Firma DOSTING, spol. s r. o. působí již více než dvacet let jako spolehlivý dodavatel těchto stavebních prvků do uvedených druhů staveb po celé ČR a SR.

Hliníková okna, dveře, prosklené fasády i vnitřní prosklené stěny se oproti obdobným výrobkům z plastů vyznačují výrazně vyšší užitnou hodnotou pro koncového zákazníka. Mezi nejdůležitější výhodu patří životnost hliníkových prvků, která je výrazně vyšší, než je tomu u plastových výrobků a projeví se nejvíce v místech vysoké frekvence použití – jako jsou vstupní prosklené stěny do budov s klasickými či automaticky otevíranými dveřmi, střešní okna či střešní světlíky a často otvíraná okna a ventilační křídla. Zde je známá řada příkladů, kdy plastové výrobky jsou po 3-7 letech vyměňovány za kvalitnější výrobky z hliníku. Pak takovou investici platí vlastník budovy dvakrát. Je tedy na místě hned od počátku uvažovat o použití kvalitního hliníkového systému. Společnost DOSTING Brno je připravena zákazníkovi či projektantovi bezplatně poradit – jaký systém pro daný typ budovy a účel – použít.

Další nespornou výhodou hliníkových výplní stavebních otvorů je způsob jejich zabudování do stavby, kdy u hliníkových oken, dveří či fasád je pro odborně zdatné firmy naprostou samozřejmostí kvalitní provedení tzv. připojovací spáry, tedy spáry mezi výrobkem (např. AL oknem) a stavební konstrukcí (viz obr. 1). Na rozdíl od dodavatelů plastových oken dodavatelé hliníkových výrobků používají při zabudování celé řady těsnicích fólií a těsnicích pásek, aby hliníkový prosklený výrobek byl zabudován těsně do stavby, tedy nepropouštěl vlhkost a studený vzduch z exteriéru do místnosti a na druhou stranu nepropustil vlhké páry z místnosti do tepelné izolace vně budovy. Kvalita zabudování hliníkových výrobků je u řady budov posuzována nejen termovizními metodami, ale i náročnějšími testy, jakým je např. Blowerdoor test, který jednoznačně prokáže kvalitu zabudování výplní stavebních otvorů. Takovým testům by drtivá většina plastových výrobků, kde připojovací spára bývá ošetřena lepší či horší stavební pěnou, nepochybně nevyhověla. Je pak nabíledni, že kvalita a úspora energie, kterou přináší investorovi seriózní firma s kvalitními hliníkovými výrobky, je vyvážena nepatrně vyššími pořizovacími náklady. Tyto se však v již zmíněné životnosti a úsporách energie na vytápění investorovi velmi rychle vrátí.

V oblasti střešních světlíků nabízí firma DOSTING celou škálu výrobků – od hliníkových obloukových světlíků s výplní z polykarbonátu, přes bodové světlíky až k shedovým světlíkům, kdy obvykle severní strana je řešena jako průsvitná – s výplní z polykarbonátu nebo z dvojskla. Pokrokoví investoři už dnes nepřemýšlejí jen o nejlevnějším řešení pro danou chvíli, ale typ prosklení a střešního světlíku volí s ohledem na druh provozu odehrávajícího se v dané hale či části haly. Pro montážní či skladové prostory jsou optimální volbou pásové obloukové světlíky (viz obr. 2) s výplní z polykarbonátu (zde je velmi vhodné použít PC desky Makrolon IQ RELAX, které propouští dostatek světla, ale zamezují přehřívání vnitřních prostor), nad výrobními prostory, kde se svařuje, či jsou technologie produkující zplodiny, je daleko vhodnější zvolit shedové světlíky s prosklenými pásy oken a dostatečným počtem otvíravých křídel umožňujících rychlé a účinné vyvětrání prostor (viz obr. 3). Společnost DOSTING se dlouhodobě zabývá systémy dálkově ovládaných ventilačních křídel, oken a světlíků. Pro daný typ světlíků či oken nabídne zákazníkovi optimální řešení. Velmi důležitým prvkem u systému větrání je napojení na ovládací ústřednu, čidla větru a deště, aby při nepříznivých klimatických podmínkách došlo automaticky k zavření „větracích elementů“ a nedošlo k jejich poškození.
V minulém článku jsme se zmiňovali o dvou zajímavých stavbách v Brně, na kterých se DOSTING podílel, nyní přinášíme i fotky po dokončení díla. Na stavbě Parkovacího domu v Brně na ul. Kopečná dodávala firma DOSTING kompletní opláštění budovy (viz obr. 4). Podlaží, kde parkují auta, jsou opláštěná fasádou s obkladovým spe­ciálním plným polykarbonátem s „pomerančovou“ strukturou, suterén je obložen Alubondem a poslední patro je prosklené a je zde umístěna vyhlídková kavárna s krásným pohledem na Brno.

Poslední záběr je z dokončeného bytového domu Residence Sochorova I, v Brně, kde jsou z Alubondu provedeny provětrávané fasády v kombinaci s klasickým zateplovacím systémem (viz obr. 5). V současné době se realizuje opláštění II. etapy této bytové výstavby.

Josef Suchomela
e-mail: suchomela@dosting.cz
Pavel Rybníček
e-mail: rybnicek@dosting.cz

DOSTING, spol. s r.o.
Košinova 19, 612 00 Brno
tel.: 549 522 211, fax: 549 522 210
e-mail: suchomela@dosting.cz, www.dosting.cz