navíc referenční objekt schopen uspořit přibližně 80 % energie požadované na vytápění, chlazení či klima­tizaci.

Vývojový tým Schüco se při návrhu technologií inteligentního opláštění budov Schüco Systém 2° nechal inspirovat přírodou, neboť příroda sama se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám podnebí v průběhu dne a noci i v rámci jednotlivých ročních období. A právě na schopnosti přizpůsobit se měnícím se externím i interním podmínkám byl založen průkopnický Schüco Systém 2°. Systém nabízí řešení pro každý nový komerční i soukromý projekt, jednotlivé funkční vrstvy se naprojektují tak, aby odpovídaly lokálním externím i interním podmínkám a požadavkům konkrétního prostředí i investora. Možnost výběru z mnoha rozměrů, povrchů i jednotlivých mobilních vrstev otevírá dveře k realizaci řady staveb, od kanceláří, přes rezidenční budovy až po nové formy urbanistického bydlení. Výjimkou není ani uplatnění Schüco Systému 2° při kvalitativně náročných rekonstrukcích prestižních objektů.

Srdce celého systému tvoří adaptabilní funkční vrstvy a termoaktivní stěna

Hlavní dvě konstrukční komponenty Schüco Systému 2° představují: adaptabilní funkční vrstvy (izolační, stínicí, fotovoltaická) a termoaktivní stěnové prvky.

Systém pohyblivých funkčních vrstev je v projektu navržen tak, aby vrstvy co nejlépe čelily externím a interním klimatickým podmínkám a aby naplnily požadavky uživatele budovy. První zmiňovaná, izolační vrstva, se vysouvá před skleněný profil v případě zvýšeného požadavku na tepelnou izolaci, bezpečí a soukromí. Je-li stínicí element otevřený, dosahuje hodnota propustnosti tepla U panelem Schüco Systém 2° o rozměrech 2 500 x 2 500 mm 0,60 W/m2K. Je-li izolační vrstva zavřená, resp. aktivní, dosahuje hodnota propustnosti tepla U hodnot nižších než 0,5 W/m2K. Za teplých slunečných dní zase vysoce výkonná stínicí vrstva zajistí nižší požadavky na chlazení vzduchu a klimatizaci. Hliníkové, konvexně a konkávně zaoblené mikro žaluzie tohoto panelu navíc do interiéru propustí dostatek difuzního světla, a zajistí tak kvalitní osvětlení. 35% transparentnost stínicí vrstvy poskytne dobrý průhled do exteriéru, takže i když je zavřená, je skrze ni vidět ven. Aktivována může být i při povětrnostních podmínkách dosahujících až 30 m/s. Poslední, fotovoltaická vrstva, je založena na technologii tenkovrstvé fotovoltaiky Schüco ProSol TF, která kromě možnosti instalace vertikálně na všechny světové strany, neboť je schopna efektivně využívat i difuzní světlo, přináší přirozený vzhled a homogenní strukturu. Vyprodukovaná energie může být následně využita přímo v objektu, nebo ji lze prodat do distribuční sítě. V návaznosti na typu použitých fasádních elementů (otočné a výklopné, nebo posuvné) pak systém umožňuje volit 2 – 3 posuvné vrstvy (skleněnou, stínicí, izolační či fotovoltaickou), avšak fotovoltaická vrstva je předurčena spíše pro instalaci napevno.

Druhý nejdůležitější energeticky efektivní prvek Schüco Systému 2° reprezentuje termoaktivní stěna / termoaktivní stěnové prvky. Role termoaktivní stěny spočívá jednak v hybridní ventilaci se zpětným získáváním tepla a nočním chlazením, dále pak v pasivní ventilaci založené na materiálech s fázovou změnou. Integrované ventilační zařízení se zpětným získáváním tepla snižuje požadavky na vytápění a chlazení interiéru. Materiály s fázovou změnou jsou látky schopné uchovávat tepelnou energii s využitím tzv. latentního tepla. Díky schopnosti těchto materiálů akumulovat teplo a zároveň ochlazovat vzduch je snížen požadavek na dodatečnou klimatizaci.

Funkčnost jednotlivých vrstev i termoaktivní stěny je řízena a kontrolována elektronicky jednak přes centrální kontrolní panel anebo prostřednictvím dílčích panelů nainstalovaných přímo u jednotlivých elementů. Systém umožňuje výběr z několika nastavitelných režimů provozu, vždy s důrazem na naplnění individuálních požadavků uživatele a přizpůsobení se vnějším klimatickým podmínkám.

Městský rodinný dům na severu Německa je v závěrečné fázi výstavby

První referenční objekt realizovaný s využitím modulů Schüco Systém 2°, který je v současné době dokončován v severoněmeckém městě Schleswig v příjemném prostředí jezera Schlei, byl výzvou jak pro architekty, projektanty, stavaře, tak také pro společnost Schüco, neboť tento průkopnický projekt městského domu byl naprojektován a uveden do výstavby ještě před zavedením nové technologie Schüco Systém 2° do sériové výroby. Budova městského domu s 6 apartmány byla díky modulům Schüco Systém 2° navržena tak, aby co nejlépe reflektovala nezničené prostředí a přírodní krásy pobřeží Baltského moře. Fasáda přináší čisté linie a jednoduchý design vytvořený dílčími fasádními elementy a funkčními vrstvami. Jednotlivé apartmány o rozloze 80 – 170 m2 se budou moci pochlubit zařízením vysokého standardu a komfortním stylem života. Mezonetové a duplexní jednotky s exkluzivními interiéry charakterizují prostornost, otevřená podlaží či velkoplošné skleněné elementy.

Adaptabilní a pohyblivé funkční vrstvy u realizovaného projektu tvoří: skleněná, tepelně izolační a stínicí vrstva. Fotovoltaické elementy přírodní barvy s vysokým leskem a bílé panely termoaktivní stěny jsou na fasádě nainstalovány napevno. Kombinace pevných a pohyblivých elementů, které jsou navíc různobarevné s rozdílnou strukturou, vytváří zajímavý dynamický vzhled zapadající do přirozeného životního prostředí u Baltského moře. Městský rodinný dům přináší výrazné snížení energetických požadavků na topení, chlazení a klimatizaci. Při průměrné roční spotřebě energie na vytápění 15 kWh/m2 se referenční objekt v podstatě dostává na hodnoty uváděné u pasivních domů, avšak tento projekt navíc značně snižuje náklady na primárně spotřebovanou energii. Dům bude díky velkému množství prosklených panelů, umístěných především na jižní, západní a východní straně, vybaven dostatkem přirozeného denního světla a navíc bude schopen generovat více energie, než kolik sám spotřebuje, a to pomocí tenkovrstvých fotovoltaických panelů umístěných na fasádě i prostřednictvím 36 panelů nainstalovaných na střeše. Přebytek vyprodukované energie bude odváděn do lokální sítě. Z ekonomických i environmentálních důvodů bude objekt napojen na městský topný systém.  

Informace o Schüco Systému 2° i o referenčním objektu naleznete na: www.schueco.de/2degrees.

Schüco International KG
Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8,
tel.: 233 081 411, fax: 233 326 394
e-mail: info@schueco.cz, www.schueco.cz