Této podmínce nejlépe vyhovují tepelná čerpadla se systémem vzduch - voda. Investor nemusí nakupovat dvě třetiny energie pro vytápění objektu či ohřev teplé vody, protože tuto trvale využitelnou energii lze získat zcela zdarma z okolního vzduchu, který je všude kolem nás. Značka Buderus nabízí již řadu let na našem trhu tepelná čerpadla řady Logafix, WPL se systémem vzduch - voda. Tepelná čerpadla řady Logafix jsou nabízena ve venkovním a vnitřním provedení v pěti výkonových variantách od 8,8 do 22,3 kW.

Tepelná čerpadla řady Logafix WPL umožňují jak monoenergetický, tak bivalentní provoz. V obou případech je dosaženo vysokého topného výkonu a maximální energetické úspory díky vysoce účinným Scrollovým kompresorům osazených na izolátorech chvění, speciálním axiálním ventilátorům se srpovitými lopatkami a vysoce účinným výměníkům tepla. Pro minimalizaci hluku je skříň tepelného čerpadla vybavena protihlukovou masivní izolací. V chladivovém okruhu je použito bezpečné nehořlavé chladivo R404A. Toto chladivo a celé konstrukční propracované uspořádání tepelného čerpadla Logafix umožňuje provoz vytápění až do teploty venkovního vzduchu -25° C. I při takto nízkých teplotách venkovního vzduchu vykazují tepelná čerpadla Logafix WPL velmi vysoké topné faktory.

Modely Logafix WPL 150 IR/AR až WPL 220 IR/AR pracují se dvěma kompresory. Tento systém umožňuje přizpůsobit výkon pružně a účinně výkyvům potřeby tepla. Např. v přechodném období postačí provoz pouze s jedním kompresorem. Součástí dodávky tepelného čerpadla je regulační přístroj WPM 2006 plus. Tento externí nástěnný regulační přístroj umožňuje řízení ohřevu teplé vody a dvou nezávislých topných okruhů, například okruh otopných těles a podlahového vytápění, včetně možnosti řízení doplňkového zdroje tepla pro monoenergetický či bivalentní provoz. Doplňkovým zdrojem tepla nemusíme chápat pouze elektropatronu v akumulačním zásobníku či zásobníku teplé vody, ale i kotel na plynná či kapalná paliva. Kotel je sepnut při požadavku na 2. zdroj tepla beznapěťovým kontaktem. Při procesu odtávání námrazy, která se vytvoří za nepříznivých klimatických podmínek na šikmo uloženém výparníku, je využito reverzačního oběhu čerpadla na základě fuzzy logiky, která je řízena také z regulačního přístroje. Regulační přístroj WPM 2006 plus zaznamenává charakteristická data a vypočítává optimální dobu chodu zařízení mezi jednotlivými dobami odtávání.

K tepelným čerpadlům ­Logafix WPL nabízí značka Buderus široké spektrum příslušenství. Jedná se především o akumulační zásobníky, které eliminují krátké pracovní doby běhu kompresu a tím zvyšují energetickou účinnost systému. Jako další příslušenství se nabízí zásobníky teplé vody s velkou teplosměnnou plochou výměníku tepla, elektrické topné patrony, rychlomontážní systémy a v případě tepelného čerpadla pro vnitřní provedení vzduchové kanály z lehčeného betonu armovaného skleněnou vláknitou tkaninou.

Značka Buderus nabízí i "speciální" verze tepelných čerpadel řady Logafix WPL. Jedná se o tepelná čerpadla WPL 60 I/IL o výkonu 7,5 kW (A2/W35) v kompaktním provedení s 50litrovým taktovacím zásobníkem, topnou patronou o výkonu 2 kW, pojistným ventilem, expanzní nádobou a přepouštěcím ventilem. Další variantou "speciálních" tepelných čerpadel jsou reverzibilní tepelná čerpadla Logafix WPL 80 IRR/ARR a WPL 120 IRR/ARR, která jsou také nabízena ve venkovním a vnitřním provedení. Tato reverzibilní tepelná čerpadla umožňují topný provoz v zimním období a chladící provoz v letním období. K reverzibilnímu tepelnému čerpadlu je mimo regulačního přístroje WPM 2006 plus dodáván regulační přístroj WPM 2006 R, který je schopen v kombinaci se stanicí pro klima v prostoru a čidly pro hlídání rosného bodu zamezit tvorbu kondenzátu při procesu chlazení na citlivých místech velkoplošných systémů (podlahové chlazení). Zajímavou možností těchto reverzibilních tepelných čerpadel je využití odpadního tepla při procesu chlazení pro ohřev teplé vody případně bazénové vody.

Zájem o tepelná čerpadla řady Logafix WPL neustále roste a není to jen na základě ceny, která výrazným způsobem v posledních měsících klesla a podle které investoři své nabídky velice často porovnávají. Je to především z důvodu snadné instalace a stavebnicového technicky uceleného řešení, které značka Buderus v oblasti tepelných čerpadel řady Logafix WPL se systémem vzduch - voda nabízí. Optimálně sladěné systémy tepelných čerpadel Logafix WPL přináší očekávané úspory drahých energií.