Nebudeme vás dlouze napínat. Ať již jde o hliníkovou prosklenou fasádu, okna či vstupní portály, vždy se jedná o systém HUECK dodávaný rakouskou firmou HUECK Aluminium GmbH se sídlem ve Vídni. Tu na českém trhu od roku 1994 do roku 2012 zastupovala firma HUECK ­Aluminium organizační složka a následně až doposud firma HUECK+HARTMANN Aluminium s. r. o. Proto si v letošním roce připomínáme 20. výročí systému HUECK na českém trhu. Za dobu svého působení se společnost ­Hueck + Hartmann Aluminium zařadila na českém trhu mezi přední dodavatele systémů hliníkových profilů pro výrobu oken, dveří a fasád v běžném i protipožárním provedení. Všechny série jsou vyvíjeny a vyráběny v Německu firmou Eduard Hueck GmbH & Co. KG a pro použití v České republice mají potřebné doklady. Byl vyvinut a odzkoušen ucelený program hliníkových protipožárních prosklených fasádních konstrukcí včetně protipožárních dveří vložených do protipožární fasády. Požárně odolné konstrukce, dveře a fasády jsou použitelné jak pro vnitřní prosklené konstrukce, tak i pro obvodové pláště a prosklená protipožární zastřešení budov. Své uplatnění nacházejí prosklené konstrukce i při realizaci interiérů budov.
Okenní a fasádní konstrukce systému HUECK plně vyhovují požadavkům současně platné tepelné normy  ČSN73 0540-2 z října 2011. Fasádní konstrukce TRIGON 50 a TRIGON 60 s novým tepelným můstkem dosahující hodnoty až Uf = 0,87 W/m2K. Nejpoužívanější okenní konstrukcí je série LAMBDA 77 L a LAMBDA 77 XL s hodnotami až Uf =1,0 W/m2K

Technická podpora
Zkušení technici společnosti ­Hueck + Hartmann Aluminium s. r. o., která má sídlo na Bělohorské ulici v Praze na Břevnově, poskytují technickou pomoc projekčním kancelářím a zpracovatelským firmám, a to jak ve fázi přípravy projektu, tak při zpracování zakázky od okamžiku nabídky, až po její realizaci. Pro zákazníky jsou pořádána pravidelná školení (legislativní změny v oblasti certifikace, proti­požární normy, technické novinky firmy, zaškolení nových techniků do práce se systémem HUECK a s firemním software).

Budoucnost
Prioritou společnosti Hueck+Hartmann Aluminium s. r. o. je podávat svým partnerům kvalitní servis ve všech oblastech problematiky hliníkových konstrukcí. Důkazem toho jsou realizované objekty po celé ČR a dlouholetá spolupráce se svými stálými zákazníky.      

Ing. Pavel Novák, Ivo Románek

Hueck+Hartmann Aluminium s.r.o.
Bělohorská 662/196, 169 00 Praha 6
Tel.:    +420 246 083 573 , +420 246 083 574
Fax:    +420 241 932 511
E-mail: office@hueckhartmann.cz , www.hueckhartmann.cz