Unikátní koncept budovy nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina nabízí svým návštěvníkům plochu o velikosti přes 58 000 m2 s 250 obchodními jednotkami. Prosklený obvodový plášť je řešen polostrukturální rastrovou fasádou Wicona Wictec 50 tvořící čtrnáct navzájem prolínajících se kostek. Jednotlivé kostky prochází do interiéru, kde oddělují obchodní jednotky od galerií a komunikačních prostor, a tvoří tak výkladce jednotlivých obchodů. Součástí dodávky společnosti OKmont - STM spol. s r.o. byla kromě 25 000  m2 prosklených ploch také nosná ocelová konstrukce celého objektu, zejména pak prosklené střechy a střešní plášť včetně světlíků. Velké nároky na logistiku kladla kompletní dodávka a montáž vnitřních výkladců pro 250 obchodních jednotek, která musela být zrealizována ve velmi krátké době.

Administrativní objekt Nová Karolina Park nabídne téměř 24 600  m2 kancelářských ploch v 6 nadzemních podlažích, doplněných v přízemí o 3 700  m2 obchodů a služeb. OKmont – STM spol. s r. o. jako dodavatel obvodového proskleného pláště na tomto objektu o rozloze 14 000  m2 zvolil pro realizaci opět systémový prosklený plášť Wictec 50 od firmy Wicona. Součástí dodávky obvodového pláště jsou také atypické architektonické prvky, které jsou dle návrhu architekta umístěny na fasádním plášti. Pro tyto prvky byl speciálně navržen nový tvarově atypický hliníkový profil, který bude umístěn na systémovém opláštění.

Velkou zvláštností tohoto objektu jsou zejména vnější prosklené plochy, jejichž technické provedení bylo navrženo dle požadavku architekta a společně s dodavatelem skla byla zpracována speciální technologie výroby. Výsledkem budou částečně potištěná skla, kdy potisk vytváří na sklech proužky, tzv. „frity“, které dají budově zvláštní vzhled.

Nedílnou součástí proskleného obvodového pláště jsou také vnitřní protisluneční žaluzie, jejichž plošná výměra tvoří téměř 9 000 m2 a které společně se systémem vzduchotechniky budou přispívat k tepelné pohodě uvnitř objektu.

Na obou těchto projektech, které se bezpochyby stanou novými dominantami Ostravy, musela firma OKmont – STM spol. s r.o. řešit velké množství technických problémů a navrhnout celou řadu nových atypických řešení tak, aby objekty splňovaly přísné požadavky investora na vzhled a kvalitu díla.

Snahou společnosti OK mont – STM spol. s r. o. je provedení obou staveb v prvotřídní kvalitě, v dohodnuté lhůtě při dodržení technických a architektonických požadavků.

Přáli bychom si, aby uživatelé i návštěvníci byli s kvalitou našeho díla spokojeni, což je náš prvořadý cíl.

OK mont - STM, spol. s r.o.
Drážní 7, 627 00 Brno - Slatina
tel.: 531 022 222, fax: 531 022 224
e-mail: okmont@okmont.cz, www.okmont.cz